Кафедра полікультурної освіти та перекладу Ужгородського національного  університету створена на базі факультету міжнародної політики, менеджменту та бізнесу згідно ухвали Вченої Ради університету від 29.09.2014 р., протоколу № 3.

Її функціонування обумовлене необхідністю полікультурної освіти студентів у процесі викладання іноземних мов, і освітня діяльність спрямована на досягнення мети  вищих навчальних закладів України – підготовку дипломованих фахівців, здатних до успішної діяльності в умовах культурного різноманіття, які володіють навичками міжнаціонального та міжкультурного спілкування завдяки знанням іноземних мов та обізнаністю з культурою країн, мовою яких вони володіють. Метою кафедри є приведення системи викладання іноземних мов на факультеті у відповідність до міжнародних стандартів і сучасних потреб, забезпечення студентам доступу до ефективних засобів оволодіння іноземними мовами, підвищення якості навчального процесу в галузі отримання фахового спрямованих мовних знань та надання можливості проходження практики з усного і письмового перекладу, міжмовного спілкування та мовного стажування.  Кафедра бере активну участь у підготовці фахівців зі спеціальностей «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація», «Країнознавство», «Менеджмент», «Маркетинг», «Середня освіта історія», «Історія та археологія», «Міжнародний бізнес». Забезпечує отримання кваліфікації перекладача-референта з відповідної іноземної мови (англійської, німецької, французької). Кафедра також здійснює керівництво перекладацькою практикою на таких базах як ДВНЗ «УжНУ» Наукова бібліотека; Виконавчий комітет Ужгородської міської ради; ТОВ «Аллан Ком»; ТзОВ «Ріон ЛТД»; Виконавчий апарат Закарпатської обласної ради; «Навчально-науковий інститут євроінтеграційних досліджень»; Виконавчий комітет Мукачівської міської ради; ТОВ «Новомонтаж»;  ДВНЗ «УжНУ» Відділ міжнародних зв’язків; ТОВ Юридична фірма «Правовий альянс»; Управління національностей та релігій Закарпатської обласної державної адміністрації; МРЦ «Шаян» МВС України; ДП «Лео Трейд» ТОВ «Леосіті інвест».

Студенти також мають можливість взяти участь у міжнародному освітньому проекті CAT for Grad, метою якого є допомога вищим навчальним закладам у підготовці майбутніх перекладачів з високим рівнем технологічної компетентності. Перспективою такого навчання є отримання сертифікату з професійних комп’ютерних технологій SDL Trados європейського зразка.

Станом на 2018 – 2019 н. р. до складу кафедри входять 9 викладачів, з них: 4 кандидати наук і доценти та 1 старший викладач. Кадровий склад забезпечує викладання іноземних мов на високому науково-методичному рівні (англійської, німецької, французької, іспанської, словацької), іноземної мови професійного спрямування та практики перекладу. У відповідності до сучасних вимог викладання у вищих навчальних закладах, кафедрою розроблені та читаються англійською мовою теоретичні дисципліни: «Теорія та практика перекладу», «Системи вищої освіти англомовних країн», «Методика викладання у вищій школі», «Політико-правові системи англомовних країн».

Кафедра активно працює над методичним забезпеченням факультету необхідними комплектами навчально-методичної та наукової літератури. У перспективі існування кафедри полікультурної освіти та перекладу - відкриття лабораторії фахового перекладу. Перекладацька лабораторія - це унікальна можливість для студентів факультету вивчати специфіку усного та письмового перекладу за фахом. Належне технічне обладнання лабораторії забезпечить не лише якісний поточний контроль знань студентів іноземної мови за фахом, а й надасть можливість проведення відеоконференцій, систематичне відвідування лекцій у ВНЗ за рубежем, забезпечить студентам належну та якісну перекладацьку підготовку протягом всього навчання не виходячи за межі власного університету.

Колектив кафедри підтримує тісні творчі зв’язки з Гуманітарним інститутом Національного авіаційного університету, з факультетом міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка, з Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка, Закарпатським угорським інститутом імені Ференца Ракоці ІІ, з Варшавським університетом (Uniwersytet Warszawski), Вроцлавським державним університетом (Uniwersytet Wrocławski), кафедрою прикладної лінгвістики (Зав. каф. доц. Й.Хорват) Університету міста Пейч (Pécsi Tudományegyetem / University of Pécs), а також філософським факультетом (Доцент Мартін Олоштіак) Пряшівського університету у Пряшеві ( Prešovská univerzita v Prešove).

 

Відповідальний за інформацію: Мишко Світлана Анатоліївна
Дата оновлення сторінки: 12.03.2019