Абітурієнту

Вступ до магістратури

На навчання для здобуття ступеня магістра за результатами фахових вступних випробувань приймаються вступники, які здобули ступінь бакалавра або ОКР спеціаліста. 

Для вступу на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), необхідною умовою є успішне проходження додаткових вступних випробувань. Для такої категорії осіб встановлюються додаткові вимоги у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. 

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 29.05.2017