Абітурієнту

Правила прийому до ДВНЗ "УжНУ"

Правила прийому до ДВНЗ "УжНУ" розробляються відповідно до Умов прийому, затверджуються Вченою радою, розміщуються на веб-сайті і вносяться до ЄДЕБО.

Увага! Правила прийому - 2020 будуть затверджені до 31 грудня 2019 року.

Правила прийому діють протягом календарного року.

Правила прийому містять:

- перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом;

- порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;

- перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;

- порядок і строки прийому заяв і документів;

- порядок проведення вступних випробувань;

- вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;

та іншу важливу інформацію.

Додаток 9. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі у 2020 році - буде оновлено після затвердження відповідного Положення МОН

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 10.12.2019