Анонси подій

3
червня
18:00
7717

Завершується реєстрація на ЗНО для вступу до магістратури

Відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти у 2019 році зовнішнє незалежне оцінювання при вступі на навчання до ДВНЗ "УжНУ" для здобуття ОС магістр необхідно складати:

– для вступу за спеціальностями 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 054 Соціологія, 061 Журналістика, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 125 Кібербезпека, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини за всіма формами навчання. Таким вступникам необхідно буде пройти єдиний вступний іспит з іноземної мови. Реєстрація на нього триватиме з 13 травня до 18:00 3 червня;

– для вступу за спеціальностями 081 Право та 293 Міжнародне право за всіма формами навчання. Таким вступникам потрібно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей. Реєстрація на ці тестування теж триватиме з 13 травня до 18:00 3 червня.

Тестування з іноземної мови відбудеться 2 липня, а з права та загальних навчальних правничих компетентностей – 4 липня.

Звертаємо також увагу, що складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) розпочинається 13 травня та закінчується 31 травня. Реєстрація таких вступників можлива лише за умови успішного складання додаткового фахового випробування.

Реєстрація випускників бакалаврату ДВНЗ "УжНУ" 2019 року для вступу за "своєю" спеціальністю буде здійснюватися відбірковою комісією факультету (звертатися у деканат факультету).

Реєстрація випускників минулих років, випускників та студентів інших закладів вищої освіти, вступників за "перехресним вступом" буде здійснюватися у консультаційних пунктах приймальної комісії:

- м. Ужгород, вул. Університетська, 14, ауд. 228, 220, тел. +38-0312-643084, 066-5716240, 096-1238967, електронна пошта (для запитань) admission@uzhnu.edu.ua;

- м. Львів, вул. Дудаєва, 15, ауд. 12, тел. +38-032-261-1885, 098-3090960, 099-4457651, електронна пошта (для запитань) inst-lviv@uzhnu.edu.ua.

Для реєстрації необхідно подати:

1. Копію документа, що посвідчує особу (паспорта).

2. Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).

3. Копію документа державного зразка (диплома) про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) - тільки для випускників минулих років.

4. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У процесі формування екзаменаційного листка також вносяться такі дані:

- номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;

- іноземна мова, з якої вступник бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);

- інформація про блоки єдиного фахового вступного випробування, які вступник бажає скласти;

- інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, (для осіб з особливими освітніми потребами);

- інформація про населений пункт, у якому (або у передмісті якого) вступник бажає скласти вступні випробування.

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Важлива інформація:

- результати тестів з англійської, німецької, французької та іспанської мов, отримані під час складання ЗНО для вступників на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) не можуть бути зараховані як результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови («ЗНО на магістратуру»);

- у 2019 році при вступі до ДВНЗ «УжНУ» будуть прийматися результати єдиного фахового вступного випробування 2018 та 2019 років. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов приймаються тільки з результатів єдиного вступного іспиту 2019 року;

- можуть брати участь у конкурсному відборі (крім спеціальностей 081 Право та 293 Міжнародне право) за результатами вступних іспитів у ДВНЗ «УжНУ» (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови) особи, які вступають на основі здобутого ступеня магістра (ОКР спеціаліста) виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Приймальна комісія

Категорії: