Абітурієнту

Вступ на основі повної загальної середньої освіти, ОКР молодший спеціаліст (ОС молодший бакалавр), ОПС фаховий молодший бакалавр

ІНФОРМАЦІЯ БУДЕ ОНОВЛЕНА ПІСЛЯ НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ПОРЯДКОМ ПРИЙОМУ ДО ЗВО ТА ПРАВИЛАМИ ПРИЙОМУ У 2023 РОЦІ!

На навчання для здобуття ступеня бакалавра з усіх ліцензованих спеціальностей та магістра медичного або фармацевтичного спрямувань за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація» на перший курс приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань у формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту для іноземців або розгляду мотиваційних листів в передбачених Порядком прийому випадках.

Конкурсні пропозиції ДВНЗ "УжНУ"

Повний перелік конкурсних пропозицій - за посиланням (буде активне після внесення пропозицій в ЄДЕБО).

Особливості вступної кампанії 2023 року :

- приймаються результати національного мультипредметного тесту та сертифікати ЗНО 2020 – 2023 років;

- для вступу на спеціальності «Право», «Фармація, промислова фармація», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право» вступник повинен мати конкурсний бал не менше 140;

- для вступу на спеціальності «Стоматологія», «Медицина» вступник повинен мати конкурсний бал не менше 150;

- вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 130;

- творчий конкурс проводиться на спеціальність «Фізична культура і спорт»;

- на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка:

1) галузевий коефіцієнт дорівнює 1.02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2;

2) особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть буть переведені на навчання за кошти державного бюджету;

- особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, ДВНЗ "УжНУ" може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямувань) (за відсутності стандарту - не більше 120 кредитів ЄКТС).

Форма подачі заяв і документів

Вступники подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Порядком прийому та Правилами прийому випадків.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 жовтня.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією у порядку, визначеному законодавством.

Вступники можуть подати до двадцяти заяв на конкурсні пропозиції, з них - до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях. 

Проведення НМТ

Реєстрація для участі в оцінюванні проходитиме у квітні. Цього року буде забезпечено безпаперову реєстрацію учасників.

Передбачено проведення двох сесій НМТ: основної і додаткової. Основна проходитиме в червні, додаткова – в червні–липні.

У додатковій сесії тестування візьмуть участь вступники, які з поважних причин не пройдуть тестування під час основної.

НМТ відбуватиметься в обладнаних комп’ютерних аудиторіях, створених як в Україні та за її межами.

Строки прийому заяв і документів

Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях (співбесіди, творчі конкурси):

на бюджет – з 3 липня до 18:00 10 липня; на контракт – з 3 липня до 18:00 25 липня.

Проведення співбесід, творчих конкурсів:

на бюджет – з 7 липня до 18 липня; на контракт – з 7 липня до 31 липня.

Приймання заяв на участь у конкурсному відборі – з 19 липня до 18:00 31 липня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет – не пізніше 05 серпня.

Подання документів для виконання вимог для зарахування на бюджет – до 18:00 08 серпня.

Надання рекомендацій для зарахування на контракт на відкриті та фіксовані КП – не раніше 09 серпня.

Зарахування:

на бюджет – не пізніше 10 серпня; на контракт – не пізніше 30 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт – не пізніше 18 серпня.

Зарахування на контракт (додатковий набір) – до 31 жовтня.

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 21.01.2023