Кафедра полікультурної освіти та перекладу

Кафедра полікультурної освіти та перекладу Ужгородського національного  університету створена на базі факультету міжнародної політики, менеджменту та бізнесу згідно ухвали Вченої Ради університету від 29.09.2014 р., протоколу № 3.

Її функціонування обумовлене необхідністю забезпечення навчальних дисциплін з іноземних мов, приведення системи викладання іноземних мов на факультеті у відповідність до міжнародних стандартів і сучасних потреб, забезпечення студентам доступу до ефективних засобів оволодіння іноземними мовами, підвищення якості навчального процесу в галузі отримання фахового спрямованих мовних знань та надання можливості проходження практики з усного і письмового перекладу, міжмовного спілкування та мовного стажування.  Кафедра бере активну участь у підготовці фахівців зі спеціальності «Країнознавство» за відповідними освітніми ступенями, забезпечує отримання кваліфікації перекладача-референта з відповідної іноземної мови (англійської, німецької, французької).

Станом на 2015 – 2016 н. р. до складу кафедри входять 8 викладачів, з них: 4 кандидати наук і доценти та 1 старший викладач. Кадровий склад забезпечує викладання іноземних мов на високому науково-методичному рівні (англійської, німецької, французької, іспанської, словацької), іноземної мови професійного спрямування та теорії та практики перекладу. У відповідності до сучасних вимог викладання у вищих навчальних закладах, кафедрою розроблені та читаються англійською мовою теоретичні дисципліни країнознавчого циклу: «Політико-правові системи англомовних країн» (доц. Мишко С.А.), «Системи вищої освіти англомовних країн» (доц. Тодорова Н.Ю.), «Методика викладання у вищій школі» (доц. Тодорова Н.Ю.), «Історія зарубіжної педагогіки» (викл. Нілабович Я.В.).

Кафедра активно працює над методичним забезпеченням факультету необхідними комплектами навчально-методичної та наукової літератури. У перспективі існування кафедри полікультурної освіти та перекладу - відкриття лабораторії фахового перекладу. Перекладацька лабораторія - це унікальна можливість для студентів факультету вивчати специфіку усного та письмового перекладу за фахом. Належне технічне обладнання лабораторії забезпечить не лише якісний поточний контроль знань студентів іноземної мови за фахом, а й надасть можливість проведення відеоконференцій, систематичне відвідування лекцій у ВНЗ за рубежем, забезпечить студентам належну та якісну перекладацьку підготовку протягом всього навчання не виходячи за межі власного університету.

Колектив кафедри підтримує тісні творчі зв’язки з Гуманітарним інститутом Національного авіаційного університету, з факультетом міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка, з Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка, Закарпатським угорським інститутом імені Ференца Ракоці ІІ, з Варшавським університетом (Uniwersytet Warszawski), Вроцлавським державним університетом (Uniwersytet Wrocławski), кафедрою прикладної лінгвістики (Зав. каф. доц. Й.Хорват) Університету міста Пейч (Pécsi Tudományegyetem / University of Pécs), а також філософським факультетом (Доцент Мартін Олоштіак) Пряшівського університету у Пряшеві ( Prešovská univerzita v Prešove).

Відповідальний за інформацію: Мишко Світлана Анатоліївна
Дата оновлення сторінки: 14.06.2017