Абітурієнту

Вступ за ступенем бакалавр (магістр медичного та фармацевтичного спрямувань)

На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного або фармацевтичного спрямувань) на перший курс приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди.

Наш помічник у виборі спеціальностей для випускників шкіл.

ДВНЗ «УжНУ» здійснює підготовку магістрів на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація».

На перший курс (зі скороченим строком навчання) або на другий (третій) курс на вакантні місця за результатами фахових вступних випробувань приймаються вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з цієї спеціальності. Здобувати ступінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю можна за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

ДВНЗ «УжНУ» приймає на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (магістра, спеціаліста медичного або фармацевтичного спрямувань) та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс за іншою формою навчання. 

Профорієнтаційні олімпіади

Основними завданнями профорієнтаційних олімпіад є виявлення, розвиток обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у ДВНЗ «УжНУ», реалізація здібностей талановитих учнів. Олімпіади проводяться з таких предметів: біологія, географія,математика, фізика, хімія. Детальніше про завдання олімпіад та результати читайте за посиланням.

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 29.05.2017