Кафедра журналістики

Відділення журналістики було відкрито в Ужгородському державному університеті 1997 року, а ще через два роки створено кафедру, яка вже підготувала кількасот фахівців-журналістів й активно працює над комплексною науковою темою «Становлення українських національних медіа: проблеми історії, мови й теоретико-практичні новації», що визначена фундаментальним пріоритетним напрямом.

 Наукові підтеми комплексної наукової теми кафедри журналістики охоплюють широкий спектр питань і репрезентують  медіадослідження, що пов’язані з  актуальними проблемами історії журналістики, функціонування медіа в умовах транскордоння, міжкультурної комунікації, теорії і практики журналістської діяльності, специфіки мовлення ЗМІ тощо.

 Із січня 1999 р. на базі відділення журналістики видається обласна студентська газета «Погляд» (гол. редактор – доцент кафедри журналістики В.Ю. Тарасюк), при редакції якої діє навчально-творча лабораторія, де студенти на практиці використовують знання з різних дисциплін. У 2014 році вийшло друком науково-популярне видання про газету «Три покоління студентів – одна газета: «Погляду» - 15 років» (упорядник і авт. передм. В.Тарасюк).

 2005 року кафедра журналістики стала учасником Проекту Європейського союзу/TACIS ВВС «Розвиток медіанавичок – Україна», у рамках якого майже всі викладачі пройшли стажування у Тресті Всесвітньої служби Бі-Бі-Сі в Лондоні. Коштом Проекту було дообладнано Телерадіоцентр УжНУ (завідувач – викладач кафедри журналістики В. В. Ковач), що функціонує при кафедрі журналістики, забезпечуючи якісну фахову освіту студентів у галузі електронних ЗМІ – телебачення та радіо. На його базі студенти у межах навчального процесу та виробничої практики мають змогу виготовляти радіо- та телепередачі, пробуючи себе як редакторів, режисерів, дикторів, операторів, режисерів монтажу тощо. Розпочали процес облаштування телерадіоцентру того ж року за кошти Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.

 Творчий потенціал викладачів кафедри втілився в значну кількість наукових праць, серед яких монографії «Августин Волошин – публіцист» (В.Тарасюк), «Творчість Івана Сільвая» (Ю.Бідзіля), «Періодика транскордоння в контексті міжнаціональної комунікації» (Ю. Бідзіля), «Intercultural Communication: Strategies, Challenges and Research. – Chapter 3. The Gypsy Media in Transcarpathia: The Problems of Intercultural Communication and  Overcominh the Status of Social Outsiders of the Ethnic Group» (Ю. Бідзіля), «Jazyky narodnostnych menšin v ukrajinsko-slovenskom pohraniči» (Ю. Бідзіля), «Публіцистика Василя Ґренджі-Донського 20-30-х рр. ХХ століття» (О. Барчан), навчально-методичні посібники «Преса Закарпаття ХІХ-ХХ ст.» (з грифом МОНУ, Ю.Бідзіля), «Неологізми в мові сучасних мас-медіа», «Мова сучасних українських мас-медіа» (Г.Шаповалова), «Структура часопису: курс лекцій О.Бочковського» (Г.Шаповалова, Ю.Бідзіля, В.Завадяк), «Основи журналістики» (Ю.Бідзіля, В.Тарасюк), «Реклама у ЗМІ» (Ю.Бідзіля, В.Тарасюк), «Гостримо перо: основи журналістикознавчих розвідок» (Г.Шаповалова, Я.Шебештян), «Магістратура з журналістики» (В.Путрашик, Г.Шаповалова, В.Шаркань, Я.Шебештян, Г.Шумицька), «Теоретико-практичні питання текстознавства» (Г. Шаповалова, Я. Шебештян),  «Науково-дослідницька практика студента вищої школа: зміст, засади, вимоги» (Г. Шаповалова, Я. Шебештян), лексикографічна праця «Словник невідмінюваних в українській мові іменників» (М. Сюсько, Я. Шебештян), науково-популярне видання «Розвиток спорту на Закарпатті в незалежній Україні (1991-2001)» (В. Тарасюк).

 Майже всі члени кафедри були залучені до укладання лексикографічної праці «Словник журналіста: терміни, мас-медіа, постаті» (виданий за кошти Посольства США в Україні 2007 року). 2012 року завдяки фінансуванню шведського медіаінституту FOJO вийшла друком «Книга ідей для викладачів журналістики» – результат партнерства шведського та українських вишів, у підготовці якої взяли участь Ю.Бідзіля, І.Бабущак, Г.Шаповалова, Г.Шумицька.

 2007 року силами кафедри проведено другу міжнародну наукову конференцію «Сучасна українська журналістика: вітчизняні реалії та європейський досвід», присвячену історії, теорії й практиці журналістської праці. У 2015 році відділення журналістики УжНУ спільно з Інститутом журналістики КНУ ім. Т. Шевченка започаткувало щорічну Міжнародну наукову конференцію «Українські медіа в європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи».

 Підвищення кваліфікації (науково-методичного рівня і педагогічної майстерності) викладацького складу кафедри журналістики Ужгородського національного університету провадиться через стажування. Члени кафедри стажувалися у провідних вишах України (Інституті журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Львівському національному університеті ім. Івана Франка) та за межами держави: у США (за програмою ім. Фулбрайта), Швеції (у містах Кальмар та Стокгольм), Великобританії (Бі-Бі-Сі). Відповідно до угоди між представниками Всесвітнього тресту Бі-Бі-Сі в Україні та Ужгородським національним університетом викладачі кафедри журналістики УжНУ взяли участь у тренінгах та семінарах (проходили у Києві, Сімферополі, Ужгороді, Ліллі (Франція), Лондоні (Великобританія) з упровадження новітніх технологій і методів викладання журналістських дисциплін. Тренінги та семінари проводили працівники Бі-Бі-Сі, Вищої школи журналістики Лілля (Франція), департаменту журналістики Дублінського інституту технологій тощо.

 Кафедра й нині активно співпрацює з вищими навчальними закладами України та закордонними центрами журналістики (Словаччини, Угорщини, Великобританії, Швеції, США тощо), зокрема, з факультетом засобів медіа-комунікації Трнавського університету Кирила і Мефодія, філософським факультетом Пряшівського  університету та Словацько-українським інститутом гуманітарних ініціатив (Словаччина).

 2013 року силами викладачів та студентів відділення журналістики за підтримки керівництва університету створено Медіацентр УжНУ – спеціалізований підрозділ, покликаний презентувати широкій громадськості здобутки навчально-виховного процесу, наукової, методичної та дослідно-експериментальної діяльності науково-педагогічного колективу, спортивних досягнень, організації дозвілля студентів тощо такого потужного науково-навчального осередку краю, як Ужгородський університет.

 

Більше про відділення журналістики можна прочитати на його сайті.

 

 

Відповідальна за інформацію Наталія Толочко
Дата оновлення 15.03.2018