Новини

24.07.2022
6691

Випускникам шкіл та коледжів - інформація про конкурсні пропозиції ДВНЗ "УжНУ" (оновлено)

Випускникам шкіл та коледжів - інформація про конкурсні пропозиції ДВНЗ "УжНУ" (оновлено)

Приймальна комісія представляє традиційний сервіс для ознайомлення із спеціальностями та конкурсними пропозиціями нашого університету, подання заяв на які для випускників шкіл та коледжів буде доступним з 29 липня по 23 серпня.

Цьогоріч вступникам на основі повної загальної середньої освіти доступно 211 конкурсних пропозицій, серед них:

- 105 відкритих, 9 фіксованих та 92 небюджетні для здобуття освітнього ступеня бакалавра;

- 3 відкриті та 2 небюджетні для здобуття освітнього ступеня магістра медичного та фармацевтичного спрямувань.

Для випускників коледжів створено 211 конкурсних пропозицій:

- 11 пропозицій виключно для вступників на основі на основі здобутого фахового молодшого бакалавра;

- 200 пропозицій для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого бакалавра), на частину з яких можуть подавати заяви і вступники на основі здобутого фахового молодшого бакалавра.

Для детальнішого з’ясування обмежень, які діють при такому вступі, радимо скористатися Додатком 2 до Правил прийому.

Конкурсна пропозиція - пропозиція закладу вищої освіти щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму (освітні програми), форму здобуття освіти, курс, переліку конкурсних предметів та творчих конкурсів, строку навчання на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції. 

Відкрита конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається під час адресного розміщення бюджетних місць у межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює нулю в разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного замовлення. Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку конкурсну пропозицію.

Фіксована конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням). 

Небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням).

 Для отримання детальнішої інформації слід натиснути на вибрану конкурсну пропозицію. Піктограма  у відповідній клітинці таблиці з вибраною конкурсною пропозицією дозволяє перейти на відповідну сторінку сайту https://vstup.edbo.gov.ua/, де з 29 липня будуть доступні поточні рейтингові списки вступників.

Приймальна комісія висловлює щиру вдячність випускнику магістратури спеціальності "Комп’ютерна інженерія" Томасу Гедеону за багаторічну розробку та підтримку онлайн-сервісів для вступників ДВНЗ "УжНУ" та Приймальної комісії.

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ"

Категорії: