Кафедра бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту на 2020-2021 н.р.:

І Семестр 

 1. Адміністративний менеджмент
 2. Антикризове управління 
 3. Бізнес-планування
 4. Бухгалтерський облік
 5. Вступ до спеціальності "Менеджмент"
 6. Вступ до фаху
 7. Економіка підприємства
 8. Економіка та фінанси підприємства
 9. Етика бізнесу та соціальна відповідальність
 10. Інноваційний маркетинг
 11. Інтернет маркетинг
 12. Комунікативний менеджмент
 13. Макроекономіка
 14. Макроекономічна політика та моделювання
 15. Маркетинг
 16. Маркетингове ціноутворення
 17. Маркетинговий аналіз та аудит
 18. Маркетинговий менеджмент 
 19. Маркетингові дослідження
 20. Менеджмент
 21. Менеджмент ЗЕД
 22. Методи менеджменту та адміністрування
 23. Методи прийняття управлінських рішень
 24. Міжнародний маркетинг
 25. Міжнародний менеджмент
 26. Міжнародні економічні відносини
 27. Організаційна культура
 28. Організація праці менеджера
 29. Основи підприємництва та ринкової економіки
 30. Паблік рілейшнз
 31. Прямий маркетинг
 32. Регіональна економіка та просторовий розвиток
 33. Регіональний маркетинг
 34. Ризик-менеджмент
 35. Світові фінанси
 36. Створення нових підприємств
 37. Теорія організації
 38. Управління інвестиціями
 39. Управління персоналом
 40. Управління проектами
 41. Управлінський облік
 42. Філософія науки та організація наукових досліджень
 43. Фінанси, гроші та кредит
 44. Фінансовий аналіз
 45. Фінансові розрахунки та дисконтуванн

ІІ Семестр

 1. PR-технології в менеджменті та адміністрування
 2. Аналіз господарської діяльності підприємства
 3. Бізнес-комунікації
 4. Бізнес-планування та створення стартапів
 5. Державне та регіональне управління
 6. Діагностика бізнес-процесів
 7. Ділове адміністрування
 8. Економіка праці і соціально трудові відносини
 9. Економіка та фінанси підприємства
 10. Інвестиційний менеджмент
 11. Інноваційний  менеджмент
 12. Інфраструктура товарного ринку
 13. Історія економіки та маркетингових концепцій
 14. Комп'ютеризація економічних розрахунків
 15. Лідерство та керівництво в організації
 16. Маркетинг
 17. Маркетинг послуг
 18. Маркетинг промислового підприємства
 19. Маркетингова діяльність підприємства
 20. Маркетингова політика розподілу
 21. Маркетингова політика розподілу
 22. Маркетингова товарна політика
 23. Маркетинговий менеджмент
 24. Маркетингові комунікації
 25. Менеджмент ЗЕД підприємства
 26. Менеджмент проектів
 27. Міжнародна економіка
 28. Мікроекономіка
 29. Операційний менеджмент
 30. Основи економічного прогнозування
 31. Основи логістики
 32. Основи менеджменту
 33. Поведінка споживача
 34. Податкова система і податки
 35. Реклама і стимулювання збуту
 36. Ризики в маркетингу
 37. Самоменеджмент
 38. Соціальна відповідальність та етика бізнесу
 39. Стандартизація і сертифікація товарів і послуг
 40. Стратегічне управління
 41. Товарознавство
 42. Трансформаційна економіка та економічна політика держави
 43. Управління інноваціями
 44. Управління конкурентоспроможністю підприємств
 45. Управління персоналом
 46. Фінансовий менеджмент та кредитна політика
 47. Фінансові ринки та ринки фінансових послуг

Відповідальний за інформацію: Дюгованець О.М.
Дата оновлення сторінки: 26.11.2020