1. Мікробіологія, вірусологія, імунологія для студентів 2-3 курсів медичного факультету № 1 та медичного факультету № 2 (з англійською мовою навчання) за спеціальністю  «Лікувальна справа»;

2. Мікробіологія з основами імунології  для студентів 2 курсу медичного факультету за спеціальністю  «Фармація»;

3. Інфекційні хвороби для студентів 5-6 курсів медичного факультету № 1 та медичного факультету № 2 (з англійською мовою навчання) за спеціальністю “Лікувальна справа”;

4. Епідеміологія та принципи доказової медицини для студентів 5 курсу медичного факультету № 1 та медичного факультету № 2 (з англійською мовою навчання) за спеціальністю “Лікувальна справа”;

5. Клінічне медсестринство в інфекційній клініці для студентів 2 курсу медичного факультету за спеціальністю “Сестринська справа”;

6. Клінічна мікробіологія – селективний курс для студентів 3 курсу медичного факультету за спеціальністю “Лікувальна справа”;

7. Технічна мікробіологія для студентів хімічного факультету.

8. Клінічна паразитологія та тропічна медицина  - селективний курс для студентів 6 курсу медичного факультету за спеціальністю “Лікувальна справа”.

 

Відповідальна за інформацію: завідувач кафедри
Коваль Галина Миколаївна
Дата оновлення сторінки: 25.11.2022