Department of Public Health

Кафедра була створена у серпні 2008 року.

Навчальна робота кафедри проводиться у двох напрямках:

 1. післядипломна підготовка, що включає навчання лікарів-інтернів, провізорів, стоматологів та курсантів;
 2. додипломна підготовка, що передбачає навчання студентів з дисципліни «Цивільний захист».

Педагогічний процес на кафедрі проводиться на базі факультету післядипломної освіти та до університетської підготовки УжНУ.

Навчання на кафедрі проводиться згідно типових програм та навчальних планів:

 1. Передатестаційних циклів для керівників органів та установ охорони здоров’я зі спеціальності “Організація та управління охороною здоров’я”;
 2. Спеціалізації зі спеціальності “Організація та управління охороною здоров’я”;
 3. Тематичного удосконалення за напрямками:
 • Акредитація закладів охорони здоров'я
 • Діагностика станів спяніння
 • Менеджмент та психологічні аспекти управління в  охороні здоров’я
 • Оцінка якості діяльності ЛПЗ
 • Психологічні аспекти підготовки у вищій медичній освіті
 • Сучасні підходи, методи та базові навички проведення лікарями - наркологами проф. наркологічних оглядів водіїв
 • Менеджмент в стоматології
 1. Навчання інтернів-провізорів з циклу “Організація, управління та економіка фармації”;
 2. Навчання  інтернів-стоматологів з циклу “Менеджмент в стоматології”;
 3. Навчання лікарів-інтернів всіх спеціальностей з циклу “Менеджмент в охороні здоров’я”;
 4. «Цивільний захист».

У начальному процесі кафедри застосовують мультимедійні електронні засоби, крім того, широко використовується навчально-методичне забезпечення у вигляді науково-методичних посібників, комплексу текстової, графічної та відео інформації з багатьох тем для проведення лекцій, семінарів, практичних.

Наукова тематика кафедри

Комплексна тема: «Стан громадського здоров’я населення Закарпатської області під дією техногенного впливу та природних катаклізмів».

 За рік роботи кафедри опубліковано 14 наукових статей, 3 з яких входять до науковометричної бази SCOPUS.

 

Відповідальний за інформацію: Слабкий Геннадій Олексійович, Дата оновлення сторінки: 23.06.2017