Коледж

Природничо-гуманітарний коледж – вищий навчальний заклад І-го рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, створений наказом Міністерства освіти України №103 від 8 квітня 1999 року. Нині він є вагомим структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» і здійснює підготовку фахівців за спорідненими спеціальностями університету, освітньо-професійними програмами, проводить культурно-просвітницьку діяльність.

Коледж має сучасну навчально-матеріальну базу, оснащену необхідним технологічним обладнанням та апаратурою. Тут створено відповідні навчальні кабінети та лабораторії, три комп'ютерні класи, в яких проводяться практичні заняття, виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування, а також із фундаментальних і спеціальних дисциплін. До послуг студентів та викладачів - бібліотека з читальною залою, безкоштовний доступ до Інтернету і мережі WI-FI, спортивна зала та майданчик, гуртожиток, медпункт, кафе та їдальня. У навчальному закладі діє студентське самоврядування, працюють гуртки, спортивні секції.

 

У коледжі здобувають освіту на денній та заочній формах навчання 800 студентів: із них більше половини навчаються за державним замовленням. За час свого існування педагогічний колектив  підготував понад 3150 фахівців.

Очолює викладацький колектив коледжу директор Росоха Володимир Войтехович - спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України.

Сидор Роман Михайлович – заступник директора з навчально-методичної роботи.

Попович Михайло Тихонович –  заступник директора з навчально-виховної роботи.

Монда Галина Михайлівна – завідувач відділення.

Для успішного здійснення навчально-виховного процесу сформована структура коледжу, що сповна відповідає вимогам Положення про вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації. До неї входять 14 циклових комісій із загальноосвітніх, фахових та професійно орієнтованих дисциплін, які планують і здійснюють навчально-виховну та методичну роботу. Навчально-виховний процес забезпечують 93 досвідчені викладачі, серед яких – 17 кандидатів наук, 8 викладачів-методистів, 7 старших викладачів, 42 спеціалісти вищої категорії, 14 – І категорії. До викладання фахових дисциплін залучено 32 викладачі випускових кафедр Ужгородського національного університету, серед яких – 14 кандидатів наук, 7 доцентів.

Природничо-гуманітарний коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» із таких спеціальностей:

  • Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік). Термін навчання - 2 роки 10 місяців.
  • Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). Термін навчання 2 роки 10 місяців.
  • Право (Правознавство). Термін навчання - 3 роки 10 місяців.
  • Інженерія програмного забезпечення (Розробка програмного забезпечення). Термін навчання - 3 роки 10 місяців.
  • Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та експлуатація будівель і споруд). Термін навчання - 3 роки 10 місяців.
  • Геодезія та землеустрій (Землевпорядкування). Термін навчання - 3 роки 10 місяців.
  • Туризм (Туристичне обслуговування). Термін навчання - 3 роки 5 місяців.

 

 

Випускники коледжу продовжують навчання для здобуття диплома з обраної спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет» або в іншому ВНЗ України за скороченим терміном навчання.

Ми перебуваємо у постійному пошуку нових форм і методів навчально-виховної діяльності. Педагогічний та студентський колективи націлені на плідну співпрацю, на здійснення підготовки студентів за новими, більш актуальними спеціальностями. Ми відкриті для людей, для нових ідей і пропозицій.

Чекаємо на Вас!

Ласкаво просимо!  

 

Перейти до власного офіційного сайту ПГК УжНУ

Відповідальний за інформацію: Росоха Володимир Войтехович
Дата оновлення сторінки: 21.06.2017