Абітурієнту

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

На навчання для здобуття ступеня бакалавра з усіх ліцензованих спеціальностей та магістра медичного або фармацевтичного спрямувань за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація» на перший курс приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди.

Для перегляду конкурсних пропозицій, співставлення предметів ЗНО, вступних іспитів, творчих конкурсів та конкурсних пропозицій ДВНЗ "УжНУ" рекомендуємо:

Калькулятор вступника - 2020.

Особливості вступної кампанії 2020 року:

- приймаються сертифікати ЗНО 2018 – 2020 років з іноземних мов та 2017 - 2020 років з інших предметів;

- на спеціальності «Стоматологія» та «Медицина» мінімальні значення кількості балів з другого та третього предмета не можуть бути менше 150 балів. Для небюджетних конкурсних пропозицій для цих спеціальностей другий та третій предмети обираються вступником із переліку: біологія, математика, фізика, хімія;

- для вступу на спеціальності «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право» вступник повинен мати конкурсний бал не менше 140, для вступу на спеціальність «Фармація, промислова фармація» - не менше 130;

- вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 125;

- творчі конкурси проводяться на спеціальності «Фізична культура і спорт», «Правоохоронна діяльність»;

- на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка:

1) учасникам профорієнтаційних олімпіад ДВНЗ «УжНУ» нараховується до 20 балів до сертифіката з одного відповідного предмета (біологія, географія, математика, фізика, хімія);

2) сільський коефіцієнт дорівнює 1.05 (для інших спеціальностей - 1.02);

3) галузевий коефіцієнт дорівнює 1.02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2;

4) особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть буть переведені на навчання за кошти державного бюджету.

Форма подачі заяв і документів

Вступники подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Умовами прийому та Правилами прийому випадків.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 серпня. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією у порядку, визначеному законодавством.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. 

Строки прийому заяв і документів

- для участі у творчих конкурсах, вступних іспитах при вступі на навчання за державним замовленням:  з 24 липня до 10 серпня;

- при вступі на основі співбесіди: з 13 серпня до 18:00 16 серпня;

- для участі у творчих конкурсах, вступних іспитах при вступі на навчання лише за кошти фізичних або юридичних осіб: з 13 серпня до 18:00 16 серпня;

- при вступі за результатами творчих конкурсів, вступних іспитів, складених з 1 до 12 серпня, та/або ЗНО: з 13 серпня до 18:00 22 серпня.

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 20.07.2020