Кафедра журналістики

Спеціальність  «Журналістика»

                                                                 

 1. Теорія і методика журналістської творчості
 2. Основи інформатики
 3. Технічні засоби журналістики          
 4. Історія української журналістики
 5. Основи теорії літератури
 6. Основи журналістикознавчих досліджень
 7. Основи журналістики
 8. Сучасна українська мова у ЗМІ
 9. Українське ділове мовлення                
 10. Орфографічний практикум              
 11. Вступ до масової комунікації                                                                                                             
 12. Масова комунікація
 13. Медіа нацменшин
 14. Орфоепічний практикум
 15. Історія зарубіжної журналістики
 16. Практична стилістика                
 17. Публіцистика
 18. Текстознавство
 19. Реклама у ЗМІ                                             
 20. Мова ЗМІ з погляду орфоепічних та акцентуаційних норм
 21. Журналістський менеджмент  і маркетинг
 22. Основи операторської майстерності
 23. Пропаганда та контрпропаганда у сучасному медіапросторі
 24. Технологія створення телесюжету
 25. Новітні медіа та блогосфера в системі МК
 26. Національна безпека України і медіа
 27. Комунікативна лінгвістика
 28. Стилістичний практикум
 29. Літературне редагування та видавнича справа
 30. Паблік рілейшнз
 31. Основи риторики і красномовства
 32. Основи професійного мовлення радіо- і тележурналістів
 33. Журналістський фах (робота у творчих майстернях і студіях)
 34. Світові інформаційні агенції (журналістський фах (робота у творчих майстернях і студіях)
 35. Електронні ЗМІ й медіаправо
 36. Преса української діаспори
 37. Соціологія
 38. Культура українського мовлення
 39. Медіаетика   
 40. Верстка і дизайн сучасної газети
 41. Фотожурналістика і комп’ютерна графіка
 42. Основи операторської телемайстерності
 43. Сучасний телемонтаж
 44. Новітня історія зарубіжної журналістики
 45. Спортивна журналістика
 46. Політичне ток-шоу
 47. Документальна телережисура
 48. Історія та теорія соціальних комунікацій                       
 49. Філософія масової комунікації
 50. Методика викладання у вищій школі
 51. Моніторинг і діагностика навчального процесу
 52. Методика викладання медіаграмотності
 53. Засади медіаосвіти
 54. Маніпулятивні інформаційні технології
 55. Українське журналістикознавство
 56. Медіаправо (у т.ч. авторське право)                                                 
 57. Академічне мовлення
 58. Науково-популярна журналістика
 59. Культура та техніка мовлення колекційного педагога (орфоепічний практикум)

                          

Спеціалізація «Реклама та зв’язки з громадськістю»

                                    

 1. Засади журналістської діяльності
 2. Історія реклами та  PR           
 3. Соціальна антропологія
 4. Основи наукових досліджень у галузі реклами та PR
 5. Реклама та PR  у системі маркетингових комунікацій                    
 6. Вступ до масової комунікації
 7. Масова комунікація
 8. Макетування та верстка в рекламній та PR-творчості
 9. Правописний практикум   
 10. Українське ділове мовлення                                                                                           
 11. Сучасна українська мова у сфері реклами та PR                                  
 12. Основи реклами та PR  
 13. Національна безпека України
 14. Інтернет-реклама
 15. Історія мистецтва
 16. Радіо- і телереклама
 17. Психологія рекламної творчості
 18. Етика в рекламній та PR-творчості
 19. Технічний інструментарій ЗМК
 20. Сучасні комунікаційні технології
 21. Кризові комунікації як інструментарій PR
 22. Естетика
 23. Рекламний та PR-менеджмент
 24. Дизайн реклами
 25. Орфоепічний практикум
 26. Копірайтинг
 27. Організація роботи прес-служби
 28. Комунікативна логіка
 29. Спічрайтинг
 30. Іміджелогія
 31. Медіаправо
 32. Організація рекламного видання
 33. Діловодство в рекламній та PR-діяльності
 34. Проблеми світової літератури
 35. Брендинг та бренд-менеджмент
 36. Сучасна українська мова у ЗМК
 37. Основи зв’язків  з громадськістю
 38. Основи психології і педагогіки
 39. Практична стилістика у галузі реклами та PR
 40. Соціологія реклами
 41. Фотосправа  та комп’ютерна графіка
 42. Літературне редагування та видавнича справа
 43. Стилістичний практикум
 44. Основи риторики і красномовства
 45. Безпека життєдіяльності й охорона праці
 46. Практика рекламної діяльності
 47. Практика PR-діяльності
 48. Міфологічна комунікація в рекламі
 49. Управління рекламними та PR-проектами

Відповідальна за інформацію Наталія Толочко
Дата оновлення 25.03.2020