1. Іноземна мова (англійська, німецька, французька) для студентів І-ІІІ років навчання спеціальностей «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація», «Країнознавство», «Менеджмент», «Маркетинг», «Середня освіта історія», «Історія та археологія»
 2. Англійська мова (англійська, німецька, французька) для студентів І року навчання спеціальності «Історія та археологія»
 3. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французька) для студентів ІІ-ІV років навчання спеціальностей «Менеджмент», «Маркетинг»
 4. Іноземна мова спеціальності (англійська, німецька, французька) для студентів ІІІ-ІV років навчання спеціальностей «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація», «Країнознавство», «Міжнародний бізнес»
 5. Теорія та практика перекладу (англійська, німецька, французька), для студентів ІІІ-ІV років навчання спеціальностей «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація», «Країнознавство», «Міжнародний бізнес»
 6. Друга іноземна мова (німецька, словацька, іспанська, французька) для студентів ІІ-ІV років навчання спеціальностей «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація», «Країнознавство»
 7. Практикум перекладу (англійська, німецька), для студентів І року навчання ОКР «магістр» спеціальності «Країнознавство»
 8. Методика викладання у Вищій школі (іноземною мовою)/Вища освіта та Болонський процес (іноземною мовою), для студентів І року навчання ОКР «магістр» спеціальності «Країнознавство»
 9. Регіональна мова (іспанська) для студентів ІІІ року навчання спеціальності «Історія та археологія»
 10. Політико-правові системи англомовних країн (іноземною мовою) для студентів ІV року навчання спеціальності «Країнознавство»
 11. Історія зарубіжної педагогіки (іноземною мовою)/Системи вищої освіти англомовних країн (іноземною мовою) для студентів І року навчання ОКР «магістр» спеціальності «Країнознавство»
 12. Академічна іноземна мова/Іноземна мова для академічних цілей (англійська) для студентів І року навчання ОКР «магістр» спеціальності «Країнознавство»
 13. Перекладацька практика (навчальна) для студентів ІІІ року навчання спеціальностей «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація», «Країнознавство»

Відповідальний за інформацію: Мишко Світлана Анатоліївна
Дата оновлення: 12.03.2019