Кафедра громадського здоров’я

Кафедра була створена у серпні 2008 року.

Навчальна робота кафедри проводиться у двох напрямках:

 1. Післядипломна підготовка, що включає навчання лікарів-інтернів, провізорів, стоматологів та курсантів;
 2. Додипломна підготовка, що передбачає навчання студентів з дисципліни «Цивільний захист».

Педагогічний процес на кафедрі проводиться на базі факультету післядипломної освіти та до університетської підготовки УжНУ.

Навчання на кафедрі проводиться згідно типових програм та навчальних планів:

 1. Передатестаційних циклів для керівників органів та установ охорони здоров’я зі спеціальності “Організація та управління охороною здоров’я”;
 2. Спеціалізації зі спеціальності “Організація та управління охороною здоров’я”;
 3. Тематичного удосконалення за напрямками:
 • «Менеджмент в ОЗ та психологічні аспекти управління»
 • «Актуальні проблеми викладання   профільних фундаментальних та клінічних дисциплін», для викладачів УжНУ
 • «Автономізація закладів охорони здоров’я»
 • «Психологічні аспекти підготовки у вищій медичній освіті», для викладачів ВМНЗ I-II  рівнів акредитації
 • «Діагностика станів сп’яніння»
 • «Економіко-правові засади діяльності закладів охорони здоров’я в умовах реформування галузі»
 • «Сучасні підходи до забезпечення якості медичної допомоги»
 1. Навчання інтернів-провізорів з циклу “Організація, управління та економіка фармації”;
 2. Навчання  інтернів-стоматологів з циклу “Менеджмент в стоматології”;
 3. «Цивільний захист».

У навчальному процесі кафедри застосовують мультимедійні електронні засоби, крім того, широко використовується навчально-методичне забезпечення у вигляді науково-методичних посібників, комплексу текстової, графічної та відео інформації з багатьох тем для проведення лекцій, семінарів, практичних. 

 

 

Відповідальний за інформацію: Слабкий Геннадій Олексійович, Дата оновлення сторінки: 08.10.2018