Факультет історії та міжнародних відносин

 На факультеті історії та міжнародних відносин ДВНЗ «УжНУ» збереглася добра традиція – спільними зусиллями викладачів та студентів щорічно видавати збірник студентських наукових праць «Актуальні питання історії та міжнародних відносин: минуле і сучасність». Зачинателем такої важливої і потрібної справи став доцент кафедри історії України Мельник Василь Петрович. Упорядником збірника з 2007 р. є доцент кафедри історії України Скиба Іванна Іванівна. З 2007 р. по 2018 р. вийшло десять збірників.

Вміщені у збірнику матеріали – це перші кроки студентів на науковій ниві. Авторами статей є студенти І – ІУ курсів, магістри денної і заочної форми навчання. Наукові праці студентів – невеликі за обсягом, але ґрунтовні, з певною новизною, історичні дослідження. Тематика досліджень є різноплановою, вона охоплює як розвідки краєзнавчого характеру та історії України, так і матеріали із всесвітньої історії, історіографії та міжнародних відносин. Зауважимо, що основою для створення десяти збірників стали не тільки теми виконаних курсових і дипломних робіт, виголошені на студентських наукових конференціях, але й наукові роботи кращих студентів факультету історії та міжнародних відносин. З року в рік викладачі спрямовують і підтримують своїх учнів до написання перших наукових праць, водночас виступають їх головними рецензентами та критиками. Показово, що з кожним роком кількість статей, поданих до збірника, збільшується. Плідно працюють не тільки окремі кафедри, але й факультет загалом. Останніми роками до підготовки збірника «Актуальні питання історії та міжнародних відносин: минуле і сучасність» активно долучилося студентське наукове товариство «Кліо».

Збірник публікується за рішення Вченої ради факультету історії та міжнародних відносин. Він є корисним як для студентів університету, так і для учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл Закарпаття.

 

Відповідальний за інформацію: Вовканич Іван Іванович
Дата оновлення сторінки: 27.06.2018