Анонси подій

31
травня
14:00
3168

Додаткові вступні випробування до магістратури на спеціальності, при вступі на які необхідне ЗНО

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ" наголошує, що у 2019 році необхідно складати:

– єдиний вступний іспит (зовнішнє незалежне оцінювання) з іноземної мови для вступу до магістратури за спеціальностями 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 054 Соціологія, 061 Журналістика, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 125 Кібербезпека, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини за всіма формами навчання;

єдине вступне випробування (зовнішнє незалежне оцінювання) з права та загальних навчальних правничих компетентностей і єдиний вступний іспит (зовнішнє незалежне оцінювання) з іноземної мови для вступу до магістратури за спеціальностями 081 Право та 293 Міжнародне право за всіма формами навчання.

Вступники, які планують вступати на вказані спеціальності на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншим напрямом підготовки (іншою спеціальністю), повинні до реєстрації на ЗНО скласти додаткове фахове вступне випробування. Додаткове вступне випробування у ДВНЗ "УжНУ" проводиться у формі співбесіди за нормативною частиною освітньої (освітньо-професійної) програми підготовки бакалавра з напряму (спеціальності), що відповідає спеціальності вступу.

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ" планує проведення додаткових вступних випробувань за розкладом:

16 травня о 14.00; 24 травня о 12.00; 30 травня о 14.00; 31 травня о 14.00.

Вступні випробування будуть проходити в аудиторіях другого та третього поверху головного навчально-лабораторного корпусу (м. Ужгород, вул. Університетська, 14), детальний аудиторний розклад буде оприлюднено у приймальній комісії.

Для допуску до додаткового вступного випробування необхідно подати до консультаційного пункту приймальної комісії (м. Ужгород, вул. Університетська, 14, ауд. 228, 220 або м. Львів, вул. Дудаєва, 15, ауд. 12) заяву (заповнюється особисто) та:

1. Копію документа, що посвідчує особу (паспорта).

2. Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).

3. Копію документа державного зразка (диплома) про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) - тільки для випускників минулих років.

4. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Реєстрація на ЗНО для таких вступників ("перехресний" вступ) здійснюватиметься приймальною комісією за умови успішного складання додаткового фахового випробування на підставі поданих документів.

Про порядок реэстрації на ЗНО - реєстрація на ЗНО для вступу до магістратури

Програми додаткових вступних випробувань для усіх спеціальностей магістратури ДВНЗ "УжНУ":

Спеціальність 013 "Початкова освіта"
Спеціальність 073 «Менеджмент (Міжнародний менеджмент)»
Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Категорії: