Department of Social Medicine and Hygiene

Пропонуємо Вашій увазі Положення про безоплатний медичний консультаційний центр для дитячого та дорослого населення Закарпатської області.

ПОЛОЖЕННЯ   

 про безоплатний медичний консультативний центр для дитячого та дорослого населення Закарпатської області       

                                                                       

1.   Загальні положення

1.1. Положення про безоплатний медичний консультативний центр   для дитячого та дорослого населення Закарпатської області розроблено кафедрою соціальної медицини та гігієни  медичного факультету УжНУ.

1.2. Безоплатний медичний    консультативний центр для дитячого та дорослого населення Закарпатської області   у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України № 6327 « Про державне фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 30.01.2018 та іншими законодавчими актами, наказами Міністерства охорони здоров’я. 

1.3. Консультативний центр створений для батьків дітей та дорослих, які потребують  висококваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу за направленням сімейних лікарів чи самозверненням. 

1.4. Консультативний центр – це одна з форм надання доступної допомоги населенню в організації якісної, безоплатної медичної консультації високо кваліфікованими  спеціалістами, співробітниками медичного факультету УжНУ, забезпечення приємственності у роботі сімейних лікарів на вторинному та третинному рівнях якісної спеціалізованої та вузькоспеціалізованої медичної допомоги.

2. Мета і завдання діяльності Консультативного центру

2.1. Мета створення Консультативного центру: 

 • забезпечення  можливості отримання  якісної медичної допомоги  для населення в період ринкового реформування  охорони здоров’я; 
 • організація доступної, якісної, безкоштовної висококваліфікованої медичної консультації різними  спеціалістами. 

2.2. Головні завдання Консультативного центру: 

 • правильне і швидке зорієнтування хворих за спеціфикою хвороби до відповідних спеціалістів з метою прискорення отримання безоплатної медичної консультації; 
 • сприяння підвищенню числа своєчасних звернень хворих до висококваліфікованих спеціалістів; 
 • забезпечення співпраці ї між співробітниками УжНУ та сімейними лікарями . 

3. Організація діяльності Консультативного центру

3.1. Основні форми діяльності Консультативного центру: 

 • організація індивідуальних консультацій з спеціалістами за графіком (студентами учасниками наукового гуртка) в телефонному режимі;
 • організація консультування через організацію роботи сайту кафедри.

3.2. Консультативний центр здійснює консультативну допомогу населенню Закарпатської області з питань у визначений час: 

 • пошуку  кваліфікованого спеціаліста відповідно діагнозу; 
 • організації індивідуальної консультації відповідного спеціаліста; 
 • психологічна підтримка хворих; 
 • надання  профілактичних рекомендації з приводу здорового способу життя. 

3.3. Робота з пацієнтами Консультативному центрі проводиться індивідуально за направленням сімейного лікаря, або шляхом замозвернення. 

3.4. Організація та розширення медичних консультацій по всім профілям, особливо високоспеціалізованих, будується  на основі інтеграції 

діяльності спеціалістів Консультаційного центру: практичного психолога, дієтолога, гігієніста, хірурга, терапевта, педіатра, онколога, гінеколога тощо. 

3.5. Організація консультування хворих може проводитись одним або декількома спеціалістами одночасно за рішенням завідуючого кафедрою.

3.6. Для здійснення діяльності Консультативного центру ведеться наступна документація: 

 • журнал реєстрації звернень; 
 • план та графік роботи Консультативного центру, затверджений керівником навчального закладу; 
 • аналіз роботи за рік. 

3.7. Безпосереднє керівництво Консультативним центром здійснюється зав. кафедрою соціальної медицини та гігієни.