Department of Childhood Diseases

 

 

 

Дисципліна

Discipline

1

Пропедевтика педіатрії

Propaedeutics of Pediatrics

2

Педіатрія 4курс

Pediatrics, 4 year

3

Педіатрія 5 курс

Pediatrics, 5 year

4

Педіатрія 6 курс

Pediatrics,  6 year

5

Дитячі інфекції   5 курс

Child  infections,  5 year

6

Дитячі іфекції   6 курс

Child  infections,  6 year

7

Клінічне медсестринство в педіатрії

Clinicalnursing in the pediatrics

8

Дитячі хвороби для студентів

4 курсу стоматологічного факультету

 

 

Child  diseases for 4th year students of the Dentistry Faculty  

 

 

Відповідальний за інформацію: Горленко Олеся Михайлівна
Дата оновлення сторінки: 08.11.2022