Кафедра полікультурної освіти та перекладу

І. Лекційні курси (іноземними мовами):

 1. Теорія та практика перекладу (англійська, німецька, французька), для студентів ІІІ-ІV років навчання спеціальностей «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація», «Країнознавство»
 2. Методика викладання у Вищій школі (іноземною мовою) для студентів І року навчання ОКР «магістр» спеціальності «Країнознавство»
 3. Політико-правові системи англомовних країн (іноземною мовою) для студентів ІV року навчання спеціальності «Країнознавство»
 4. Основи міжнародного туризму (іноземною мовою) для     студентів ІV року навчання спеціальності «Країнознавство»
 5. Системи вищої освіти англомовних країн (іноземною мовою) для студентів І року навчання ОКР «магістр» спеціальності «Країнознавство»
 6. Академічна іноземна мова/Іноземна мова для академічних цілей (англійська) для студентів І року навчання ОКР «магістр» спеціальності «Країнознавство»

ІІ. Практичні курси:

 1. Іноземна мова (англійська, німецька, французька) для студентів І-ІІІ років навчання спеціальностей «Міжнародні відносини», «Менеджмент», «Маркетинг», «Середня освіта історія», «Історія та археологія», «Культурологія»
 2. Англійська мова (англійська, німецька, французька) для студентів І року навчання спеціальності «Історія та археологія»
 3. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французька) для студентів ІІ-ІV років навчання спеціальностей «Менеджмент», «Маркетинг»
 4. Іноземна мова спеціальності (англійська, німецька, французька) для студентів ІІІ-ІV років навчання спеціальностей «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація», «Країнознавство»
 5. Практикум перекладу (англійська, німецька), для студентів І року навчання ОКР «магістр» спеціальності «Країнознавство»
 6. Друга іноземна мова (німецька, словацька, іспанська, французька) для студентів ІІ-ІV років навчання спеціальностей «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація», «Країнознавство»
 7. Регіональна мова (іспанська) для студентів ІІІ року навчання спеціальності «Історія та археологія»

ІІІ. Практика

 1. Перекладацька практика (навчальна) для студентів ІІІ року навчання спеціальностей «Міжнародні відносини» та «Країнознавство»

Відповідальний за інформацію: Мишко Світлана Анатоліївна
Дата оновлення: 10.11.2020