Інфо-центр

Правила прийому до ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому за скороченими термінами навчання осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста
Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому осіб, які здобули ОС бакалавра (ОКР спеціаліста), для здобуття ОС магістра