Кафедра модерної історії України та зарубіжних країн

Кафедра модерної історії України та зарубіжних країн створена в 2019 році на базі кафедр нової і новітньої історії та історіографії й історії України Ужгородського національного  університету. Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці фахівців зі спеціальностей «Середня освіта історія» та «Історія та археологія» (спеціалізація Центральноєвропейські студії, Американістика) та забезпечують читання широкого спектра нормативних курсів з нової та новітньої історії України, країн Європи і Америки, Азії і Африки, історіографії,  джерелознавства та інших. Крім того, вони забезпечують викладання курсу з історії України на інших факультетах Ужгородського національного університету.

При кафедрі модерної історії України та зарубіжних країн діє аспірантура. Гарантом НОП «Історія та археологія» є доц. Шніцер І.О. Керівництво здобувачами наукового ступеня доктор філософії здійснюють найдосвідченіші члени кафедри – проф. Мандрик І.О., проф. Жулканич Н.М., доц. Міщанин В.В., доц. Шніцер І.О., доц. Кічера В.В. Також вони виступають експертами з наукових питань у нашій країні та за її межами.

Окрім того, що кафедра модерної історії України та зарубіжних країн є важливою ланкою у забезпеченні навчального процесу на факультеті історії та міжнародних відносин, вагомими є її наукові здобутки. Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над науково-дослідною темою «Проблеми історії та історіографії країн Європи в новий та новітній час». Щорічно вони беруть участь у наукових конференціях різного рівня, публікують монографії, наукові статті у фахових періодичних виданнях.

Науково-педагогічні працівники кафедри підтримують взаємовигідні наукові зв’язки з істориками  та навчально-науковими центрами України, Угорщини, Чехії, Словаччини, Румунії та інших держав.Також вони задіяні у міжнародних наукових проєктах, програмах міжнародної академічної мобільності (ERASMUS+), проводять дослідження та стажуються в університетах країн Європейського Союзу. 

Нині на кафедрі модерної історії України та зарубіжних країн працює 12 викладачів: професори Мандрик І.О., Мазурок О.С., Жулканич Н.М., доценти Шніцер І.О., Міщанин В.В., Фенич В.І., Кічера В.В., Скиба І.І., Радченко Н.М., Сурнін В.Б., старші викладачі Ганус С.О. та Ісак Ю.І. 

Викладачі кафедри модерної історії України та зарубіжних країн вносять вагомий внесок у розвиток і вдосконалення науково-педагогічних технологій, активно працюють зі студентською молоддю, сприяють розвитку її наукових інтересів.

 

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Шніцер І.О.
Дата оновлення сторінки: 28.09.2020