Кафедра античності, середньовіччя та історії України домодерної доби

У 2019 р. у зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів факультету історії та міжнародних відносин, на базі кафедр історії Стародавнього світу і Середніх віків та історії України, було створено кафедру Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби.

Нині колектив кафедри складається з одинадцяти осіб: професори Капітан Лариса Іванівна, Федака Сергій Дмитрович, доценти Ліхтей Ігор Михайлович, Алешкевич Ярослав Андрійович, Олашин Микола Васильович, Товтин Яна Іванівна, Андрусяк Ярослав Ярославович,  Світлин Неля Михайлівна, старші викладачі Сліпецький Олег Степанович, Кузьма Вікторія Владиславівна, асистент Цигак Вероніка Віталіївна. Представниця допоміжного персоналу – Ковач Христина Василівна.

На денному та заочному відділеннях факультету історії та міжнародних відносин викладачі кафедри забезпечують читання таких нормативних курсів, як “Палеоісторія” (доц. Товтин Я.І.), “Палеоантропологія та палеокліматологія” (доц. Товтин Я.І.),  “Історія та культура Античності” (доц. Алешкевич Я.А.), “Людина доби Античності: повсякденне життя та ментальність” (доц. Алешкевич Я.А.), “Племінний світ Європи в добу Античності” (доц. Алешкевич Я.А.), “Історія та культура Стародавнього Сходу” (доц. Товтин Я.І.), “Культура стародавнього світу” (ст. викл. Кузьма В.В.), “Всесвітня історія (давній час)” (доц. Андрусяк Я.Я.), Всесвітня історія (доба Середньовіччя)” (доц. Ліхтей І.М.), “Історія та культура країн Центрально-Східної Європи в добу середньовіччя” (доц. Ліхтей І.М.), “Історія та культура середньовічного Сходу та Африки” (доц. Ліхтей І.М.), “Історія Візантії” (доц. Ліхтей І.М), “Історія країн Центральної Європи (доба Середньовіччя)” (асистент Цигак В.В.), “Культура народів Центральної Європи (доба Середньовіччя)” (ст. викл. Кузьма В.В.), “Релігія та церква в історії народів Центральної Європи” (ст. викл. Кузьма В.В.), “Реформація і народи Центральної Європи” (ст. викл. Кузьма В.В.), «Історія української діаспори» (проф. Каптан Л.І.), «Університети України: історія та сучасність» (проф. Капітан Л.І.), «Історична географія та демографія» (доц. Олашин М.В.), «Музеєзнавство» (ст. викл. Сліпецький О.С.), «Архівознавство» (ст. викл. Сліпецький О.С.). Науково-педагогічні працівники кафедри (д.і.н., проф. Федака С.Д., доц. Світлик Н.М.) забезпечують викладання історії України на інших факультетах УжНУ.

Доробок викладачів кафедри відзначається високим рівнем наукової та навчально-методичної підготовки. Колектив чимало зробив для забезпечення навчального процесу фаховою літературою, посібниками, методичними рекомендаціями, програмами з нормативних курсів і спецкурсів. Доцент Ігор Ліхтей є автором  рекомендованих Міністерством освіти і науки України кількох підручників: з історії Середніх віків для 7 класу загальноосвітніх шкіл (Київ, 2007), Всесвітньої історії для 8 класу (Київ, 2008), Всесвітньої історії для 7 класу (Київ, 2015), Всесвітньої історії для 8 класу (Київ, 2016), а також навчальних посібників: “Історія Тропічної й Південної Африки в добу Середньовіччя” (Ужгород, 2011),  “Історія середніх віків” (Київ, 2018, у співавторстві).  

Викладачі кафедри працюють над комплексною науковою темою “Основні етапи історичного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи” (науковий керівник доц. Ліхтей І.М.). З ініціативи завідувача кафедри Ігоря Ліхтея виходить науковий збірник “Історичні студії: Проблеми давньої і середньовічної історії та етнології” (на сьогодні вийшло 4 випуски).

Свого часу кафедра історії Стародавнього світу і Середніх віків разом із кафедрою Нової і Новітньої історії та історіографії стала ініціатором створення на історичному факультеті Центру історичних студій з богемістики і словакістики. Координатором його роботи від кафедри є доц. Ігор Ліхтей.  З 2011 р. Центр видає “Історичний часопис з богемістики і словакістики”, упорядником і відповідальним редактором якого є Ігор Ліхтей.  На сьогодні узріло світ шість випусків згаданого часопису.

На базі кафедри було проведено також низку наукових конференцій.

Кафедра підтримує тісні контакти з Інститутом археології НАН України (м.Київ), Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України (м.Київ), Національним університетом ім.Бориса Грінченка (м.Київ), Інститутом народознавства НАН України  (м.Львів), Історичним факультетом Львівського національного університету ім.І.Франка, музеєм Сату-Маре (Румунія), Інститутом історії Пряшівського університету (Словаччина), науковими установами Польщі.

У свою чергу викладачі кафедри теж проходять стажування, зокрема й за кордоном. Так, доц. Ігор Ліхтей та доц. Яна Товтин неодноразово перебували на стажуванні в Інституті історії Пряшівського університету (Словаччина). Так само стажуються за кордоном і аспіранти кафедри. Також викладачі кафедри (доц.Ігор Ліхтей, доц.Ігор Прохненко, доц. Яна Товтин, ст.викладач Вікторія Кузьма та ін.) часто беруть участь у закордонних міжнародних наукових конференціях.

При кафедрі діє аспірантура. До кафедри прикріплено також здобувачів наукового ступеня кандидата історичних наук (доктора філософії), яким надаються фахові консультації.

Викладачі кафедри є членами редколегій низки загальноукраїнських та закордонних фахових періодичних видань. Так, доц. Ігор Ліхтей є членом редколегій електронного часопису “Dejiny” (м.Пряшів) та журналу “Annales historici Presovienses” (м.Пряшів).

 Колектив кафедри є працьовитим та амбітним, а значить – готовий приймати виклики нашої непростої і непередбачуваної доби.  

Відповідальний за інформацію: Ліхтей Ігор Михайлович
Дата оновлення сторінки: 04.02.2019