Кафедра шкірних та венеричних хвороб

Курс шкірних та венеричних хвороб був створений у 1945 р. на базі обласної клінічіної лікарні. На початку становлення курсу в області не було висококвалфікованих спеціалістів з даної галузі і тому були запрошені провідні спеціалісти з інших регіонів. Так, спочатку курс лекцій з дерматовенерології читав запрошений зі Львова доц. Глухенький Т.Т., а практичні заняття велися під керівництвом кваліфікованого лікаря зав. ОКЛ Данко Е.Й. Організатором курсу дерматовенерології був професор Л.Г.Хрістін, який очолював його до 1970 року і підготував за цей час цілу плеяду досвідчених практичних лікарів. Тривалий час на курсі дерматовснерології працювала Валентина Олексіївна Онипко. Вона народилася 7 листопада 1928 року в місті Бухарі (Узбекистан). Вищу медичну освіту здобула на лікувальному факультеті Ташкентського медичного інституту, який закінчила у 1952 році. Відразу після закінчення направлена на роботу в Бухарську область як лікар-дерматовенеролог, де працювала ординатором, а в 1953-1958 роки головним лікарем Бухарського міськрайонного шкірного диспансеру та одночасно головою профспілки медичних працівників. Основною проблемою, якою займалась Валентина Олексіївна у ті роки, була організація боротьби з епідемією грибкових захворювань серед дітей. 3 1958 до 1966 року В.О.Онипко працювала в м.Ленінграді. Перший рік – у дерматовенерологічній клініці Військово-медичної Академії під керівництвом члена-кореспондента АМН професора С.Т.Павлова, де, окрім лікувальної роботи, почала активно займатися науковою роботою – вивченням патогенезу червоного вовчака. 3 1959 року – лікар-ординатор шкірного диспансеру №3, де продовжує роботу з хворими на червоний вовчак, розробляє принципи та метод диспансеризації. У 1966 році сім'я Онипко переїжджає до Ужгорода, і у цьому ж році Валентину Олексіївну запрошують на посаду асистента курсу шкірних та венеричних захворювань, яким завідував професор Л.Г.Хрістін. 3 1970 року В.О.Онипко – завідувач курсу дерматовенерології. У 1975 році успішно захищає кандидатську дисертацію "Показатели функционального состояния кожи лица у здоровых людей и при некоторых дерматозах и заболеваниях, локализующихся в области головы". У 1978 році Валентині Олексіївні присвоюють звання доцента. Доцент В.О.Онипко є першим учителем зі спеціальності переважної більшості лікарів-дерматологів Закарпаття, вона постійно тримала руку на пульсі загальної ситуації та проблем практичної дерматології краю, будучи тривалий час головою обласного товариства лікарів-дерматовенерологів, автор 42 наукових робіт. Понад 30 кращих років життя Валентина Олексіївна віддала справі підготовки лікарів на медичному факультеті УжДУ. 3 її ім'ям справедливо пов'язано чимало значних досягнень у галузі наукової та практичної дерматовенерології краю.

З 1979 р. на посаду асистента курсу шкірних та венеричних хвороб пройшов по конкурсу асистентом шкірно-венеричних хвороб кафедри очних хвороб медичного факультету УжДУ  Пушкаренко В.І.. Віктор Іванович Пушкаренко народився 29 серпня 1927 року в селі Грайворонського району Бєлгородської області. У1935 році вступив до Грайворонської середньої школи. У1941-1943 рр. проживав на окупованій німцями території України. Після визволення частинами радянської армії продовжував навчання в середній школі. 3 1943 по 1945 на допомогу фронту працював спочатку учнем токаря, потім токарем паровозних депо Валуйки, Кашира Московсько-Донської залізничної дороги. Вчився ушколі робітничої молоді. У1945 р. звільнився з роботи і вступив до Грайворонської школи, яку закінчив у 1947 році. У1947р. Пушкаренко В.І. поступив на навчання в Харьківський державний медичний Інститут, а1952 р. був переведений слухачем військово-медичного факультету при ХМІ. Після закінчення навчання на факультеті  з 1953 року проходив службу в різних частинах Радянської Армії. У1962 р. був переведений служити в Ужгородський гарнізон. Працював над кандидатською дисертацією, яку захистив у 1969 р. у військово-медичної академії ім. Кірова. Утому ж році В.І.Пушкаренко став засновником циклу військово-медичної підготовки УжДУяк підполковникмедичної служби. Зайого участю на військовійкафедріпідготовлено біля 1000 офіцерів запасу медичної служби. Вийшли друком 22 наукові працідослідника. Пушкаренко В.І. є ветераном служби радянської армії і ветераном праці. Нагороджений 12 медалями. 3 1993 р. вийшов на пенсію.

У 1991 році, згідно з розподілом, на посаду асистента кафедри акушерства та гінекології по курсу шкірних та венеричних хвороб прийнятий Юрій Володимирович Андрашко. У 1995 році він захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю шкірні та венеричні хвороби – "Функціональна активність щитовидної залози та імунологічні показники крові у хворих на псоріаз", яку виконав під керівництвом завідувача кафедри шкірних та венеричних хвороб НМУ професора В.Г.Коляденка. Уцьому ж році обраний на посаду доцента кафедри і очолив курс дерматовенерології. У2003 році захистив докторську дисертацію на тему "Терапевтична та ліпідонормалізуюча дія куротних факторів Солотвино при псоріазі" і обраний на посаду професора кафедри акушерства та гінекології з курсом шкірних та венеричних хвороб УжНУ. Автор понад 100 наукових робіт, у тому числі чотирьохпатентів України та трьох монографій. Створив міжрегіональний реабілітаційний бальнеотерапевтичний центр лікування псоріазу та інших хронічних дерматозів.

Курс шкірних та венеричних хвороб став кафедрою шкірних та венеричних хвороб з курсами патоморфології та фтизіатрії медичного факультету УжНУ.

З 2004-2007р. проф.АндрашкоЮ.В. займав посаду головного дерматовенеролога України. На даний час проф.АндрашкоЮ.В. працює завідувачем кафедри шкірних та венеричних хвороб патоморфологіі та фтизіатріі а також:

  • експертом Вищої атестаційної комісії;
  • членом експертної ради європи з лікування атопіїї;
  • головним дерматовенерологомЗакарпатської області;
  • головою осередку та членом правління Асоції дерматологів та косметологів України;
  • член Европейської Академії дерматовенерологів

Відповідальний за інформацію: Андрашко Ю.В.
Дата оновлення сторінки: 06.02.2022