Кафедра журналістики

Відділення журналістики було відкрито в Ужгородському державному університеті 1997 року, а ще через два роки створено кафедру, яка вже підготувала кількасот фахівців-журналістів й активно працює над комплексною науковою темою «Становлення українських національних медіа: проблеми історії, мови й теоретико-практичні новації», що визначена фундаментальним пріоритетним напрямом.

Наукові підтеми комплексної наукової теми кафедри журналістики охоплюють широкий спектр питань і репрезентують  медіадослідження, що пов’язані з актуальними проблемами історії журналістики, функціонування медіа в умовах транскордоння, міжкультурної комунікації, теорії і практики журналістської діяльності, специфіки мовлення ЗМІ тощо.

Із січня 1999 р. на базі відділення журналістики видається обласна студентська газета «Погляд» (гол. редактор – доцент кафедри журналістики В.Ю. Тарасюк), при редакції якої діє навчально-творча лабораторія, де студенти на практиці використовують знання з різних дисциплін. У 2014 році вийшло друком науково-популярне видання про газету «Три покоління студентів – одна газета: «Погляду» - 15 років» (упорядник і авт. передм. В.Тарасюк).

2005 року кафедра журналістики стала учасником проекту Європейського союзу/TACIS ВВС «Розвиток медіанавичок – Україна», у рамках якого майже всі викладачі пройшли стажування у Тресті Всесвітньої служби Бі-Бі-Сі в Лондоні. Коштом проекту було дообладнано телерадіоцентр УжНУ (завідувач – викладач кафедри журналістики В. В. Ковач), що функціонує при кафедрі журналістики, забезпечуючи якісну фахову освіту студентів у галузі електронних ЗМІ – телебачення та радіо. На його базі студенти у межах навчального процесу та виробничої практики мають змогу виготовляти радіо- та телепередачі, пробуючи себе як редакторів, режисерів, дикторів, операторів, режисерів монтажу тощо. Розпочали процес облаштування телерадіоцентру того ж року за кошти Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.

Творчий потенціал викладачів кафедри втілився в значну кількість наукових праць, серед яких монографії «Августин Волошин – публіцист» (В.Тарасюк), «Творчість Івана Сільвая» (Ю.Бідзіля), «Періодика транскордоння в контексті міжнаціональної комунікації» (Ю. Бідзіля), «Intercultural Communication: Strategies, Challenges and Research. – Chapter 3. The Gypsy Media in Transcarpathia: The Problems of Intercultural Communication and  Overcominh the Status of Social Outsiders of the Ethnic Group» (Ю. Бідзіля), «Jazyky narodnostnych menšin v ukrajinsko-slovenskom pohraniči» (Ю. Бідзіля), «Публіцистика Василя Ґренджі-Донського 20-30-х рр. ХХ століття» (О. Барчан), навчально-методичні посібники «Преса Закарпаття ХІХ-ХХ ст.» (з грифом МОНУ, Ю.Бідзіля), «Неологізми в мові сучасних мас-медіа», «Мова сучасних українських мас-медіа» (Г.Шаповалова), «Структура часопису: курс лекцій О.Бочковського» (Г.Шаповалова, Ю.Бідзіля, В.Завадяк), «Основи журналістики» (Ю.Бідзіля, В.Тарасюк), «Реклама у ЗМІ» (Ю.Бідзіля, В.Тарасюк), «Гостримо перо: основи журналістикознавчих розвідок» (Г.Шаповалова, Я.Шебештян), «Магістратура з журналістики» (В.Путрашик, Г.Шаповалова, В.Шаркань, Я.Шебештян, Г.Шумицька), «Теоретико-практичні питання текстознавства» (Г. Шаповалова, Я. Шебештян),  «Науково-дослідницька практика студента вищої школа: зміст, засади, вимоги» (Г. Шаповалова, Я. Шебештян), лексикографічна праця «Словник невідмінюваних в українській мові іменників» (М. Сюсько, Я. Шебештян), науково-популярне видання «Розвиток спорту на Закарпатті в незалежній Україні (1991-2001)» (В. Тарасюк).

Майже всі члени кафедри були залучені до укладання лексикографічної праці «Словник журналіста: терміни, мас-медіа, постаті» (виданий за кошти Посольства США в Україні 2007 року). 2012 року завдяки фінансуванню шведського медіаінституту FOJO вийшла друком «Книга ідей для викладачів журналістики» – результат партнерства шведського та українських вишів, у підготовці якої взяли участь Ю.Бідзіля, І.Бабущак, Г.Шаповалова, Г.Шумицька.

2007 року силами кафедри проведено другу міжнародну наукову конференцію «Сучасна українська журналістика: вітчизняні реалії та європейський досвід», присвячену історії, теорії й практиці журналістської праці. У 2015 році відділення журналістики УжНУ спільно з Інститутом журналістики КНУ ім. Т. Шевченка започаткувало щорічну Міжнародну наукову конференцію «Українські медіа в європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи».

Підвищення кваліфікації (науково-методичного рівня і педагогічної майстерності) викладацького складу кафедри журналістики Ужгородського національного університету провадиться через стажування. Члени кафедри стажувалися у провідних вишах України (Інституті журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Львівському національному університеті ім. Івана Франка) та за межами держави: у США (за програмою ім. Фулбрайта), Швеції (у містах Кальмар та Стокгольм), Великобританії (Бі-Бі-Сі, Bath SPA University). Відповідно до угоди між представниками Всесвітнього тресту Бі-Бі-Сі в Україні та Ужгородським національним університетом викладачі кафедри журналістики УжНУ взяли участь у тренінгах та семінарах (проходили у Києві, Сімферополі, Ужгороді, Ліллі (Франція), Лондоні (Великобританія) з упровадження новітніх технологій і методів викладання журналістських дисциплін. Тренінги та семінари проводили працівники Бі-Бі-Сі, Вищої школи журналістики Лілля (Франція), департаменту журналістики Дублінського інституту технологій тощо.

Кафедра й нині активно співпрацює з вищими навчальними закладами України та закордонними центрами журналістики (Словаччини, Угорщини, Великобританії, Швеції, США тощо), зокрема, з факультетом засобів медіа-комунікації Трнавського університету Кирила і Мефодія, філософським факультетом Пряшівського  університету та Словацько-українським інститутом гуманітарних ініціатив (Словаччина).

2013 року силами викладачів та студентів відділення журналістики за підтримки керівництва університету створено Медіацентр УжНУ – спеціалізований підрозділ, покликаний презентувати широкій громадськості здобутки навчально-виховного процесу, наукової, методичної та дослідно-експериментальної діяльності науково-педагогічного колективу, спортивних досягнень, організації дозвілля студентів тощо такого потужного науково-навчального осередку краю, як Ужгородський університет.

Викладачі і студенти відділення журналістики є членами громадської організації «Медіа перспективи» (створена 2004 року на базі відділення журналістики), яка сьогодні реалізує проект під егідою Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні – «Сприяння етнічній толерантності в Закарпатті шляхом запуску мультимедійної платформи» / «Promoting Ethnic Tolerance in Zakarpattia through the Launch of the Multi-Media Platform». Діяльність у межах проекту в основному спрямована на забезпечення інформаційних потреб представників різних етносів Закарпаття, поліпшення якості закарпатських медіа, реалізацію завдань сучасної медіаосвіти, підготовку студентів-журналістів до роботи в багатонаціональному середовищі за визнаними світовими, зокрема загальноєвропейськими професійними стандартами, підвищення ефективності співпраці громадських організацій та ЗМІ тощо. На базі мультимедійної платформи «Media Vista» здійснюється інформування та навчання (тренінги, лекції, семінари, майстер-класи, презентації) молодих фахівців.

Крім того, кафедра журналістики представляє УжНУ в міжнародному проекті за програмою Європейського союзу  Erasmus+ КА2. Він має назву DESTIN, що розшифровується як Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism (Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм). Проект розрахований на три роки (2018-2021 рр.), його учасниками є загалом 20 установ та університетів, загальний бюджет становить майже 800 тисяч євро. Плани проекту амбітні – вдосконалити журналістську освіту, наблизити її до стандартів ЄС, сприяти мобільності студентів і викладачів, медіаграмотності, налагодженню співпраці з роботодавцями тощо.  

Більше про відділення журналістики можна прочитати на його сайті.

 

 

 

Відповідальна за інформацію Наталія Толочко
Дата оновлення 25.02.2019