Вчена рада

Вчена рада Ужгородського національного університету є колегіальним органом, що створюється для розгляду найважливіших питань діяльності університету.

Вчену раду університету очолює її голова – ректор. Не менше 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради становлять науково-педагогічні працівники університету. До складу Вченої ради за посадами входять: проректори, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, учений секретар, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування університету. До складу Вченої ради входять також виборні представники з числа працівників університету та осіб, які навчаються в УжНУ.

Персональний склад Вченої ради університету затверджується наказом ректора на строк до семи років.

До компетенції Вченої ради університету належить:

  • подання до Конференції трудового колективу університету проекту Статуту УжНУ, а також змін і доповнень до нього;
  • ухвалення фінансових плану і звіту університету;
  • подання пропозицій ректору УжНУ щодо призначення та звільнення з посади проректорів, директорів навчально-наукових інститутів, директора бібліотеки та головного бухгалтера;
  • обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр і професорів;
  • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
  • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
  • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
  • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
  • ухвалення рішень щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника;
  • присвоєння почесних звань «Заслужений професор Ужгородського національного університету», «Почесний доктор Ужгородського національного університету».

Порядок денний засідань Вченої ради формується ректоратом з урахуванням пропозицій інститутів, факультетів, а також за пропозиціями членів Вченої ради.

Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами ректора.

Засідання Вченої ради університету проводяться щомісяця в залі засідань Вченої ради.

Вчений секретар: к.т.н. Мельник Олена Олексіївна