Department of modern Ukrainian history and foreign countries

У 2019 р. у зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів факультету історії та міжнародних відносин, на базі кафедр нової і новітньої історії та історіографії й історії України, було створено кафедру модерної історії України та зарубіжних країн.

Нині на кафедрі модерної історії України та зарубіжних країн працює 12 викладачів: професори Мандрик І.О., Мазурок О.С., Жулканич Н.М., доценти Шніцер І.О., Міщанин В.В., Фенич В.І., Кічера В.В., Скиба І.І., Радченко Н.М., Сурнін В.Б., старші викладачі Ганус С.О., Ісак Ю.І.

Кафедра забезпечує читання широкого спектру нормативна курсів з нової та новітньої історії України, країн Європи і Америки, Азії і Африки, історіографії,  джерелознавства та інших. Науково-педагогічні працівники кафедри також забезпечують викладання історії України на інших факультетах УжНУ.

При кафедрі діє аспірантура. До кафедри прикріплено також здобувачів наукового ступеня кандидата історичних наук (доктора філософії), яким надаються фахові консультації. Науковою роботою аспірантів та докторантів керують найдосвідченіші члени кафедри – професори Мандрик І.О., Мазурок О.С., Жулканич Н.М. Провідні вчені беруть активну участь у роботі спеціалізованої ради по захисту  дисертацій, виступають рецензентами, експертами з наукових питань у нашій країні та за її межами.

Окрім того, що кафедра є важливою ланкою у забезпеченні навчального процесу на факультеті історії та міжнародних відносин, вагомими є її наукові здобутки. Щорічно співробітники кафедри беруть участь у наукових конференціях різного рівня, публікують монографії, наукові статті у фахових періодичних виданнях.

Науково-педагогічні працівники кафедри підтримують взаємовигідні зв’язки з істориками Києва, Харкова, Дніпропетровська, Чернівців, Львова та інших навчально-наукових центрів нашої країни, а також Угорщини, Чехії, Словаччини, Росії, Румунії, Німеччини та інших держав.Також вони задіяні у міжнародних наукових проектах, проводять дослідження і стажуються в університетах країн Європейського Союзу.

Викладачі кафедри модерної історії України та зарубіжних країн вносять вагомий внесок у розвиток і вдосконалення науково-педагогічних технологій, активно працюють із студентською молоддю, сприяють розвитку її наукових інтересів.

 

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Шніцер І.О.
Дата оновлення сторінки: 04.02.2019