Department of Skin and Venereal Disease

Наукометричні публікації:

  1. "Топічний інгібітор кальциневрину такролімус та вузькосмугова УФВ-фототерапія (311 нм) як сучасна патогенетично обґрунтована тактика лікування хворих на вітиліго", Ю.В. Андрашко, К.М. Хобзей, І.Й. Шаркань, "Український журнал дерматології, венерології, косметології" №1 (40) 2011. с.65-70
  2. "Современная модель иммунопатогенеза псориаза: пути эффективного воздействия", Ю.В. Андрашко, журнал "Дерматолог" (русскоязычная версия журнала Hautarzt) Том 02, Номер 01, Март 2011. с.99-101
  3. "Нові аспекти в розумінні перебігу герпетичних захворювань шкіри та ефективна топічна терапія", Ю.В. Андрашко, Т.І. Чечерська, Г.М. Коваль, "Український журнал дерматології, венерології, косметології" №1 (48) 2013. с.129-134
  4. "Сучасні можливості деструктивного радіохвильового лікування множинних гострокінцевих кондилом у практиці дерматолога та гінеколога", І.І. Хаща, Ю.В. Андрашко, Т.І. Чечерська, "Здоровье женщины" №9 (85) 2013. с.153-157
  5. "Оптимальные комбинации аппаратных и медикаментозных методов лечения ладонно­-подошвенных форм псориаза",  Ю.В. Андрашко, Т.І. Чечерська, "Український журнал дерматології, венерології, косметології" №4 (51) 2013. с.166-169
  6. «Оптимальна комбінація емолієнта й фототерапії при псоріазі», Андрашко Ю. В., Чечерська Т. І., "Український журнал дерматології, венерології, косметології" №4 (51) 2014. с.79-82
  7. Современный взгляд на себорейный дерматит. Рациональная тактика лечения легких и неосложненных форм дерматоза», Ю.В. Андрашко, Т.І. Чечерська, журнал «Дерматолог», Том 02, Номер 04, Апрель 2015. с.46-49
  8.  «Мета-анализ результатов клинических исследований эффективности нафтифина гидрохлорида по сравнению с плацебо и другими антимикотиками», Ю.В. Андрашко, Б.В. Пастущин, журнал «Дерматолог», Том 02, Номер 04, Апрель 2015. с.26-33

 

Наукометричні публікації за останні 5 років:

1) "Нові аспекти в розумінні перебігу герпетичних захворювань шкіри та ефективна топічна терапія", Ю.В. Андрашко, Т.І. Чечерська, Г.М. Коваль, "Український журнал дерматології, венерології, косметології" №1 (48) 2013. с.129-134

2) "Сучасні можливості деструктивного радіохвильового лікування множинних гострокінцевих кондилом у практиці дерматолога та гінеколога", І.І. Хаща, Ю.В. Андрашко, Т.І. Чечерська, "Здоровье женщины" №9 (85) 2013. с.153-157

3) "Оптимальные комбинации аппаратных и медикаментозных методов лечения ладонно­-подошвенных форм псориаза",  Ю.В. Андрашко, Т.І. Чечерська, "Український журнал дерматології, венерології, косметології" №4 (51) 2013. с.166-169

4) «Оптимальна комбінація емолієнта й фототерапії при псоріазі», Андрашко Ю. В., Чечерська Т. І., "Український журнал дерматології, венерології, косметології" №4 (51) 2014. с.79-82

5) Современный взгляд на себорейный дерматит. Рациональная тактика лечения легких и неосложненных форм дерматоза», Ю.В. Андрашко, Т.І. Чечерська, журнал «Дерматолог», Том 02, Номер 04, Апрель 2015. с.46-49

6) «Мета-анализ результатов клинических исследований эффективности нафтифина гидрохлорида по сравнению с плацебо и другими антимикотиками», Ю.В. Андрашко, Б.В. Пастущин, журнал «Дерматолог», Том 02, Номер 04, Апрель 2015. с.26-33

7) «Пробіотики як засіб профілактики атопічного дерматиту в розрізі доказової медицини», Ю.В. Андрашко, Б.В. Пастущин, "Український журнал дерматології, венерології, косметології" №3 (58) 2015 с.63-68

8) «Сочетание эстетической коррекции с применением акнетина у больных акне средней степени тяжести», Андрашко Ю.В., Галагурич О.М., "Український журнал дерматології, венерології, косметології" №1 (60) 2016 с.86-91

9) «Хронічні мікотичні ураження великих складок в хворих з метаболічним синдромомта цукровим діабетом. Оптимальна тактика профілактики та лікування.» Андрашко Ю.В., Пастущин Б.В., "Дерматолог" Том 08 №1 2017 с.48-55

 

 

Відповідальний за інформацію: Андрашко Ю.В.
Дата оновлення сторінки: 27.06.2018