Department of Oncology and Radiology

Кафедра створена у 2007 р. на базі циклу онкології кафедри хірургічних дисциплін ФПО УжНУ під назвою «Кафедра променевих методів діагностики, клінічної онкології, анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів». З листопада 2014 р., після структурно-організаційних змін в ДВНЗ «УжНУ» та на факультеті післядипломної освіти, кафедра має назву «Кафедра онкології та радіології» факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «УжНУ». Випускаючу кафедру радіології та онкології очолює доктор медичних наук, професор Готько Є.С.

Колектив кафедри складають: 1 професор (1 ставки), 4 доценти (3 ставки), 5 асистентів (2 ставки), 1 старший лаборант (1 ставка), 1 лаборантів (1 ставки), науковий співробітник.

Кількість співробітників - 13

Перелік вчених звань співробітників (професорів – 1, доцентів - 4)

Перелік наукових ступенів співробітників (докторів наук – 1, кандидатів наук - 4)

 

Перелік та кількість фундаментальних дисциплін та спец. курсів:

1)    Променеві методи діагностики

2)    Клінічна онкологія

3)    Анестезіологія та інтенсивна терапія

4)    Медицина невідкладних станів

Відповідальний за інформацію: Готько Євген Степанович
Дата оновлення сторінки: 16.06.2017