Філологічний факультет

Факультет готує фахівців за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» за такими спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами):

Спеціальність «Середня освіта»

Спеціалізації (освітні програми):

  • Українська мова і література
  • Українська мова і література в закладах загальної середньої освіти з мовами навчання національних меншин
  • Українська мова і література. Англійська мова і література
  • Російська мова і література. Польська мова і література

Спеціальність «Філологія»

Спеціалізації (освітні програми):

  • Українська мова і література. Літературна творчість. Документознавство та інформаційна діяльність
  • Російська мова і література. Польська мова і література
  • Словацька мова і література
  • Чеська мова і література

Спеціальність «Журналістика»

Спеціалізації:

  • Журналістика
  • Реклама і зв’язки з громадськістю

 

Студенти філологічного факультету можуть здобути додаткову кваліфікацію вчителя світової літератури, перекладача, наукового редактора, документознавця, дослідника.

Термін навчання за освітнім ступенем «бакалавр» – 4 роки на стаціонарній формі, 5 років на заочній; за освітнім ступенем «магістр» – 1 рік і 4 місяці.

Факультет надає освітні послуги за держзамовленням і на умовах контракту.

Відповідальний за інформацію: Демчик Марта Іванівна
Дата оновлення сторінки: 10.11.2021