Абітурієнту

Правила прийому до ДВНЗ "УжНУ"

Правила прийому до ДВНЗ "УжНУ" у 2021 році розробляються Приймальною комісією відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджуються Вченою радою ДВНЗ "УжНУ" і вводяться в дію наказом ректора ДВНЗ "УжНУ". 

Правила прийому розміщуються на офіційному веб-сайті і вносяться до ЄДЕБО.

Правила прийому діють протягом календарного 2021 року.

Правила прийому містять:

- перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом;

- порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;

- перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;

- порядок і строки прийому заяв і документів;

- порядок проведення вступних випробувань;

- вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;

та іншу важливу інформацію.

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 20.12.2020