Абітурієнту

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

На навчання для здобуття ступеня бакалавра з усіх ліцензованих спеціальностей та магістра медичного або фармацевтичного спрямувань за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація» на перший курс приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди.

Відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції (внесені та підтверджені в ЄДЕБО до 15 січня 2021 року), небюджетні конкурсні пропозиції (можуть створюватися в ЄДЕБО до 14 червня 2021 року): 

- освітній ступінь бакалавр;

- освітній ступінь магістр.

Особливості вступної кампанії 2021 року:

- приймаються сертифікати ЗНО 2018 – 2021 років;

- на спеціальності «Стоматологія» та «Медицина» мінімальні значення кількості балів з другого та третього предмета не можуть бути менше 150 балів (виняток – вступники з конкурсним балом КБ>175.000). Предмети ЗНО на ці спеціальності – українська мова та математика, третій предмет – біологія, хімія або фізика;

- для вступу на спеціальності «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право» вступник повинен мати конкурсний бал не менше 140, для вступу на спеціальність «Фармація, промислова фармація» - не менше 130;

- вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 125.000;

- творчі конкурси проводяться на спеціальності «Фізична культура і спорт», «Правоохоронна діяльність»;

- на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка:

1) учасникам профорієнтаційних олімпіад ДВНЗ «УжНУ» нараховується до 20 балів до сертифіката з одного відповідного предмета (біологія, географія, математика, фізика, хімія);

2) сільський коефіцієнт дорівнює 1.05 (для інших спеціальностей - 1.02);

3) галузевий коефіцієнт дорівнює 1.02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2;

4) особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть буть переведені на навчання за кошти державного бюджету.

Форма подачі заяв і документів

Вступники подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Умовами прийому та Правилами прийому випадків.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією у порядку, визначеному законодавством.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях і до тридцяти заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Строки прийому заяв і документів

- для участі у творчих конкурсах (вступних іспитах) при вступі на навчання за державним замовленням:  з 24 червня до 12 липня (9 липня);

- при вступі на основі співбесіди: з 14 липня до 18:00 16 липня;

- для участі у творчих конкурсах, вступних іспитах при вступі на навчання лише за кошти фізичних або юридичних осіб: з 14 липня до 18:00 16 липня;

- при вступі за результатами творчих конкурсів, вступних іспитів, складених з 1 до 13 липня, та/або ЗНО: з 14 липня до 18:00 23 липня.

Правилами прийому визначені додаткові сесії прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на заочну форму здобуття освіти. При цьому зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб закінчується не пізніше 30 листопада 2021 року.

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 18.03.2021