Department of Public Health

Слабкий Геннадій Олексійович – завідувач кафедри громадського здоровя

В 1974 році закінчив Кремінське медичне училище.

В 1980 році закінчив  Донецький державний медичний інститут ім. М.Горького  за спеціальністю лікувальна справа.

До 1992 року працював на посадах лікаря – лікувальника в закладах охорони здоров’я м. Макіївка Донецької області

1992 -1995 роки - головний лікар центральної поліклініки м. Макіївки Донецької області

1995 – 2002 роки - головний лікар міської лікарні №2  м. Макіївки Донецької області

2002- 2003 роки - завідувач кафедри соціальної гігієни з  підвищення кваліфікації керівного складу охорони здоров’я Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця

2003 - 2006 роки - професор кафедри організації  вищої медичної освіти та управління охороною здоров’я Донецького національного медичного університету ім. М.Горького

2006 – 2008 роки - заступник з наукової роботи директора  інституту громадського здоров’я МОЗ України.

З березня 2008 року по  жовтень 2012 року  директор Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України.

З  жовтня 2012 року по  березень 2013 року завідувач відділом організації медичної допомоги Науково-практичного центру ДУС

2013 - 2014 роки - професор кафедри організації  вищої медичної освіти та управління охороною здоров’я Донецького національного медичного університету ім. М.Горького

З квітня по вересень  2014 року - директор Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України.

З вересня 2014 року по  березень 2016 року  завідувач кафедри  громадського здоров’я Ужгородського національного університету, консультант Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України.

З березня 2016 року по  березень 2017 року в.о. директора Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України, професор кафедри громадського здоров’я Ужгородського національного університету.

З березня 2017 року  по теперішній час завідувач кафедри  громадського здоров’я Ужгородського національного університету.

В 1996 році – захистив  дисертаційну роботу  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  за спеціальністю соціальна медицина.

В 2002 році  - захистив  дисертаційну роботу  на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук  за спеціальністю соціальна медицина.

В 2005 році  отримав наукове  звання професора.

З 2017 року  академік Міжнародної академії освіти та науки.

За період 2008-2014 рр. приймав участь в якості експерта в міжнародних проектах з реформування охорони здоров’я, які проводилися в Україні.  Консультант  ЮНІСЕФ з питань  ВІЛ/СНІДу (освітній аспект).

Основні напрямки наукової та практичної діяльності:   вивчення та прогнозування стану здоров’я населення, профілактика соціально небезпечних та соціально значущих хвороб, протидія  соціально-економічним детермінантам здоров’я, формування у населення відповідального ставлення до особистого здоров’я, організація системи громадського здоров’я, впровадження сучасних  економічних механізмів в охороні здоров’я, організація спеціалізованої та первинної медико-санітарної допомоги   населенню;    розробка технологій впровадження принципів доказової медицини, сучасних організаційних та медичних технологій, стандартизації медичної допомоги; інформатизація  системи охорони здоров’я; залучення громадськості до управління охороною здоров’я;   покращення репродуктивного здоров’я та організація протидії розвитку епідемії ВІЛ-інфекції; удосконалення   управління на всіх рівнях надання медичної допомоги, адаптація законодавства України до законодавства  Європейського Союзу, організація медичної допомоги населенню в надзвичайних ситуаціях.

Має  наукову школу  з соціальної медицини. Підготував 15 докторів та 19 кандидатів наук.

Автор та співавтор 1270 наукових робіт в т.ч. 56 монографій з питань  організації та управляння в охороні здоров’я.

Засновник та головний редактор фахових наукових журналів «Україна. Здоров’я нації» та «Економіка і право охорони здоров’я».

Будучи членом колегії Національної Ради з питань охорони здоров’я являвся учасником чисельних робочих груп КМ  та МОЗ України з питань розвитку системи охорони здоров’я держави.

Приймав участь у розробці більше 60 законодавчих на нормативно-правових актів  з організації та реформування охорони здоров’я.

Член двох спеціалізованих вчених рад.

З 2010 року голова Проблемної експертної комісії НАМН та МОЗ України за спеціальністю «Соціальна медицина».

Посол миру.

 

Рогач Іван Михайловичпрофесор кафедри громадського здоровя за внутрішнім  сумісництвом

В 1973 році закінчив    медичний факультет  Ужгородського державного університету.

 До 1983 року   працював на посаді лікаря-уролога Закарпатської обласної клінічної лікарні.

1983 -1994 роки – заступник головного лікаря Ужгородської клінічної міської лікарні.

1994 – 1999 роки -    головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні.

1999 - 2002 роки – начальник управління охорони здоров’я  Закарпатської обласної державної адміністрації.

2002 - 2008 роки – заступник  голови Закарпатської  обласної державної адміністрації   з гуманітарних та соціальних питань.

2008 – 2015 роки – завідувач кафедри громадського здоров’я УжНУ.

З   2015 року  по теперішній час – завідувач кафедри соціальної медицини та гігієни з курсом історії медицини Ужгородського національного університету.

В 1999 році   захистив  дисертаційну роботу  на здобуття наукового ступеня кандидата   наук  з державного управління за спеціальністю галузеве управління.

В 2005 році    захистив  дисертаційну роботу  на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук  за спеціальністю соціальна медицина.

В 2008 році  отримав наукове  звання професора.

Підготував 1 кандидата наук, керує підготовкою 3 аспірантів.

Автор та співавтор 135 наукових робіт   з питань  організації та управляння в охороні здоров’я.

Член двох спеціалізованих вчених рад.

Заслужений лікар України.

 

Качала Л.О. – доцент кафедри громадського здоровя

Закінчила медичний факультет Ужгородського державного університету в 1970 році.

Працювала:

1970-1973 рр.  -  старшим лаборантом кафедри біохімії  Ужгородського державного університету;

1973-1995 рр. - молодшим, старшим науковим співробітником Мукачівського філіалу Київського НДІ ПАГ;

1995-2008 рр.  -  асистентом , доцентом  кафедри соціальної медицини та гігієни медичного факультету УжНУ.

З 2008 року працює доцентом кафедри громадського здоров’я.

В 1975 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня  кандидата медичних наук. В 2000 році отримала  наукове звання доцента.

 За період науково-педагогічної діяльності являється співавтором 3-х монографій, опубліковано 247 наукових статей, 18 методичних рекомендацій, учасник 28 вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференцій.

Проводить активну роботу з впровадження в педагогічний процес Болонської системи та дистанційної форми навчання.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К.61. 051.09 при УжНУ.

Є членом методичної ради факультету.

 

Анталовці Ольга Василівнаасистент кафедри громадського здоровя

Закінчила юридичний факультет Ужгородського національного університету в 2010 році.

З  2010 по 2017 рік працювала у Головному  територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області.

З 2017 року працює асистентом на кафедрі громадського здоров’я ФПОДП.

У 2015 році захистила дисертаційну роботу на тему «Право людини і громадянина на   охорону здоров’я: конституційно - правовий аспект» на здобуття  наукового ступеня  кандидата  юридичних наук . 

Являється автором і співавтором  10  наукових праць.

  

Шніцер Ігор Романовичстарший викладачкафедри громадського здоровя

У  2011 році  закінчив економічний факультет Ужгородського національного університету за спеціальністю облік та аудит.

З 2011 по 2013 рр. працював на посаді  економіста  Головного фінансового управління Закарпатської ОДА.

З 2013 по 2017 рр. працював на посаді  заступника директора з  економічних питань Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги.

З 2013 року працював за сумісництвом  асистентом кафедри громадського здоров’я УжНУ.

З 2017 року працює  старшим викладачем  кафедри громадського здоров’я Факультету післядипломної освіти та до дипломної підготовки Ужгородського національного університету на постійній основі.

В 2015  році захистив дисертаційну дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Ефективізація  функціонування  системи охорони здоров’я».

Автор 32 наукових робіт.

  

Козодаєв Сергій Петрович, асистент кафедри громадського здоровя 

В 1981 році – закінчив медичний факультет, а в 2009 році юридичний факультет  УжНУ.

З 2003  року працює   асистентом  кафедри громадського здоров‘я за сумісництвом, з 2009 року – на постійній основі.

В 2016 році захистив дисертаційну роботу на здобуття  наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Являється автором і співавтором 30  наукових праць.

 

Кручаниця Василь Васильович, асистент кафедри громадського здоровя за сумісництвом

В 1990 році – закінчив медичний факультет УжНУ, спеціальність – лікар психіатр-нарколог.

Працював:

1990-1993 – лікар-психіатр-нарколог Берегівської обласної психіатричної лікарні, м. Берегово;

1993-1997 - лікар санаторію-профілакторію „Скалка”, м. Ужгород;

1997-1998 - лікар-нарколог диспансерного відділення Закарпатського обласного наркологічного диспансеру, м. Ужгород;

1998-1999 – лікар-нарколог відділення профілактичних наркологічних оглядів;

З 1999 року – головний лікар Закарпатського обласного наркологічного диспансеру;

З 2008  року працює за сумісництвом асистентом   кафедри громадського здоров’я Ужгородського національного університету.

В 2013 році, призначений директором навчально-наукового центру «Інститут соціальних епідемій та медицини залежностей» Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями  «Наркологія» та  «Організація  і управління охороною здоров’я»  . Заслужений лікар України.

Виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Являється автором і співавтором 35  наукових праць.

 

Дуфинець Василь Андрійович, асистент кафедри громадського здоровя за сумісництвом

В 1998 році закінчив Ужгородський національний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю « Лікувальна справа» .

З 1998 року по 200 рік навчався в інтернатурі при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. ШУПИКА.

З 2000  року по 2002 рік навчався в клінічній ординатурі на кафедрі «Офтальмологія» Київської медичної академії  ім. П. Л. Шупика.

У 2001 році прийнятий на посаду лікаря-офтальмолога по сумісництву у військовий шпиталь ВЧ 1047 м. Мукачево. З 2002 року прийнятий на посаду лікаря-офтальмолога в ТОВ «Зір» м. Мукачево.

В 2004 році  захистив дисертацію на тему : «Оптимізація офтальмологічної допомоги військовослужбовцям» та здобув науковий ступінь кандидата медичних наук.

Матеріали дисертації знайшли відображення у 13 наукових працях, з яких 11 опубліковані у фахових виданнях рекомендованих ВАК України, 2 – в матеріалах наукових конференцій.

У 2007 році призначений на посаду головного лікаря в офтальмологічний центр «Visus exclusive» м. Мукачево, яку і обіймає до теперішнього часу.

В 2016 році захистив дисертацію на тему «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи офтальмологічної допомоги населенню на регіональному рівні в умовах розвитку закладів охорони здоров’я різних форм власності». Та здобув науковий ступінь доктора медичних наук.

Результати дисертаційної роботи опубліковано в 46 наукових працях, які відображають основні наукові результати, зокрема у 3-ох розділах монографій, 22 наукових статтях, з яких 17 – у фахових виданнях, рекомендованих МОН України, 5 -  в іноземних видання , 1 – в методичних рекомендаціях, 19 –  у матеріалах конференцій, конгресів, з’їздів.

 

Шевчук  Андрій Савелійович, асистент кафедри громадського здоровя

 З 1990-1994 рік навчався  в Кам’яненець-Подільському  вищому військовому інженерному  командному училищі.

З 1994 по 2004 рік проходив  службу в ЗСУ. Майор запасу.

З 2016 року  асистент кафедри громадського здоров’я ФПОДП. Викладає  навчальну дисципліну цивільний захист населення.

 

Фейса Іван Іванович, , асистент кафедри громадського здоровя

 У 1996 році з відзнакою закінчив фізичний факультет Ужгородського державного університету.  Далі навчався в УжНУ в аспірантурі. Від часу закінчення аспірантури до сьогоднішніх днів займається впровадженням інформаційних технологій у навчальних закладах, промисловості, лікувальних  та державних установах.  У 90-х роках ХХ ст. був одним із перших фахівців, що впровадили на території Закарпатської області  єдину систему персоніфікованого обліку працюючого населення, об‘єднавши районні центри Закарпаття у інформаційну мережу.

З 2008 року працює в УжНУ. Працюючи у ДВНЗ «УжНУ»,  активно займається впровадженням інноваційних технологій у навчальний процес студентів, лікарів-курсантів та інтернів різних спеціальностей, дистанційним навчанням, організацією вебінарів, телеконференцій, телемедичних консультацій.  Коло професійних інтересів Фейси І.І. охоплює такі категорії: інформаційна система для лікувально-профілактичних закладів «Доктор Елекс», дистанційне навчання лікарів, педагогічні інновації.

Являється автором і  співавтором 7  наукових  праць.

 

 Глушко Наталія Євгенівнаасистент кафедри громадського здоров’я за сумісництвом

 Провізор першої кваліфікаційної категорії зі спеціальності   організація і управління фармації .

У 1990 році закінчила Львівський державний медичний інститут  за спеціальністю фармація і отримала кваліфікацію провізора . Працювала в аптеках як державної так і приватної форми власності . Пройшла шлях від провізора технолога  до завідуючої аптекою . Тривалий час займає керівні посади в системі забезпечення населення лікарськими засобами .

З 2012 року — асистент кафедри громадського здоров’я , факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки за сумісництвом . Брала участь у 68-й підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького складу УжНУ Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки з доповіддю “Основні засади лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів “. Постійно удосконалює свій професійних  фах. Приймає участь у регіональних, обласних і всеукраїнських конференціях.

Проводить навчання інтернів-провізорів з циклу “Організація, управління  та економіка фармації “. 

 

Делеган Н.І. старший лаборант кафедри громадського здоровя.  Навчалася в УжДУ  з1982-1987 на історичному факультеті та отримала спеціальність викладача  історії та суспільствознавства на кафедрі загальної історії.

З 1987 року працює в Ужгородському національному університеті. З 2014  року  працю

Відповідальний за інформацію: Слабкий Геннадій Олексійович, Дата оновлення сторінки: 08.10.2018