Department of Therapy and Family Practice

Завідуючим кафедри терапії та сімейної медицини Факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «УжНУ» є к.мед.н., доцент Чубірко Ксенія Іванівна. На кафедрі працюють наступні викладачі: професор Чопей І.В., доцент Корабельщикова М.О., доцент Ілько А.В., доцент Рудакова С.О., доцент Рубцова Є.І., доцент Колесник П.О., доцент Плоскіна В.Ю., доцент Фейса С.В., доцент Іваньо Н.В., доцент Росул М.М., доцент Братасюк А.М., доцент Михалко Я.О., ст. викладач Гечко М.М., асистент Дебрецені К.О., асистент Івачевська В.В., асистент Варваринець А.В., ст. лаборант Гряділь Т.І.

Педагогічний та лікувальний процеси на кафедрі терапії та сімейної медицини проводиться з використанням клінічних баз: Ужгородської обласної клінічної лікарні (на 850 ліжок): ревматологічне відділення: ас. Туряниця С.Р. (зав. відділенням); Ужгородської центральної міської клінічної лікарні (на 780 ліжок): кардіологічне відділення, відділення кардіореанімації: доц. Корабельщикова М. О., доц. Росул М.М., міська поліклініка №1: доц. Іваньо Н.В.; КЗ «Ужгородська районна лікарня» (на 280 ліжок): терапевтичне відділення: проф. Чопей І В., доц. Чубірко К.І., доц. Плоскіна В.Ю., доц. Рубцова Е.І., доц. Братасюк А.М., доц. Михалко Я.О., ст. викладач Гечко М.М., ас. Дебрецені К.О., ас. Івачевська В.В., ас. Варваринець А.В.; Лікарні з поліклінікою СМЗ ГУМВС в Закарпатській області: доц. Ілько А.В., доц. Фейса С.В.; Республіканського пульмонологічного центру (на 100 ліжок), який є клінічною базою НПО "Реабілітація": доц. Рудакова С.О. є консультантом об’єднання; амбулаторія сімейної медицини: доц. Колесник П.О. Названі перші три лікарні є багатопрофільними, що дає змогу при підготовці інтернів та курсантів користуватися ліжковим фондом суміжних відділень (загальних і вузькопрофільних хірургічних, неврологічних, реанімаційних тощо). Одночасно використовуються для підготовки інтернів також відповідні кабінети поліклінік названих лікарень. Базами стажування, які контролює кафедра терапії та сімейної медицини, крім вищеназваних клінічних закладів м. Ужгорода, є 12 ЦРЛ.

Разом з цим базами при проходженні інтернами – сімейниками заочної частини інтернатури, а саме її амбулаторно-поліклінічної частини, є ряд кращих амбулаторій загальної практики – сімейної медицини районів.

На кафедрі запроваджено дистанційні форми навчання, за що УжНУ отримав декілька державних нагород, серед яких срібна медаль в номінації «Післядипломна освіта – крок в майбутнє».

В навчальному процесі кафедри застосовуються мультимедійні електронні засоби – повний методичний комплекс текстової, графічної, звукової та відео інформації з багатьох тем для проведення лекцій та конференцій. Широко впроваджені в навчальний процес програми для поточного навчання лікарів-інтернів та курсантів. Наявність швидкісного Інтернет-зв'язку сприяє забезпеченню більш ефективної підготовки викладачів до лекцій, а також покращенню знань студентів, інтернів та курсантів.

Вся документація на кафедрі відповідає наказам та положенням МОЗ та МОН України. Навчальний процес здійснюється згідно типових програм МОЗ України.

За останні 3 роки співробітниками кафедри опубліковано понад 100 наукових робіт, серед них 15 Навчально-методичних посібників, підручників.

На кафедрі захищені кандидатські дисертації: доцент Ілько А.В., доцент Плоскіна В.Ю., доцент Колесник П.О., доцент Рубцова Є.І, доцент Фейса С.В., доцент Гойдаш І.М., доцент Чубірко К.І., ас. Албок Є.Й., доцент Мигович І.І., доцент Михалко Я.О., ас. Тернущак Т.М., доцент Братасюк А.М.

Міжнародне співробітництво кафедри протягом багатьох років здійснюється в кількох напрямках:

- наукове співробітництво в рамках міжуніверситетських угод;;

- участь у міжнародних конференціях, семінарах і т. н.;

- стажування, наукова робота викладачів, науковців кафедри за кордоном та стажування, наукова робота іноземців на кафедрі;

- міжнародне визнання викладачів, науковців, студентів кафедри.

Кафедра має творчі зв’язки із закордонними вищими навчальними закладами та науковими організаціями і на цей час співробітничає з вузами – партнерами:

- Краківський (Ягелонський) університет (Польща)

- Будапештський університет (Угорщина)

- університет ім. П.Й. Шафарика (Словаччина)

- університет м. Магдебурга (Німеччина)

- Італійська Асоціація нетрадиційної медицини

 

 

Відповідальний за інформацію: к.мед.н, доцент Чубірко Ксенія Іванівна
Дата оновлення сторінки: 27.02.2019