Кафедра історії Стародавнього світу і Середніх віків

У структурі  історичного факультету кафедра історії Стародавнього світу і Середніх віків  з’явилася 15 лютого 1988 р. на підставі рішення Вченої ради університету та наказу тодішнього ректора Володимира Івановича Лендєла (1934–2000). А 24 лютого того ж року було затверджено штатний розпис кафедри. Щоправда, тоді вона називалася кафедра історії Стародавнього світу, Середніх віків та історіографії.

Першим завідувачем кафедри був професор Павленко Григорій Васильович (1927–2000). У 1993 році кафедра змінила свою  назву. З того часу і по цей день вона називається так: кафедра історії Стародавнього світу і Середніх віків. Тоді ж її завідувачем було обрано авторитетного вченого-археолога, професора Балагурі Едуарда Альбертовича, котрий займав довірену посаду до 2001 року. На жаль, у січні 2004 року Едуарда Альбертовича не стало. Однак викладачам кафедри дотепер бракує його добродушної поради та щирого гумору.

Упродовж  2001–2004 років кафедрою керував знаний у слов’янському  світі вчений-етнолог, доктор історичних наук, професор Тиводар Михайло Петрович, а зараз цю посаду обіймає кандидат історичних наук, доцент Ліхтей Ігор Михайлович.

 У різний час на кафедрі працювали професори Арсентьєв Микола Васильович, Мазурок Олег Сергійович, Поп Іван Іванович, Штернберг Яків Ісакович, Котигорошко В’ячеслав Григорович, Тиводар Михайло Петрович, доценти Сопко Томаш Михайлович, Зілгалов Василь Олексійович, Ігольнікова Галина Іванівна, Білак Павло Іванович, старші викладачі Сліпецький Олег Степанович, Морозенко Сергій Вікторович, Черкун Йолана Карлівна, викладачі  Вискварко Сергій Анатолійович, Міськов Іван Олексійович, Леньо Павло Юрійович, Коцан Василь Васильович, провідний спеціаліст Печора Анна Михайлівна, старші лаборанти Рего Марина Дмитрівна та Понзель Василь Васильович, Пейк Михайло Йосипович.

Нині колектив кафедри складається з дванадцяти осіб: професор Тиводар Михайло Петрович, доценти Ліхтей Ігор Михайлович, Керецман Надія Павлівна, Алешкевич Ярослав Андрійович, Прохненко Ігор Анатолійович, Товтин Яна Іванівна, Кичак Оксана Юріївна, Андрусяк Ярослав Ярославович, к.і.н. Мойжес Володимир Валерійович, старший викладач, член Національної спілки художників України Кузьма Вікторія Владиславівна і представники допоміжного персоналу – маґістр Цигак Вероніка Віталіївна.

На денному та заочному відділеннях історичного факультету викладачі кафедри забезпечують читання таких нормативних курсів, як “Основи археології” (доц. Прохненко І.А.), “Основи зооархеології” (доц. Прохненко І.А.) “Археологія України в т. ч. Закарпаття” (доц. Прохненко І.А.) “Археологія епохи палеометалів” (Мойжес В.В.), “Археологія доби раннього заліза” (Мойжес В.В.), “Археологія скіфів” (доц. Алешкевич Я.А.), “Типологія та класифікація археологічного матеріалу” (доц. Прохненко І.А.), “Реставрація та консервація археологічного матеріалу” (Мойжес В.В.), “Історія археологічних досліджень” (Мойжес В.В.), “Палеоісторія” (доц. Товтин Я.І.), “Палеоантропологія та палеокліматологія” (доц. Товтин Я.І.),  “Історія та культура Античності” (доц. Алешкевич Я.А.), “Людина доби Античності: повсякденне життя та ментальність” (доц. Алешкевич Я.А.), “Племінний світ Європи в добу Античності” (доц. Алешкевич Я.А.), “Історія та культура Стародавнього Сходу” (доц. Товтин Я.І.), “Культура стародавнього світу” (ст. викл. Кузьма В.В.), “Матеріальна культура давнього населення Європи” (доц. Керецман Н.П.), “Всесвітня історія (давній час)” (доц. Андрусяк Я.Я.), “Основи етнології” (доц. Кичак О.Ю.),  Всесвітня історія (доба Середньовіччя)” (доц. Ліхтей І.М.), “Історія західноєвропейського Середньовіччя” (доц. Керецман Н.П.), “Історія та культура країн Центрально-Східної Європи в добу середньовіччя” (доц. Ліхтей І.М.), “Історія та культура середньовічного Сходу та Африки” (доц. Ліхтей І.М.), “Історія середньовічної Росії” (доц.Кичак О.Ю.), “Історія Візантії” (доц. Ліхтей І.М), “Людина доби Середньовіччя: повсякденне життя та ментальність”(доц. Керецман Н.П.), “Історія країн Центральної Європи (доба Середньовіччя)” (асистент Цигак В.В.), “Культура народів Центральної Європи (доба Середньовіччя)” (ст. викл. Кузьма В.В.), “Релігія та церква в історії народів Центральної Європи” (ст. викл. Кузьма В.В.), “Реформація і народи Центральної Європи” (ст. викл. Кузьма В.В.), “Актуальні проблеми археології” (доц. Прохненко І.А.), “Актуальні проблеми давньої історії” (доц. Алешкевич Я.А.), “Актуальні проблеми середньовічної історії” (доц. Андрусяк Я.Я.), “Формування станово-представницьких монархій в Європі (ХІІ-ХV ст.)” (доц. Андрусяк Я.Я.), “Чеська держава за правління династії Пршемисловичів (міжнародний аспект)” (доц. Товтин Я.І.), “Військове мистецтво доби Середньовіччя” (доц. Товтин Я.І.),  “Історія та теорія світової культури” (доц. Керецман Н.П.), “Університети Європи: історія та сучасність” (доц. Андрусяк Я.Я.), “Археологічна наука в Ужгородському університеті ”(Мойжес В.В.).

 Крім нормативних дисциплін викладачі кафедри читають студентам курси вільного вибору: “Людина доби Античності: повсякденне життя та ментальність ” (доц. Алешкевич Я.А.), “Історія середньовічної Росії” (доц. Кичак О.Ю.), “Людина доби Середньовіччя: повсякденне життя та ментальність ”(доц. Керецман Н.П.), та спецкурси: “Феномен середньовічного урбанізму” (доц. Керецман Н.П.), “Штауфени і Люксембурги в суспільно-політичному житті Священної  Римської  імперії” (доц. Ліхтей І.М.), “Формування станово-представницьких монархій у Європі ХІІ-ХV ст.” (к.і.н. Андрусяк Я.Я.).

Доробок викладачів кафедри історії Стародавнього світу та Середніх віків відзначається високим рівнем наукової та навчально-методичної підготовки. Колектив чимало зробив для забезпечення навчального процесу фаховою літературою, посібниками, методичними рекомендаціями, програмами з нормативних курсів і спецкурсів. Слід відзначити, що професор Михайло Тиводар є автором посібника “Етнологія”, який рекомендований Міністерством освіти і науки України для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів й уже витримав три видання (Ужгород, 1998; Львів, 2004, Ужгород, 2010); професор В’ячеслав Котигорошко видав навчальний посібник “Верхнє Потисся в контексті стародавньої історії  Карпато-Дунайського ареалу” (Ужгород, 2003);  доцент Ігор Ліхтей є автором  рекомендованих Міністерством освіти і науки України кількох підручників: з історії Середніх віків для 7 класу загальноосвітніх шкіл (Київ, 2007), Всесвітньої історії для 8 класу (Київ, 2008), Всесвітньої історії для 7 класу (Київ, 2015), Всесвітньої історії для 8 класу (Київ, 2016), а також навчальних посібників: “Історія Тропічної й Південної Африки в добу Середньовіччя” (Ужгород, 2011),  “Історія середніх віків” (Київ, 2018, у співавторстві) та ін.  

Родзинкою кафедри є щорічна археологічна та етнографічна практики, які на все життя залишають незабутні спогади в романтичних душах студентів-істориків. Археологічною практикою керують доц. Ігор Прохненко та к.і.н. Володимир Мойжес, а етнографічною – доц. Оксана Кичак. 

Викладачі кафедри працюють над комплексною науковою темою “Основні етапи історичного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи” (науковий керівник доц. Ліхтей І.М.). З ініціативи завідувача кафедри Ігоря Ліхтея у 2007 році почав виходити науковий збірник “Історичні студії: Проблеми давньої і середньовічної історії та етнології” (на сьогодні вийшло 4 випуски). Члени кафедри взяли активну участь у підготовці таких фундаментальних праць з історії нашого краю, як “Древняя история Верхнего Потисья” (проф. Котигорошко В.Г.), двох томів “Нарисів історії Закарпаття” (проф. Балагурі Е.А., доц. Керецман Н.П., доц. І.М.Ліхтей), “Історія Ужгорода” (проф. Балагурі Е.А., проф. Тиводар М.П.), першого тому “Історії Мукачева” (проф. Балагурі Е.А.) та ін.

Крім того, викладачами кафедри підготовлено цілий ряд наукових праць, на особливу увагу з-поміж яких заслуговують монографічні дослідження проф. Балагурі Е.А. (“Население Верхнего Потисья в эпоху бронзы”), проф. Тиводара М.П. (“Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини ХІХ–першої половини ХХ ст.”, “Закарпаття: народознавчі роздуми”, “Життя і наукові пошуки Федора Потушняка”, “Історія села Бедевля”, “Етнографія Закарпаття”), проф. Котигорошка В.Г. (“Фракийцы Верхнего Потисья (III в.до н.э. – IV в.н.э.)”, “Населення Верхнього Потисся у ІІІ ст. до н.е. – IV ст. н.е”, “Верхнє Потисся в давнину. 1 000 000 років тому – Х сторіччя н.е.”), доц. Ліхтея І.М. (“Між Штауфенами і Вельфами: консолідація Чеського королівства та зміцнення його міжнародного статусу за правління Пршемисла Отакара І (1197–1230)”; “«…Лихі літа…»: криза чеської державності у 1278–1283 роках”),  доц. Товтин Я.І. (“Суспільно-політичне становище словацьких земель у складі монархії Габсбургів (1526–1610 рр.)”), доц. Керецман Н.П. (“Середньовічна церква в термінах і назвах”, “Середньовічна церква в іменах, термінах і назвах”), доц. Кичак О.Ю. (“Трудова міграція українців Закарпаття на початку XXI століття та її культурно-побутові наслідки”) та ін.

У 2010 р. кафедра історії Стародавнього світу і Середніх віків разом із кафедрою Нової і Новітньої історії та історіографії стала ініціатором створення на історичному факультеті Центру історичних студій з богемістики і словакістики. Координатором його роботи від кафедри історії Стародавнього світу і Середніх віків є доц. Ігор Ліхтей.  З 2011 р. Центр видає “Історичний часопис з богемістики і словакістики”, упорядником і відповідальним редактором якого є Ігор Ліхтей.  На сьогодні узріло світ шість випусків згаданого часопису.

На базі кафедри історії Стародавнього світу і Середніх віків було проведено також низку наукових конференцій.

У 2001 р. історичний факультет загалом та кафедра історії Стародавнього світу і Середніх віків зокрема урочисто відзначили 70-річчя  від  дня  народження  Е.А.Балагурі.  На пошану  вченого-археолога було видано 13-й  випуск ювілейного збірника “Carpatica-Карпатика” (Ужгород, 2001) та 6-й випуск “Наукового вісника Ужгородського національного університету. Серія історія” (Ужгород, 2002). Світлій пам’яті Е.А.Балагурі присвячено збірник “Давня історія Карпато-Дунайського ареалу та суміжних регіонів”, виданий як 31-й випуск серії  “Carpatica-Карпатика” (Ужгород, 2004).

У 2002 р. кафедра історії Cтародавнього світу і Cередніх віків та колектив історичного факультету Ужгородського національного університету відзначили 75-у річницю від дня народження медієвіста Т.М.Сопка (1927–1991). З нагоди цієї події 22–23 березня 2002 р. на факультеті було проведено наукову конференцію “Українські Карпати в добу Середньовіччя”, в роботі якої взяли участь науковці УжНУ, Закарпатського краєзнавчого музею, Музею народної архітектури та побуту, вчителі краю. Матеріали конференції опубліковано у 32-му випуску наукового збірника  “Carpatica-Карпатика” (Ужгород, 2005), присвяченого світлій пам’яті Т.М.Сопка.

Дві конференції було приурочено до ювілею видатного українського письменника і вченого Федора Потушняка (1910–1960), який з 1946 по 1960 р. працював на кафедрі загальної історії Ужгородського університету і був фундатором археологічних та етнографічних досліджень у вузі. У 2000 р. з нагоди 90-річчя від дня народження Федора Потушняка відбулася наукова конференція, організатором якої став проф. М.П.Тиводар. Він був також укладачем та науковим редактором матеріалів цієї конференції, що вийшли друком як 9-й випуск серії   “Carpatica-Карпатика” (Ужгород, 2001).

У квітні 2010 р. кафедра стала співорганізатором міжнародної наукової конференції “Науковий і мистецький світ Федора Потушняка”, присвяченої сторіччю від дня народження нашого талановитого земляка. Участь у роботі конференції взяли не тільки українські вчені, але й 12 науковців з-за кордону, зокрема зі Словаччини, Угорщини, Польщі. За підсумками роботи конференції видано збірник матеріалів (упорядник Ігор Ліхтей). Тепер колектив кафедри працює над створенням аудиторії ім.Федора Потушняка.

У травні 2013 р. кафедра разом із Центром історичних студій з богемістики і словакістики та Інститутом Центральної Європи, що діє в Ужгородському університеті, стала співорганізатором перших Ужгородських чеських наукових читань. З доповідями тут виступили такі співробітники кафедри, як доц.Ігор Ліхтей, доц. Надія Керецман, доц. Яна Товтин, доц.Ігор Прохненко, аспірант Ярослав Андрусяк.

У 2015 р. узрів світ збірник наукових праць на пошану професора Михайла Тиводара “Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина” (упорядник Ігор Ліхтей), авторами якого стала більшість викладачів кафедри та аспіранти. За свою плідну працю у структурі вищої школи та активну громадянську позицію М.П.Тиводар нагороджений Почесною грамотою Президента України, орденом “За мужність” ІІІ ступеня, орденом “20 років Народному Руху України за перебудову”. У жовтні 2014 р. М.Тиводара удостоєно звання «Заслужений професор УжНУ», яке є свідченням його особливих заслуг у розвитку науки та освіти, у підготовці кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук), його  довголітньої наукової, освітньої та громадської діяльності. На жаль, у жовтні 2017 р. М.П.Тиводар відійшов за межу, однак світла пам’ять про нього живе в серцях викладачів кафедри.

 Кафедра підтримує тісні контакти з Інститутом археології НАН України (м.Київ), Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України (м.Київ), Національним університетом ім.Бориса Грінченка (м.Київ), Інститутом народознавства НАН України  (м.Львів), Історичним факультетом Львівського національного університету ім.І.Франка, музеєм Сату-Маре (Румунія), Інститутом історії Пряшівського університету (Словаччина), науковими установами Польщі. Так, у 2009–2010 рр. при кафедрі проходив наукове стажування аспірант Інституту філософії та соціології Польської Академії Наук (Варшава)  Іґнацій Юзвяк; упродовж осені 2010 р. – весни 2011 р. при кафедрі стажувався аспірант Інституту етнології і культурної антропології Університету ім.Адама Міцкевича (Познань, Польща) Томаш Косєк; у лютому 2015 р. на стажуванні при кафедрі перебував аспірант кафедри антропології Плзеньського університету (Чехія) Віктор Румпік.

У свою чергу викладачі кафедри теж проходять стажування, зокрема й за кордоном. Так, доц. Ігор Ліхтей та доц. Яна Товтин неодноразово перебували на стажуванні в Інституті історії Пряшівського університету (Словаччина). Так само стажуються за кордоном і аспіранти кафедри. Також викладачі кафедри (доц.Ігор Ліхтей, доц.Ігор Прохненко, доц. Яна Товтин, ст.викладач Вікторія Кузьма та ін.) часто беруть участь у закордонних міжнародних наукових конференціях.

При кафедрі діє аспірантура. Успішно захистили кандидатські дисертації Йолана Черкун, Віктор Петрінко, Ігор Прохненко, Ярослав Алешкевич, Олександр Малець, Михайло Зан, Петро Ференц, Іван Міськов, Яна Товтин, Оксана Кичак, Ярослав Андрусяк та ін. Зараз в аспірантурі навчаються Іван Борис, Михайло Пейк та Юліанна Сенич  (наук. кер. доц. Ігор Ліхтей). До кафедри прикріплено також здобувачів наукового ступеня кандидата історичних наук (доктора філософії), яким надаються фахові консультації.

Викладачі кафедри є членами редколегій низки загальноукраїнських та закордонних фахових періодичних видань. Так, проф. Михайло Тиводар був членом редколегії журналів “Народна творчість та етнографія” (м.Київ) та “Народознавчі зошити” (м.Львів); доц. Ігор Ліхтей є членом редколегій електронного часопису “Dejiny” (м.Пряшів) та журналу “Annales historici Presovienses” (м.Пряшів).

 Колектив кафедри є працьовитим та амбітним, а значить – готовий приймати виклики нашої непростої і непередбачуваної доби. 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: завідувач кафедри Ліхтей Ігор Михайлович
Дата оновлення сторінки: 27.06.2018