Абітурієнту

Вступ на основі ступеня бакалавра (магістра)

На навчання для здобуття ступеня магістра за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань до ДВНЗ «УжНУ» приймаються вступники, які здобули ступінь бакалавра (магістра) або ОКР спеціаліста. 

Для конкурсного відбору зараховуються:

1) для вступу на спеціальність 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»:

- результати єдиного вступного іспиту* з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);

- результати єдиного фахового вступного випробування** з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності;

2) для вступу на інші спеціальності (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство» та спеціальностей 081 «Право», 293 «Міжнародне право»):

- результати єдиного вступного іспиту* з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);

- результати фахового вступного випробування, яке проводить ДВНЗ «УжНУ»;

3) для вступу за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство»:

- результати вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування, які проводяться у ДВНЗ «УжНУ».

Для вступу на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), необхідною умовою є успішне проходження вступних випробувань. Для такої категорії осіб можуть встановлюватися додаткові вимоги у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. 

Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно з Правилами прийому передбачають складання єдиного вступного іспиту (крім спеціальностей 081 «Право», 293 «Міжнародне право»), вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит у ДВНЗ «УжНУ».

Конкурсні пропозиції

Для перегляду конкурсних пропозицій ДВНЗ "УжНУ" рекомендуємо Калькулятор вступника.

Строки вступної кампанії

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників розпочинається 12 травня та закінчується о 18:00 5 червня.

Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 1 липня (додаткова сесія – у строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти); спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені МОН України.

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування проводиться 3 липня (додаткова сесія – у строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти).

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви:

– тільки у паперовій формі для спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство»;

– тільки в електронній формі, крім визначених Правилами прийому випадків, для всіх інших спеціальностей.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 серпня.

Прийом заяв та документів, передбачених Правилами прийому, розпочинається 5 серпня і закінчується 22 серпня.

Вступні випробування проводяться з 5 по 26 серпня, рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше 1 вересня, вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18:00 6 вересня, наказ про зарахування за державним замовленням видається 11 вересня, зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться не пізніше 30 вересня.

* Єдиний вступний іспит - форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;
** Єдине фахове вступне випробування - форма вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 17.07.2020