Абітурієнту

Правила прийому до ДВНЗ "УжНУ"

Правила прийому до ДВНЗ "УжНУ" у 2023 році будуть розроблені Приймальною комісією відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році (після набуття ним чинності, про громадське обговорення Порядку прийому - за посиланням). Розроблені Правила прийому повинні бути схвалені Вченою радою ДВНЗ "УжНУ", введені в дію наказом ректора ДВНЗ "УжНУ". Після цього Правила прийому розміщуються на офіційному вебсайті і вносяться до ЄДЕБО.

Правила прийому діють протягом календарного 2023 року.

Правила прийому містять:

- перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом;

- порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;

- перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат ЗНО/НМТ для вступу на основі повної загальної середньої освіти;

- порядок і строки прийому заяв і документів;

- порядок проведення вступних випробувань;

- вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;

та іншу важливу інформацію.

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 21.01.2023