Department of Faculty Therapy

 Перелік курсів

Кількість курсів, що читають співробітники кафедри – 18

                    

Для студентів медичного факультету спеціальності  222 «Медицина»:

1. Внутрішня медицина 

2. Фізична реабілітація, спортивна медицина

3. Виробнича лікарська практика

 

Для студентів медичного факультету спеціальності 223 «Медсестринство»:

 1. Клінічне  медсестринство у внутрішній медицині 

2. Медсестринство у сімейній медицині з курсом геронтології і геріатрії  

3. Медсестринство у внутрішній медицині

4. Виробнича практика  з доглядом за хворими 

5. Виробнича практика  за медсестринським процесом 

6. Переддипломна практика

 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ:

Для студентів     спеціальності  222 «Медицина»:

    1. Основи загальної фізіотерапії і курортології  

    2. Основи сучасної гепатології  

    3. Клінічна лабораторна діагностика у внутрішній медицині

 

Для студентів спеціальності  223 «Медсестринство»:

    1. Мистецтво викладання

    2. Догляд за хворими похилого віку

    3. Санаторно-курортне лікування

 

Для студентів медичного факультету спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»:

1. Виробнича практика з фармакотерапії в практиці сімейного лікаря

2. Виробнича практика з фармакотерапії в гастроентерології

            

Для аспірантів спеціальності  222 «Медицина»:

1.Лабораторна діагностика

2.Гастроенетрологія, гепатологія

 

Відповідальний за інформацію: Дербак Марія Антонівна
Дата оновлення сторінки: 09.11.2022