Department of Surgical Disciplines

Кафедра хірургічних дисциплін почала свою роботу в 2000 році. Наразі кафедра функціонує в складі факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Організатором та першим завідувачем кафедри хірургічних дисциплін є професор Пацкань Богдан Михайлович.

Кафедра містить п’ять основних курсів: хірургія, ортопедія та травматологія, офтальмологія, оториноларингологія, урологія. Комплексною темою кафедри є інтраабдомінальна гіпертензія (симптоматика, патогенез, профілактика, лікування) та її вплив на виникнення і розвиток патологічних синдромів і ускладнений перебіг хірургічних захворювань.

Працівники кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях, наукових товариствах та щомісячних семінарах з  практичними лікарями.

У роботі кафедри активно впроваджуються та використовуються інноваційні методи діяльності, серед яких пріоритетними є:

хірургічні:

 • лапароскопічна герніопластика;
 • електрозварювання тканин, використання радіочастотного та ультразвукового скальпеля;

травматологічні:

 • черезшкірна балонна кіфопластика при переломах тіл хребців;
 • системи для черезшкірної транспедикулярної стабілізації хребта

офтальмологічні:

 • факоемульсифікація катаракти;
 • ендовітреальне введення препаратів (гемаза);
 • введення препаратів в субтеноновий простір;

урологічні:

 • уретеропієлоскопія з контактною літотрипсією;
 • оптична уретротомія;
 • оптична цистолітотрипсія;
 • трансуретральна резекція простати

Робота кафедри спрямована на післядипломну підготовку: лікарів-інтернів, передатестаційну підготовку лікарів-хірургів, лікарів-травматологів, лікарів-урологів, лікарів-офтальмологів, лікарів-оториноларингологів.

В навчальному процесі кафедри застосовуються мультимедійні електронні засоби – повний методичний комплекс текстової, графічної, звукової та відео інформації з багатьох тем для проведення лекцій та конференцій. Широко впроваджені в навчальний процес програми для поточного навчання лікарів-інтернів та курсантів.

 
Бази стажування інтернів:
 1. Ужгородська центральна міська клінічна лікарня

 2. Закарпатська Обласна клінічна лікарня ім. Новака

 3. Міський онкологічний центр

 4. ЦРЛ м. Мукачева, м. Тячева, м. Виноградова, м. Берегова, м. Іршави, м. Хуста

Відповідальний за інформацію: Пацкань Богдан Михайлович
Дата оновлення сторінки: 23.06.2017