Department of Maternity and Childhood Protection

Кафедра охорони материнства та дитинства в складі факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет» заснована у 2001 році шляхом відокремлення від кафедри акушерства та гінекології медичного факультету.

З 2001 року завідувачем кафедри охорони материнства та дитинства був учень М.С. Бакшеєва професор М.М. Ганич. Із 2005 року по даний час кафедру очолює доктор медичних наук, професор Ю.Ю. Бобик.

Клінічними базами та місцем проведення занять є:

 

 • Ужгородський міський пологовий будинок (вул. Грибоєдова, 20 б); 
 • Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака, гінекологічне відділення (вул. Перемоги, 24); 
 • Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня (вул. Ф. Ракоці 3); 
 • ППМЦ «Інтерсоно – Медікавер груп» (В.Ковача,17). 

На кафедрі навчаються:

 

 • інтерни акушери-гінекологи 1-го року навчання
 • інтерни акушери-гінекологи 2-го року навчання
 • інтерни акушери-гінекологи 3-го року навчання
 • інтерни педіатри 1-го року навчання
 • інтерни педіатри 2-го року навчання
 • інтерни ЗПСМ
 • лікарі в клінічній ординатурі
 • лікарі акушер-гінекологи на курсах тематичного удосконалення та передатестаційних циклах
 • лікарі педіатри на курсах тематичного удосконалення та передатетаційних циклах
 • лікарі ЗПСМ на курсах спеціалізації та передатестаційних циклах

Навчання інтернів на кафедрі побудоване за Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS) організації навчального процесу. Система заснована на оцінюванні всіх видів роботи інтерна, зазначених у навчальній програмі, розробленій у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) й освітньо-професійної програми (ОПП). Кінцевими цілями є вивчення акушерства і гінекології та педіатрії, як самостійної дисципліни.

Для набуття практики і розвитку клінічного мислення на навчальних базах Ужгородського міського пологового будинку, гінекологічного відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А.Новака, Ужгородської міської дитячої клінічної лікарні інтерни знайомляться із сучасними методами діагностики та лікування, обстежують пацієнтів, визначають план лікувально-профілактичних заходів заповнюють медичну документацію, беруть участь у курації хворих, оперативних втручаннях та веденні родів під керівництвом викладача.

Важливим методом навчання, що забезпечує творчий рівень, є залучення інтернів до  наукової роботи, сумісних публікацій із працівниками кафедри, виступи інтернів на різних форумах, навчання в магістратурі.

З 2015 року загальнокафедральною темою науково-дослідної роботи є: «Екстрагенітальна патологія вагітних та порушення розвитку дітей в умовах нестачі йоду в навколишньому середовищі».

Наукові дослідження кафедри спрямовані на зниження частоти акушерської патології, перинатальної захворюваності та смертності, профілактику невиношування вагітності, вивчення перебігу вагітності та пологів при патології щитоподібної залози, цукровому діабеті. 

Медична допомога працівниками кафедри здійснюється на базах Ужгородського міського пологового будинку, гінекологічного відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні та Ужгородської міської дитячої клінічної лікарні, яка базується на відповідних державних програмах. 

Професори та доценти регулярно проводять клінічні обходи, здійснюють лікувально-консультативну допомогу населенню області, ведуть консультативний прийом на базі Обласного центру планування сім’ї, базових жіночих та дитячих консультацій м. Ужгорода. Співробітники кафедри виконують операції вищої категорії складності.

Співробітники кафедри надають  ургентну допомогу по Ужгородському міському пологовому будинку, регулярно проводять клінічні та патологоанатомічні конференції, впроваджують у практику наукові розробки кафедри та нові методи лікування згідно до Протоколів МОЗ України. 

Відповідальний за інформацію: Бобик Юрій Юрійович
Дата оновлення сторінки: 28.02.2019