Філологічний факультет


Філфак нині – це десять спеціалізацій (освітніх програм), майже тисячний студентсько-викладацький колектив, це сімдесятирічна історія становлення й розвитку мовознавчих, літературознавчих, журналістикознавчих шкіл, це тисячі випускників, які є інтелектуальною елітою країни. Серед них – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка Іван Чендей, Петро Скунць, Дмитро Кремінь, Петро Мідянка, члени-кореспонденти НАН України Олекса Мишанич та Василь Німчук, багато інших видатних письменників, науковців, педагогів, перекладачів, журналістів.

Ми співпрацюємо з вищими навчальними закладами й науковими інституціями різних країн, зокрема з Пряшівським університетом та університетом у Банській Бистриці (Словаччина), Карловим університетом (Чехія), Сегедським, Дебреценським і Будапештським університетами (Угорщина), Новосадським університетом (Сербія), Інститутом FOJO (Швеція), Дублінським інститутом технологій (Ірландія) тощо.

У нас активна й креативна молодь, насичене студентське дозвілля: можна брати участь у роботі наукових гуртків, прес-клубу молодого журналіста «Медіаперспективи», літературного клубу «Читаємо разом», спортивних змаганнях, долучатися до організації традиційних філфаківських свят, зустрічатися з цікавими людьми краю, країни, зарубіжжя!

 

Контакти корпоративної пошти:

Декан філологічного факультету, доктор наук із соціальних комунікацій, проф. Бідзіля Юрій Михайлович – yuriy.bidzilya@uzhnu.edu.ua

Заступники декана:

Заступник декана з наукової роботи, к.ф.н., доц. Харьківська Олеся Василівна - olesya.kharkivska@uzhnu.edu.ua

Заступник декана з навчальної роботи к.ф.н. доцент Шкурко Галина Вячеславівна – galyna.shkurko@uzhnu.edu.ua.

Заступник декана з виховної роботи ст. викладач Демчик Марта Іванівна – marta.demchyk@uzhnu.edu.uа.

Завідувачі кафедр: 

Завідувач кафедри української мови, д.ф.н., проф. Венжинович Наталія Федорівна –   natalie.venzhynovych@uzhnu.edu.ua

Завідувач кафедри української літератури, к.ф.н., доц. Кузьма Оксана Юріївна –  oksana.kuzma@uzhnu.edu.ua 

Завідувач кафедри слов’янської філології та світової літератури, д.ф.н., проф.  Бедзір Наталія Прокопівна – natalia.bedzir@uzhnu.edu.ua

Завідувач кафедри словацької філології, к.ф.н., доц. Петріца Наталія Миколаївна –  natalia.petrica@uzhnu.edu.ua

Завідувач кафедри журналістики, к.н. із соц. комунікацій, доц. Соломін Євген Олександрович –  yevgen.solomin@uzhnu.edu.ua

Голова Студентської ради філологічного факультету  Коштура Михайло - koshtura.mykhailo@student.uzhnu.edu.ua

Голова ППО студентів філологічного факультету Скоблей Вероніка - skoblei.veronika@student.uzhnu.edu.ua