Кафедра бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту на 2018/2019н.р.:

 1. Автоматизовані системи управління бізнесом
 2. Адміністративний менеджмент
 3. Аналіз господарської діяльності підприємств
 4. Антикризове управління
 5. Бізнес-планування
 6. Бізнес-планування та створення стартапів
 7. Бухгалтерський облік
 8. Вступ до спеціальності «Менеджмент»
 9. Вступ до фаху
 10. Глобалістика
 11. Державне та регіональне управління
 12. Діагностика потенціалу інноваційного розвитку підприємства
 13. Ділове адміністрування
 14. Економіка підприємства
 15. Економіка праці і соціально-трудові відносини
 16. Економіка сталого розвитку
 17. Економіка та фінанси підприємства
 18. Економіка фірми та правове забезпечення транзакцій
 19. Економіка юридичної фірми
 20. Економічні ризики та методи їх вимірювання
 21. Етика бізнесу та соціальна відповідальність
 22. Інвестиційне проектування
 23. Інвестиційний менеджмент
 24. Інжиніринг бізнес-систем
 25. Інноваційна політика
 26. Інноваційний менеджмент
 27. Інтернет-маркетинг
 28. Інформаційне суспільство
 29. Інформаційні технології в управління інноваційною діяльністю
 30. Інфраструктура товарного ринку
 31. Історія маркетингу та генеза маркетингових концепцій
 32. Комп’ютеризація економічних розрахунків
 33. Комунікативний менеджмент
 34. Конкурентоспроможність підприємства
 35. Конкуренція в міжнародному бізнесі
 36. Контролінг
 37. Корпоративна і соціальна відповідальність
 38. Лідерство і ефективні комунікації
 39. Логістична підтримка інноваційної діяльності
 40. Логістичний менеджмент
 41. Макроекономіка
 42. Макроекономічна політика та ділове середовище
 43. Маркетинг інновацій
 44. Маркетинг менеджмент проектів
 45. Маркетинг послуг
 46. Маркетинг промислового підприємства
 47. Маркетинг юридичних послуг
 48. Маркетингова політика розподілу
 49. Маркетингова товарна політика
 50. Маркетингове ціноутворення
 51. Маркетинговий аналіз та аудит
 52. Маркетингові дослідження
 53. Маркетингові комунікації
 54. Менеджмент
 55. Менеджмент ЗЕД підприємств
 56. Менеджмент організації правничої сфери
 57. Методи менеджменту та адміністрування
 58. Методи прийняття управлінських рішень
 59. Міжнародна торгівля
 60. Міжнародний маркетинг
 61. Міжнародний менеджмент
 62. Міжнародний менеджмент і маркетинг
 63. Міжнародні економічні відносини
 64. Мікроекономіка
 65. Моделювання інноваційних процесів
 66. Облік і аналіз ЗЕД
 67. Операційний менеджмент
 68. Організаційна культура
 69. Організація матеріально-технічного забезпечення підприємств
 70. Організація праці менеджера
 71. Організація роботи менеджера в правничій сфері
 72. Основи організації бізнесу
 73. Основи логістики
 74. Основи менеджменту
 75. Основи підприємництва та ринкової економіки
 76. Паблік рілейшнз
 77. Поведінка споживача
 78. Податкова система і податки
 79. Проектний менеджмент в юридичних компаніях
 80. Прямий маркетинг
 81. Публічне адміністрування
 82. Регіональна економіка та просторовий розвиток
 83. Регіональний маркетинг
 84. Реклама і стимулювання збуту
 85. Рекламна діяльність
 86. Ризики в маркетингу
 87. Ризик-менеджмент в міжнародному бізнесі
 88. Розрахунки та платежі у МБ
 89. Самоменеджмент
 90. Світові фінанси
 91. Світогосподарські зв’язки та міжнародний бізнес
 92. Системний аналіз у правничій сфері
 93. Стандартизація і сертифікація товарів і послуг
 94. Створення нових підприємств
 95. Стратегічне управління
 96. Стратегічне управління інноваційним розвитком
 97. Страхування у міжнародному бізнесі
 98. Суспільні комунікації
 99. Теорія організації
 100. Теорія прийняття управлінських рішень
 101. Товарознавство
 102. Трансфер технологій
 103. Трансформаційна економіка та економічна політика держави
 104. Управління інвестиціями
 105. Управління інноваційними проектами
 106. Управління інноваційними ризиками
 107. Управління інноваціями
 108. Управління конкурентоспроможністю підприємства
 109. Управління персоналом
 110. Управлінський та бухгалтерський облік
 111. Філософія науки та організація наукових досліджень
 112. Фінанси, гроші і кредит
 113. Фінансовий аналіз
 114. Фінансовий менеджмент в юридичних компаніях
 115. Фінансовий менеджмент та кредитна політика
 116. Фінансові ринки та ринки фінансових послуг
 117. Фондові ринки та операції з цінними паперами
 118. Ціноутворення у сфері міжнародного бізнесу
 119. НR- технології в юридичній практиці
 120. PR-технології в менеджменті та адміністрування

Відповідальний за інформацію: Черленяк Іван Іванович
Дата оновлення сторінки: 14.06.2017