Інженерно-технічний факультет

Науково-дослідна робота на факультеті здійснюється в рамках затверджених комплексних тем кафедр, а також в рамках держбюджетної тематики.

Відповідно до вимог, що висуває розвиток сучасного рівня техніки, фундаментальні знання, здобуті студентами, потребують неперервного поповнення з врахуванням новітніх технологій. НДРС в цьому плані є ефективним засобом для вирішення цієї задачі. НДРС на факультеті починається з вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності». На різних етапах підготовки бакалаври, спеціалісти, магістри проходять навчальну, технологічну, конструкторську та переддипломну практики, на яких одержують спеціальні завдання з оформлення технічної документації згідно існуючих вітчизняних і світових стандартів.

Студенти факультету приймають участь і часто стають переможцями конкурсів дипломних проектів в ДВНЗ «УжНУ», беруть участь у міжвузівських предметних олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Студенти спеціальності «комп’ютерна інженерія» є переможцями різних етапів Всеукраїнських студентських олімпіад з програмування, системного програмування та комп’ютерної інженерії.

Частина старшокурсників виконують роботи в рамках студентського КБ. Так, окремі розробки студентів кафедри приладобудування «Сигналізатор загазованості метаном і вуглекислим газом» та «Прилад контролю радіаційного забруднення продуктів харчування» були учасниками Всеукраїнської та регіональних науково-технічних виставок.

Майбутні будівельники в рамках НДРС займаються тематикою реконструкцій різноманітних об’єктів міста і області. Серед цих робіт слід відмітити такі: «Реконструкція Ужгородської міської поліклініки», «Реконструкція молодіжного табору «Верховина»» в с. Кам’яниця» і т.д.

Магістри публікують результати своїх досліджень, виступають з доповідями на наукових конференціях. На факультеті щорічно проходить наукова студентська конференція, в якій приймають участь також випускники бакалаврату. Кращі роботи отримують рекомендації для публікації в спеціалізованих науково-технічних виданнях.

 

Відповідальний за інформацію: Туряниця Іван Іванович
Дата оновлення сторінки: 02.02.2019 р.