Кафедра міського будівництва і господарства

Кафедра міського  будівництва і господарства заснована у 1995 році готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією «Міське будівництво та господарство». Ліцензований обсяг – 50 осіб.

Завідувачем кафедри є кандидат технічних наук,  доцент, член Спілки урбаністів Голик Йолана Миколаївна.

 Відповідно до навчального плану, відповідальність за підготовку фахівців за спецальністю “будівництво та цивільна інженерія” з циклу природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін та циклу професійно-орієнтованих дисциплін, циклу вільного вибору ВНЗ та циклу дисциплін вільного вибору студента покладається на кафедру міського будівництва та господарства інженерно-технічного факультету.

Навчальний план підготовки фахівців і програми нормативних та спеціальних курсів розроблені відповідно вимогам державної освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням «будівництво» та інженера-будівельника за спеціальністю «будівництво та цивільна інженерія». За підготовку фахівців з циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін покладається на відповідні кафедри економічного, історичного, юридичного, романо-германської філології та філологічного факультетів. Всього за роки існування кафедри міського  будівництва і господарства Ужгородського національного університету підготовлено 669 спеціалістів  для будівельної галузі. В даний час на кафедрі МБГ на стаціонарному відділенні навчається 112 студентів, на заочному – 50, 8 – інститут післядипломної освіти.

Матеріальна база університету достатня для проведення навчально-виховного процесу. Відповідно до навчального плану є оснащені майстерні, кабінети, лабораторії. Є читальні зали в усіх навчальних корпусах та гуртожитках університету. До послуг студентів фонд та читальні зали обласної науково-технічної бібліотеки, а також фонди проектних інститутів «Закарпатдіпромісто», «Закарпатукркооппроект», «Укравтодор» та ін.

Університет співпрацює з Київським науково-дослідним і проектним інститутом містобудування, Київським національним університетом будівництва і архітектури, університетом «Львівська політехніка» та іншими будівельними вузами та інститутами України з метою підвищення рівня науково-методичного, кадрового та науково-технічного рівня забезпечення навчального процесу. На даний час налагоджено зв’язки з геотехнічним факультетом в м.Вараждіні (Хорватія), Архітектурним факультетом Будапештського Політехнічного університету (Угорщина). В 2014 та 2016 роках декілька викладачів та студентів кафедри побували в Будапештському Політехнічному Університеті, Кошицькому Технічному університеті для знайомства з системою та змістом сучасної європейської освіти. Також на основі цієї співпраці проведено ряд семінарів в Ужгородському Національному Університеті на базі кафедри міського будівництва та господарства, де відомі західно-європейські фірми знайомили студентів з сучасними європейськими будівельними технологіями. Таким чином стажування викладачів та студентів спеціальності “будівництво та цивільна інженерія” в УжНУ тісно пов’язано також і європейськими технологіями. 

Перспективи працевлаштування

Основними напрямами підготовки майбутніх спеціалістів є: містобудівні системи з урахуванням сучасних процесів урбанізації, забудова, реконструкція та благоустрій територій, процеси зведення, експлуатації, ремонту і реконструкції будівель і забудови, забезпечення охорони праці, навколишнього середовища, пожежної безпеки. Особливу увагу, виходячи з перспектив розвитку Закарпаття як рекреаційно-курортного регіону, привертає орієнтація майбутніх спеціалістів на такі об’єкти як будівлі і споруди  рекреаційного призначення, інженерно-технічне обслуговування будівель і споруд санаторно-курортної галузі, готелів, мотелів, інженерно-екологічних і очисних систем інфраструктури рекреаційної індустрії.

 Інженер-будівельник після закінчення навчання в університеті може займати різні посади з числа інженерно-технічного персоналу в будівельно-монтажних організаціях, які виконують загально-будівельні чи спеціалізовані роботи, а також в архітектурно-планувальних управліннях відділів місцевої влади, в управліннях по охороні навколишнього середовища, в науково-дослідних установах чи проектних організаціях, у підрозділах Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежній охороні тощо. Випускники кафедри можуть працювати в якості викладачів навчальних дисциплін фаxового спрямування в професійних навчальних закладах, а також спеціалістами з маркетингу, рекламними агентами в консалтингових, трастових, інвестиційних та інших ринкових структурах, діяльність яких пов`язана з будівництвом. 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Голик Йолана Миколаївна
Дата оновлення сторінки: 02.07.2018