Кафедра міського будівництва і господарства

Кафедра міського  будівництва і господарства заснована у 1995 році готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньою програмою «Міське будівництво та господарство». Ліцензійний обсяг – 60 (бакалаврат), 45 (магістратура).

Завідувачем кафедри є кандидат технічних наук,  доцент, член Спілки урбаністів України Голик Йолана Миколаївна.


Відповідно до навчального плану, відповідальність за підготовку фахівців за спецальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки покладається на кафедру міського будівництва та господарства інженерно-технічного факультету.

Навчальний план підготовки фахівців і програми нормативних та спеціальних курсів розроблені відповідно до вимог освітньої програми вищої освіти за галуззю знань 19 Архітектура та будівництво спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія. За підготовку фахівців з циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін покладається на відповідні кафедри економічного, історичного, юридичного, романо-германської філології та філологічного факультетів. Всього за роки існування кафедри міського  будівництва і господарства Ужгородського національного університету на денному та заочному відділенні підготовлено близько 750 спеціалістів для будівельної галузі. 

 

Матеріальна база університету достатня для проведення навчально-виховного процесу. Відповідно до навчального плану є оснащені майстерні, кабінети, лабораторії. Є читальні зали в усіх навчальних корпусах та гуртожитках університету. До послуг студентів фонд та читальні зали обласної науково-технічної бібліотеки.

Університет співпрацює з Київським науково-дослідним інститутом урбаністики, Київським національним університетом будівництва і архітектури, університетом «Львівська політехніка», Національним університетом водного господарства та природокористування, Луцьким національним технічним університетом та іншими будівельними вузами та інститутами України з метою підвищення рівня науково-методичного, кадрового та науково-технічного рівня забезпечення навчального процесу. Налагоджено зв’язки з Кошицьким Технічним університетом (Словаччина) та Жешувською політехнікою (Польща). Викладачі та студенти кафедри відвідують ці університети для знайомства з системою та змістом сучасної європейської освіти. Також на основі цієї співпраці проведено ряд семінарів в Ужгородському національному університеті на базі кафедри міського будівництва та господарства, де відомі західно-європейські фірми знайомили студентів з сучасними європейськими будівельними технологіями. Студенти кафедри щороку проходять міжнародне стажування у «Школі урбаністики» КНУБА, також постійно займають призові місця у II етапі Всеукраїнської олімпіади з міського будівництва та господарства. Таким чином стажування викладачів та студентів спеціальності  192 Будівництво та цивільна інженерія в УжНУ тісно пов’язано також і з європейськими технологіями. 

Перспективи працевлаштування

Основними напрямами підготовки майбутніх спеціалістів є: містобудівні системи з урахуванням сучасних процесів урбанізації, забудова, реконструкція та благоустрій територій, процеси зведення, експлуатації, ремонту і реконструкції будівель і забудови, статика будівель та споруд, забезпечення охорони праці, навколишнього середовища, пожежної безпеки. Особливу увагу, виходячи з перспектив розвитку Закарпаття як рекреаційно-курортного регіону, привертає орієнтація майбутніх спеціалістів на такі об’єкти як будівлі і споруди  рекреаційного призначення, інженерно-технічне обслуговування будівель і споруд санаторно-курортної галузі, готелів, мотелів, інженерно-екологічних і очисних систем інфраструктури рекреаційної індустрії.


 Інженер-будівельник після закінчення навчання в університеті може займати різні посади з числа інженерно-технічного персоналу в будівельно-монтажних організаціях, які виконують загально-будівельні чи спеціалізовані роботи, а також в архітектурно-планувальних управліннях відділів місцевої влади, в управліннях по охороні навколишнього середовища, в науково-дослідних установах чи проектних організаціях, у підрозділах Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежній охороні тощо. Випускники кафедри можуть працювати в якості викладачів навчальних дисциплін фаxового спрямування в професійних навчальних закладах, а також спеціалістами з маркетингу, рекламними агентами в консалтингових, трастових, інвестиційних та інших ринкових структурах, діяльність яких пов`язана з будівництвом. 


 

Відповідальний за інформацію: Голик Йолана Миколаївна
Дата оновлення сторінки: 06.10.2020