Кафедра словацької філології

Кафедра словацької філології УжНУ – єдина не лише в Україні, але й на території колишнього СРСР. Її поява саме в нашому університеті пояснюється давніми традиціями викладання: словацьку мову як другу слов’янську традиційно вивчають на філологічному факультеті студенти українського та російського відділень. Як окремий підрозділ філологічного факультету ця кафедра існує з 1996 року. У вересні 1994 року було розпочато перший набір студентів спеціальності словацька мова і література, а в 2013 році здійснено перший набір студентів спеціальності чеська мова і література.

Наша кафедра єдина в Україні, при якій  діють два лекторати: лекторат словацької мови і культури та лекторат чеської мови і культури.

Кожного року на словацькому відділенні навчаються 60 студентів, на чеському – 30. Тут здобувають освіту і словаки, і представники інших національностей. Абітурієнти висловлюють побоювання, що на словацьке або чеське відділення приймають лише тих, хто вже знає словацьку/чеську мову. Це не так! Протягом першого року навчання студенти проходять інтенсивний нормативний курс словацької/чеської мови з лекторами із Словаччини та Чехії. Навчання першокурсників завершується  мовно-ознайомчою практикою в СР і ЧР, а з другого курсу лекції і практичні заняття ведуться словацькою та чеською мовами. Упродовж навчання студенти кількаразово бувають у Словацькій та Чеській Республіці на практиці та семестровому включеному навчанні. Оволодіння дисциплінами, що викладаються на нашій кафедрі (Сучасна словацька літературна мова /фонетика і фонологія, словотвір, лексикологія, морфологія, синтаксис/; Орфографічний практикум, Орфоепічний практикум, Словацька пунктуація, Історія словацької мови, Історія словацької літератури, Історія словацької культури, Історія Словаччини, Народознавство Словаччини, Усна народна творчість, Лінгвокраїнознавство, Діалектологія, Стилістика, Ораторське мистецтво, Теорія і практика перекладу, Переклад текстів ділового стилю, Художній перклад, Послідовних переклад, Синхронний переклад та ін.), дає можливість студентам підготувати себе до майбутньої роботи. В Ужгородському національному університеті створено необхідні умови для якісної підготовки бакалаврів та магістрів, які обрали своєю спеціальністю словацьку або чеську мову та літературу, що дозволяє їм за умов сучасного безробіття влаштовуватися на роботу за спеціальністю, вони працюють у школах, університетах, училищах, гімназіях, коледжах, в адміністративних установах, у приватних фірмах, туристичних організаціях, спільних українсько-словацьких підприємствах, на радіо та телебаченні, на митниці, в консульствах тощо.

На кафедрі працює колектив професіоналів: усі без винятку викладачі мають наукові ступені та вчені звання, тут працюють доктор філологічних наук, професор С.М. Пахомова, кандидати філологічних наук, доценти Ю.В. Юсип-Якимович, Т.В. Ліхтей, Л.Т. Буднікова, О.Л. Мадяр, Н.М. Петріца, а також лектор зі Словаччини ст. викл. к.ф.н. Масарик М., та лектор з Чехії ст. викл. П. Зламана.

 

Кафедра словацької філології є Всеукраїнським науково-методичним центром словакістики в Україні, її члени регулярно організовують і проводять міжнародні наукові конференції, серед них – «Українсько-словацькі взаємини в галузі мови, літератури, історії та культури» (2001 та 2004), міжнародниий науково-методичний семінар "Перспективи розвитку словакістики в Україні" (2002), Всеукраїнська ономастична конференція з міжнародною участю (2009), Науково-методичний семінар «Викладання словацької мови в Україні» (2009) та ін. Кафедра словацької філології реалізовувала наукові проекти, серед няких «Лексикографічні параметри українсько-словацького словника юридичної термінології» (2005), «Віртуальний інститут словакістики» (2006), «Словацька мова – ключ від шенгенської брами» (2008), «Словаччина – Україна: елімінація мовних бар’єрів» (2010), «Ужгородська словакістика: шлях до національної ідентичності» (2012). При кафедрі працює аспірантура. Викладачі кафедри виступають опонентами на захисті кандидатських і докторських дисертацій.

З 2001 р. колективом кафедри започатковано видання фахового наукового збірника Studia Slovakistica, нині надруковано 12 випусків: «Паростки української словакістики», «Перспектики розвитку словакістики в Україні», «Магічне світло імені (до 75-річчя проф. П. П. Чучки)», «Українсько-словацькі діалоги» та ін. У співавторстві професора С. М. Пахомової та доцента Я. Джоґаника видано перший в Україні підручник «Словацька мова» (2008) для студентів вищих навчальних закладів, де базовий курс словацької мови викладено в контрастивному аспекті.

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Петріца Наталія Миколаївна
Дата оновлення сторінки: 25.02.2019