Анонси подій

26
липня
18:00
4672

Завершення прийому заяв і документів від вступників до магістратури. Поточні рейтингові списки

Прийом заяв та документів буде проходити з 02 по 26 липня за адресою: вул. Університетська, 14, аудиторії 214 - 234 (другий поверх) з 9 до 17 години (у суботу та неділю з 9 до 14).

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки у паперовій формі.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

– документа, що посвідчує особу;

– військового квитка або посвідчення про приписку – для військово­зобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (при вступі за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини»).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– копію документа, що посвідчує особу;

– копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

– копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому випадках);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

МЕДИЧНА ДОВІДКА ВСТУПНИКАМ НЕ ПОТРІБНА!

Поточні рейтингові списки вступників

(Увага! Для перегляду списку потрібно вибрати конкурсну пропозицію та натиснути кнопку Детальніше) 

Категорії: