Абітурієнту

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

На навчання для здобуття ступеня бакалавра з усіх ліцензованих спеціальностей та магістра медичного або фармацевтичного спрямувань за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація» на перший курс приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань у формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту для іноземців або розгляду мотиваційних листів в передбачених Порядком прийому випадках.

Конкурсні пропозиції ДВНЗ "УжНУ"

Повний перелік конкурсних пропозицій - за посиланням.

Особливості вступної кампанії 2022 року:

- приймаються результати національного мультипредметного тесту та сертифікати ЗНО 2019 – 2022 років;

- для вступу на спеціальності «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право» вступник повинен мати конкурсний бал не менше 140;

- вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 125.000;

- творчий конкурс проводиться на спеціальність «Фізична культура і спорт»;

- на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка:

1) галузевий коефіцієнт дорівнює 1.02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2;

2) особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть буть переведені на навчання за кошти державного бюджету.

Форма подачі заяв і документів

Вступники подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Порядком прийому та Правилами прийому випадків.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 жовтня.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією у порядку, визначеному законодавством.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях і до двадцяти заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Графік проведення НМТ

Строки прийому заяв і документів

- для участі у творчих конкурсах при вступі на навчання за державним замовленням:  з 24 червня до 15 липня;

- при вступі на основі співбесіди: з 29 липня до 18:00 08 серпня;

- при вступі за результатами за результатами національного мультипредметного теста, а також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня: з 29 липня до 18:00 23 серпня.

Правилами прийому визначені додаткові сесії прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування. При цьому зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб закінчується не пізніше 30 листопада 2022 року.

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 24.07.2022