Кафедра нової і новітньої історії та історіографії

Кафедра була створена вже протягом першого року існування Ужгородського державного університету, а саме у 1946 р. Об’єднуючи усі нормативні та спеціальні курси з історії зарубіжних країн, кафедра одержала назву “загальної історії”. Першим її завідувачем був кандидат історичних наук І.Г. Коломієць. З 1951 до 1956 р. завідувачем кафедри був кандидат історичних наук, відомий учений, доцент М.М.Лелекач, а з 1956 до 1961 р. – доцент Г.В. Марченко. Понад 30 років з 1962 до 1993 р. кафедру очолював спочатку кандидат наук, а з 1967 р. доктор історичних наук, професор І.М. Гранчак.

У 1988 р. у зв’язку з реорганізацією історичного факультету, на базі кафедри загальної історії було створено два підрозділи: кафедру історії стародавнього світу і середніх віків та кафедру нової і новітньої історії. У 1993 р. до навчальних планів кафедри було включено спеціальні історичні дисципліни та історіографічно-джерелознавчий цикл. У зв’язку з цим кафедра набула сучасної назви – кафедра нової і новітньої історії та історіографії. Очолив її доктор історичних наук, відомий спеціаліст з нової історії Німеччини, професор Г.В.Павленко, котрий працював аж до своєї смерті у 2001 p.

Кафедра забезпечує читання широкого спектру нормативна курсів з нової та новітньої історії країн Європи та Америки, Азії і Африки, історії Росії XVIII-XX ст., історіографії, джерелознавства, методології історії, спеціальних історичних дисциплін, історії слов’ян, історії і культури Угорщини, історії Словаччини, вступу до спеціальності, історії міжнародних відносин нового і новітнього часу, історичної географії, історичної демографії та інших.

Науковою роботою аспірантів та здобувачів керують найдосвідченіші члени кафедри – професори О.С. Мазурок, І.О. Мандрик. Провідні вчені беруть активну участь у роботі спеціалізованої ради по захисту  дисертацій, виступають рецензентами, експертами з наукових питань у нашій країні та за її межами.

Окрім того, що кафедра є важливою ланкою у забезпеченні навчального процесу на історичному факультеті, вагомими є її наукові здобутки. Вузлові проблеми історії Австро-Угорщини доби дуалізму та історію Закарпаття цього ж періоду досліджує проф. І. О. Мандрик.  Проблематика історії Росії та еволюції національних відносин в колишньому СРСР привернули увагу доц. В.Б.Сурніна. Окремі аспекти розвитку Словаччини міжвоєнного періоду досліджує доц. І.О.Шніцер. Ст. викл. С.О.Ганус студіює актуальні проблеми німецької історіографії XVIII-XX ст. Значення східноєвропейського вектора у військово-політичній діяльності НАТО (1990-2005 рр.) дослідив у своїй кандидатській дисертації доц. С. М. Волощук. Викл. Ю.І. Ісак вивчає проблематику історії вивчення історії нового часу в Україні середини ХІХ - поч. ХХ ст.

Історія, історіографія та джерелознавчі аспекти історії західноукраїнських земель, в тому числі наукова спадщина визначних діячів Закарпаття ХІХ - поч. ХХ ст., є предметом досліджень проф. О.С.Мазурка. Ст. викл. О.С. Сліпецький розробляє історію  німецької колонізації в Україні. Доц. М.В.Олашин досліджує історіографічні проблеми аграрної історії західноукраїнських земель.

В багажі наукових здобутків кафедри є чимало праць з історії та історіографії країн близького і далекого зарубіжжя. Серед них вагоме місце займає проблематика історії Угорщини. Свій внесок у розробку гунгарології зробили Т.М.Сопко, Я.І.Штернберг, І. Г.Повхан, В.І. Олаг, Л.А.Коваленко, І.М.Гранчак, В.І.Худанич, І.О. Мандрик та інші. Історію Німеччини вивчали професор Г.В.Павленко, історію Румунії досліджував професор Г.В.Марченко, Чехії і Словаччини – професори І.І.Поп, І.І.Вовканич, викладач Т.С.Сергієнко, Франції – професор Л.В.Таран, Польщі – доцент В.С.Поляк, Англії – доцент В.П.Скоблик.

Ряд випускників кафедри стали докторами історичних наук, працюють поза межами університету, вони стали визнаними фахівцями. Гунгарологи А.І. Пушкаш і Б.Й. Желіцкі працювали провідними науковими співробітниками Інституту слов’янознавства РАН (Москва). Відділ всесвітньої історії та міжнародних відносин Інституту історії України НАН України очолює випускник кафедри, доктор історичних наук, професор С.В. Віднянський, який постійно співпрацює з історичним факультетом. Викладачі підтримують взаємовигідні зв’язки з істориками Києва, Харкова, Дніпропетровська, Чернівців, Львова та інших навчально-наукових центрів нашої країни, а також Угорщини, Чехії, Словаччини, Росії, Румунії, Німеччини, США, Сербії та інших держав.

Зараз на кафедрі працює 10 викладачів, з них – двоє доктори історичних наук, професори, п’ять – кандидати історичних наук, доценти, два старші викладачі і один викладач. Усі вони – випускники нашого університету.

Із 2001 р. колективом керує доктор історичних наук, професор Мандрик І.О.

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Мандрик Іван Олександрович
Дата оновлення сторінки: 14.06.2017