Кафедра полікультурної освіти та перекладу

Кафедра полікультурної освіти та перекладу Ужгородського національного  університету створена на базі факультету міжнародної політики, менеджменту та бізнесу згідно ухвали Вченої Ради університету від 29.09.2014 р., протоколу № 3.

Її функціонування обумовлене необхідністю полікультурної освіти студентів у процесі викладання іноземних мов, і освітня діяльність спрямована на досягнення мети  вищих навчальних закладів України – підготовку дипломованих фахівців, здатних до успішної діяльності в умовах культурного різноманіття, які володіють навичками міжнаціонального та міжкультурного спілкування завдяки знанням іноземних мов та обізнаністю з культурою країн, мовою яких вони володіють. Метою кафедри є приведення системи викладання іноземних мов на факультеті у відповідність до міжнародних стандартів і сучасних потреб, забезпечення студентам доступу до ефективних засобів оволодіння іноземними мовами, підвищення якості навчального процесу в галузі отримання фахового спрямованих мовних знань та надання можливості проходження практики з усного і письмового перекладу, міжмовного спілкування та мовного стажування.  Кафедра бере активну участь у підготовці фахівців зі спеціальностей «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація», «Країнознавство», «Менеджмент», «Маркетинг», «Середня освіта історія», «Історія та археологія», «Міжнародний бізнес». Забезпечує отримання кваліфікації перекладача-референта з відповідної іноземної мови (англійської, німецької, французької). Кафедра також здійснює керівництво перекладацькою практикою на таких базах як ДВНЗ «УжНУ» Наукова бібліотека; Виконавчий комітет Ужгородської міської ради; ТОВ «Аллан Ком»; ТзОВ «Ріон ЛТД»; Виконавчий апарат Закарпатської обласної ради; «Навчально-науковий інститут євроінтеграційних досліджень»; Виконавчий комітет Мукачівської міської ради; ТОВ «Новомонтаж»;  ДВНЗ «УжНУ» Відділ міжнародних зв’язків; ТОВ Юридична фірма «Правовий альянс»; Управління національностей та релігій Закарпатської обласної державної адміністрації; МРЦ «Шаян» МВС України; ДП «Лео Трейд» ТОВ «Леосіті інвест».

Студенти також мають можливість взяти участь у міжнародному освітньому проекті CAT for Grad, метою якого є допомога вищим навчальним закладам у підготовці майбутніх перекладачів з високим рівнем технологічної компетентності. Перспективою такого навчання є отримання сертифікату з професійних комп’ютерних технологій SDL Trados європейського зразка.

Станом на 2018 – 2019 н. р. до складу кафедри входять 9 викладачів, з них: 4 кандидати наук і доценти та 1 старший викладач. Кадровий склад забезпечує викладання іноземних мов на високому науково-методичному рівні (англійської, німецької, французької, іспанської, словацької), іноземної мови професійного спрямування та практики перекладу. У відповідності до сучасних вимог викладання у вищих навчальних закладах, кафедрою розроблені та читаються англійською мовою теоретичні дисципліни: «Теорія та практика перекладу», «Системи вищої освіти англомовних країн», «Методика викладання у вищій школі», «Політико-правові системи англомовних країн».

Кафедра активно працює над методичним забезпеченням факультету необхідними комплектами навчально-методичної та наукової літератури. У перспективі існування кафедри полікультурної освіти та перекладу - відкриття лабораторії фахового перекладу. Перекладацька лабораторія - це унікальна можливість для студентів факультету вивчати специфіку усного та письмового перекладу за фахом. Належне технічне обладнання лабораторії забезпечить не лише якісний поточний контроль знань студентів іноземної мови за фахом, а й надасть можливість проведення відеоконференцій, систематичне відвідування лекцій у ВНЗ за рубежем, забезпечить студентам належну та якісну перекладацьку підготовку протягом всього навчання не виходячи за межі власного університету.

Колектив кафедри підтримує тісні творчі зв’язки з Гуманітарним інститутом Національного авіаційного університету, з факультетом міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка, з Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка, Закарпатським угорським інститутом імені Ференца Ракоці ІІ, з Варшавським університетом (Uniwersytet Warszawski), Вроцлавським державним університетом (Uniwersytet Wrocławski), кафедрою прикладної лінгвістики (Зав. каф. доц. Й.Хорват) Університету міста Пейч (Pécsi Tudományegyetem / University of Pécs), а також філософським факультетом (Доцент Мартін Олоштіак) Пряшівського університету у Пряшеві ( Prešovská univerzita v Prešove).

 

Відповідальний за інформацію: Мишко Світлана Анатоліївна
Дата оновлення сторінки: 12.03.2019