Анонси подій

23
липня
17:00
8460

Завершення прийому заяв і документів від вступників до магістратури

Прийом заяв та документів буде проходити з 10 по 23 липня за адресою: вул.Університетська, 14, аудиторії 214 - 234 (другий поверх) з 9 до 17 години (у суботу та неділю з 9 до 13).

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки у паперовій формі.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) за всіма іншими спеціальностями (крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право») можуть подати в межах ДВНЗ «УжНУ» до п’яти заяв на місця державного замовлення в фіксованих (закритих) конкурсних пропозиціях

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

– документа, що посвідчує особу;

– військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому випадках).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законо¬давством);

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

– копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому випадках);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

МЕДИЧНА ДОВІДКА ВСТУПНИКАМ НЕ ПОТРІБНА!

Розклад для вступників до магістратури на основі здобутого ступеня вищої освіти (ОКР спеціаліста).

Спеціальність 013 "Початкова освіта"
Спеціальність 073 «Менеджмент (Міжнародний менеджмент)»
Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Категорії: