Абітурієнту

Вступ на основі ступеня бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста

На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра до ДВНЗ «УжНУ» приймаються вступники, які здобули ступінь бакалавра (магістра) або ОКР спеціаліста. 

Для конкурсного відбору зараховуються:

1) для вступу на бюджет та контракт на спеціальності 081 «Право», 293 «Міжнародне право» – результати магістерського комплексного тесту (МКТ). МКТ міститиме два блоки завдань:  іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська за вибором вступника) та право. Тестові завдання з іноземних мов МКТ укладають відповідно до Програми ЄВІ, тестові завдання з права укладають відповідно до Програми предметного тесту з права та міжнародного права

2) для вступу на бюджет та контракт на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності «Міжнародне право») – результати магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) і фахового іспиту у ДВНЗ "УжНУ". МТНК міститиме завдання, спрямовані на визначення загальної навчальної компетентності вступника. Їх укладають відповідно до Програми ТЗНК.

3) для вступу на інші спеціальності – результати фахового іспиту у ДВНЗ "УжНУ" (бюджет) або розгляду мотиваційного листа (контракт).

Для вступу на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), необхідною умовою є успішне проходження вступних випробувань. Для такої категорії осіб можуть встановлюватися додаткові вимоги у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. 

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 125,000

Конкурсні пропозиції ДВНЗ "УжНУ"

Повний перелік конкурсних пропозицій - за посиланням.

Строки вступної кампанії

- реєстрація для складання МКТ та МТНК – з 27 червня до 18:00 18 липня;

- основна сесія МКТ і МТНК – з 10 до 17 серпня, додаткова – з 7 до 10 вересня;

- реєстрація електронних кабінетів – з 1 серпня;

- подання заяв для вступу розпочинається 16 серпня та завершується: 23 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість МТНК або МКТ, 15 вересня – для осіб, які вступають на основі результатів МТНК, МКТ або тільки фахового іспиту в ДВНЗ "УжНУ";

- оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 20 вересня;

- зарахування: на бюджет – 25 вересня; на контракт – не пізніше 30 листопада.

Розклад вступних випробувань

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 16.08.2022