Кафедра журналістики

Освітня програма «Журналістика» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Нормативні навчальні дисципліни

 1. Управління медіапроєктами 
 2. Філософія масової комунікації 
 3. Українське журналістикознавство 
 4. Історія та теорія соціальних комунікацій 
 5. Методика викладання у вищій школі 
 6. Моніторинг і діагностика навчального процесу 
 7. Методика викладання медіаграмотності 
 8. Науково-дослідницька практика (4 тижні)
 9. Педагогічна практика у ВНЗ (4 тижні) 
 10. Практика зі спеціалізації (8 тижнів) 

Вибіркові навчальні дисципліни

 1. Практичний курс ділової іноземної мови / Іншомовне ділове спілкування / Курс за вибором із загальноуніверситетського каталогу
 2. Медіаправо (у. т. ч. авторське право) / Журналістика даних / Курс за вибором із загальноуніверситетського каталогу
 3. Медіадослідження / Академічне мовлення / Курс за вибором із загальноуніверситетського каталогу
 4. Новітні медіатенденції / Засади медіаосвіти / Курс за вибором із загальноуніверситетського каталогу
 5. Маніпулятивні інформаційні технології / Теорія соціального управління / Курс за вибором із загальноуніверситетського каталогу
 6. Науково-популярна журналістика / Аналітична журналістика / Курс за вибором із загальноуніверситетського каталогу

 

Освітня програма «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Нормативні навчальні дисципліни

 1. Історія та культура України
 2. Українське ділове мовлення
 3. Філософія
 4. Іноземна мова
 5. Правописний практикум
 6. Основи наукових досліджень ЗМК
 7. Основи літературної творчості
 8. Вебтехнології в ЗМК
 9. Основи масової комунікації
 10. Орфоепічний практикум
 11. Теорія і практика друкованої журналістики
 12. Теорія і практика радіожурналістики
 13. Теорія і практика тележурналістики
 14. Теорія і практика онлайн-журналістики
 15. Медіалінгвістика
 16. Основи медіаправа
 17. Історія української журналістики
 18. Історія зарубіжної журналістики
 19. Медіатекстознавство
 20. Літературне редагування в ЗМК
 21. Культура мовлення медійника
 22. Основи риторики
 23. Медіастилістика
 24. Ознайомча практика за фахом (навчальна) (3 тижні)
 25. Виробнича практика (радіо) (3 тижні)
 26. Виробнича практика (телебачення) (4 тижні)
 27. Виробнича практика в Інтернет-медіа (4 тижні)
 28. Практика зі спеціалізації (виробнича) (4 тижні)

Вибіркові навчальні дисципліни

 1. Політологія / Правознавство / Курс за вибором із загальноуніверситетського каталогу
 2. Соціологія / Логіка / Курс за вибором із загальноуніверситетського каталогу
 3. Сучасні теорії масової комунікації / Дебатування в журналістиці
 4. Норми акцентуації в журналістській практиці / Проблеми наголошення у медіамовленні
 5. Історія закарпатської журналістики / Медіа нацменшин
 6. Міжнародна журналістика / Світові медіа
 7. Постановка голосу телерадіоведучого / Мовлення журналіста в ефірі
 8. Конвергентний ньюзрум / Інформаційні агенції
 9. Реклама у ЗМІ / Актуальні проблеми української публіцистики / Актуальні проблеми української літератури
 10. Основи PR / Засади зв'язків із громадськістю у медіа
 11. Стилістичний практикум / Стильова майстерність медіафахівця
 12. Медіаетика / Саморегулювання журналістики
 13. Пропаганда та контрпропаганда у сучасному медіапросторі / Новітні медіа та блогосфера в системі МК
 14. Комунікативна лінгвістика / SMM у практиці журналіста / Дизайн друкованих і онлайн-медіа
 15. Створення мультимедійної платформи / Пошукова оптимізації сайтів
 16. Фотожурналістика і комп'ютерна графіка / Основи вебдизайну
 17. Спортивна журналістика / Екологічна журналістика
 18. Інформаційне телевиробництво / Майстерність телезйомки
 19. Документальна телережисура / Засади створення науково-популярного фільму
 20. Відеодизайн і комп'ютерна графіка / Звукорежисура в аудіовізуальних ЗМІ
 21. Політичне ток-шоу / Розважальне телебачення
 22. Віртуальна телестудія / Інтернет-радіо

Освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю» першого (бакалаврського) рівня

Нормативні навчальні дисципліни

 1. Історія та культура України
 2. Українське ділове мовлення
 3. Філософія
 4. Іноземна мова
 5. Актуальні проблеми української літератури
 6. Естетика
 7. Вебтехнології в ЗМК
 8. Правописний практикум
 9. Орфоепічний практикум
 10. Основи масової комунікації
 11. Реклама та PR у системі маркетингових комунікацій
 12. Копірайтинг
 13. Радіо- і телереклама
 14. Макетування та верстка друкованої рекламної та PR-продукції
 15. Основи реклами та PR
 16. Основи наукових досліджень ЗМК
 17. Основи журналістики
 18. Медіалінгвістика 
 19. Історія реклами та PR 
 20. Історія мистецтва 
 21. Етика в рекламній та PR-діяльності 
 22. Літературне редагування в ЗМК 
 23. Основи риторики 
 24. Культура мовлення медійника 
 25. Медіастилістика 
 26. Фотосправа та комп'ютерна графіка 
 27. Розробка і просування вебресурсів 
 28. Спічрайтинг 
 29. Ознайомча практика за фахом (навчальна) 
 30. Виробнича практика (радіо)
 31. Виробнича практика (телебачення) 
 32. Виробнича практика в Інтернет-медіа 
 33. Практика зі спеціалізації (виробнича) 

Вибіркові навчальні дисципліни

 1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 2. Політологія / Правознавство / Курс за вибором із загальноуніверситетського каталогу
 3. Соціологія / Логіка / Курс за вибором із загальноуніверситетського каталогу
 4. Сучасні теорії масової комунікації / Дебатування в журналістиці 
 5. Психологія рекламної творчости / Психологічні засади роботи фахівця з піару 
 6. Дизайн реклами / Креативні технології в рекламній діяльності 
 7. Сучасні комунікативні технології / Кризові PR-комунікації 
 8. Реклама і зв'язки з громадськістю в інтернеті / Рекламний та PR-менеджмент 
 9. Особливості зйомки й монтажу рекламного відео / Режисура рекламних роликів 
 10. Організація роботи пресслужби / Організація роботи рекламної та PR-агенції 
 11. Політичні PR-технології / Форми міжнародного піару / Національна безпека України і медіа 
 12. Стилістичний практикум / Стильова майстерність медіафахівця 
 13. Брендинг / Брендменеджмент // Іміджелогія 
 14. Соціологія реклами / Соціальна психологія 
 15. Право в галузі реклами і зв'язків з громадськістю / Медіаправо 
 16. Реклама і PR у соціальних мережах / Діловодство в рекламній та PR-діяльності 
 17. Івентменеджмент / Драматургія масових театралізованих заходів 
 18. Конфліктологія та теорія переговорів / Виборчі технології / Облік та система оподаткування в діяльності рекламних агентств 
 19. Соціальна реклама / Політична реклама// Cоціальне проектування та фандрайзинг / Лобізм та спонсоринг 
 20. Немедійні комунікації /  Мультимедійні технології в рекламі // Менеджмент електоральних кампаній / Корпоративний менеджментмедіафахівців / Мовне маніпулювання: основні вияви та способи нейтралізації PR-проектами

Відповідальна за інформацію Наталія Толочко
Дата оновлення 29.09.2021