Гранти, стипендії

Грант – це цільова фінансова дотація, що надається вченим некомерційними організаціями на проведення наукових досліджень,навчання  та інші цілі з наступним звітом про їх використання.

Міжнародні проекти спрямовані  на: розвиток, модернізацію і розповсюдження нових навчальних програм, методів викладання або навчальних матеріалів; розвиток культури забезпечення якості; модернізацію управління та керівництва вищими навчальними закладами; зміцнення ролі вищих навчальних закладів у суспільстві та їх внеску в розвиток навчання.

Міжнародні стипендії  це постійні грошові виплати, що надаються регулярно (зазвичай щомісяця) студентам вищих навчальних закладів, а також аспірантам та докторантам, за умови успішного навчання  за кордоном та проведення наукових досліджень.

Проект USAID «Справедливе правосуддя»

Проект USAID «Справедливе правосуддя» оголошує конкурс грантів на залучення громадськості до виконання діяльності з формування рамки кваліфікації юридичної професії, шляхом проведення аналізу обсягу знань, переліку навичок і вмінь, якими має володіти випускник юридичного ВНЗ, щоб відповідати вимогам сучасного ринку праці. 

 

Стипендійна програма iмені Фулбрайта

Програма Fulbright Graduate Student Program дає змогу українцям одержати стипендію на навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра.  Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни. Грант передбачає оплату навчання в університеті, щомісячну стипендію, медичне страхування та квиток в обидва боки. 

 

Курси німецької мови у Баварії

Українські студенти та молоді науковці з базовим знанням німецької мови (щонайменше рівня A2) мають змогу отримати гранти на вивчення німецької мови у літній школі в Баварії.

Пропонуються курси німецької мови усіх рівнів.

 

Програми «всесвітні студії»

Фонд Віктора Пінчука вже приймає заявки від потенційних кандидатів на участь у конкурсному доборі програми «Всесвітні студії». В рамках проекту, спрямованого на формування нового покоління української професійної еліти, переможці конкурсу – талановиті молоді українці віком до 35 років – отримають від Фонду Віктора Пінчука гранти на навчання за магістерськими програмами в провідних світових навчальних закладах, що увійшли до списку 200 кращих університетів світу за рейтингами:  QS та The Times Higher Education.

 

Міжнародна літня програма в університеті Джорджа Вашингтона 

Університет Джорджа Вашингтона надає унікальну можливість студентам пройти курси за своїм фахом разом зі студентами університету Джорджа Вашингтона та студентами з усього світу.

 

 

College of Europe

Магістерська програма з інтердисциплінарних європейських студій. До уваги випускників університетів та студентів останнього курсу, які вже незабаром мають отримати ступінь магістра та мають високі оцінки. Запрошуємо взяти участь в магістерській програмі з інтердисциплінарних європейських студій в Коледжі Європи (Республіка Польща).

 

АІЕSЕС (Association internationale des etudiants en sciences economiques et commerciales) 

Метою Міжнародної програми обміну є надання можливості молодим людям розвинути відповідальне лідерство з глобальним мисленням через міжкультурне життєве і робоче середовище.

 

 

Міжнародний Вишеградський фонд (The International Visegrad Fund – ІVF) Сприяння розвитку тіснішого співробітництва між країнами Вишеградської групи та іншими країнами шляхом надання грантів в сфері культури, науки та освіти. Індивідуальні гранти для дослідників країн Вишеградської угоди (Чехія, Польща, Словакія, Угорщина);

 

Фонд Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства (ЄІСП) (ENPI  Gross-border Cooperation Programme) Підтримка заходів  за  допомогою Європейського Союзу, що спрямовані на інтенсифікацію та поглиблення соціально-економічного співробітництва між регіонами України та регіонами країн-членів, що поділять спільний кордон.;

 

Програма Марії Кюрі» Сьомої рамкової програми ЄС (Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) Індивідуальні гранти для наукових досліджень.;

 

 

Міжнародна парламентська стипендія німецького Бундестагу (Internationales Parlamentsstipendium) Міжнародна парламентська стипендія – приклад  співпраці парламентів різних країн.;

 

 

Програма Erasmus Mundus має на меті пропагувати Європейську вищу освіту, вдосконалювати та впроваджувати кар’єрний зріст студентів та розвивати міжкультурне взаєморозуміння  шляхом   співпраці з третіми країнами.;

 

Європейське агентство наукового співробітництва (EUREKA) Фінансування проектів по впровадженню спеціалізованих курсів, пов’язаних з країнами Вишеградської угоди,  до навчальних планів університетів.

 

Програма ТЕМПУС (Trans-European mobility scheme for university studies) – це програма ЄС, спрямована на модернізацію вищої освіти у країнах-партнерах західно-балкансь- кого регіону, Східної Європи, Центральної Азії, Північної Африки та Ближнього Сходу.;

 

Фонд імені Александра Гумбольдта (Alexander von Humboldt-Stiftung) надає гранти висококваліфікованим ученим;

 

 

 

Дослідницькі ради Великобританії (Research Councils UK) фінансування дослідницьких проектів в різних  наукових сферах.

 

 

 

Міжнародний  дослідницький та обмінний центр (International Research Exchanges Board) Програма обміну для студентів вищих навчальних  закладів;

 

 

Національний фонд політичних наук (Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP) Здійснює міжнародне співробітництво в різниз наукових сферах, проводить дослідження та здійснює викладацьку діяльність.;

  

 

Європейський науковий фонд (European Science Foundation) Фундаментальні дослідження в області природничих і технічних наук, медицини й біомедицини, гуманітарних і соціальних наук.;

 

 

Бельгійський національний фонд підтримки наукових досліджень  (Belgian National Fund for Scientific Research) надання кредитів для навчання і підготовки за кордоном, для активної участі у міжднародних конференціях ;

 

 

Німецька академічна служба обмінів (Deutscher Akademischer Austausch Dienst);

 

 

 

Фонд Арістотеля Онассіса (Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation) Дослідницькі гранти призначені вченим, які працюють в університетах, наукових інститутах або академіях.;

 

 

Російський фонд фундаментальних досліджень (Russian Fund of Fundamental Researches) – підтримка та фінансування  фундаментальних досліджень за різними напрямами;

 

 

Фонд громадських досліджень і розвитку  (Civilian Research and Development Foundation (CRDF) Підтримка міжнародної та наукової  співпраці шляхом надання     грантів,технічної  підтримки та навчання;

 

 

IREX (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів) International Research and Exchenges Board;

 

 

 

Програми академічних обмінів імені Фулбрайта  (Fulbright Association);

 

 

 

Фонд Євразія (Eurasia Foundation) Підготовка фахівців в області бізнесу й керування. Освіта і дослідження в галузі економіки. Державне керування й розвиток місцевого самоврядування. ;

 

 

Корпорація Карнегі (Carnegie Corporation) Сприяє міжнародному співробітництву в різних наукових сферах

 

 

 

Фонд Рокфеллера  (The Rockefeller Foundation) Фінансова підтримка  освіти,фінансування оригінальних досліджень соціальних наук.;

 

 

 

The student grants program Student Grants & Scholarships Грантова програма для студентів (The Studend Grants and Scholarships)  Головною метою фонду є фінансова підтримка студентів;