Кафедра слов’янської філології та світової літератури

        

Кафедра слов’янської філології та світової літератури сформована у лютому 2017 року. Вона є правонаступницею кафедри літератур народів світу та компаративістики і  кафедри слов’янського та контрастивного мовознавства, які ведуть свій початок від кафедр російської мови та російської літератури, створених у 1945 році. Досвід підготовки російських філологів в УжНУ  складає більше  70 років. 

Кафедра має значний науковий потенціал (3 доктори наук, 4 кандидати наук, 2 старші викладачі, 1 викладач), забезпечує випуск  фахівців  за  освітньо-кваліфікаційними  рівнями  бакалавра, маґістра. З  1998 року студентам російського відділення    освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр”, „магістр” відповідно до освітньо-професійної програми  присвоюється кваліфікація „Викладач російської мови, російської і світової літератури”.

Дослідження з контрастивної лінгвістики, літературної компаративістики розширили науково-практичне спрямування кафедри.

 У  2016 році  на кафедрі розпочато викладання польської мови.  Із 2017 року кафедра запровадила підготовку бакалаврів – фахівців:

• у галузі 01 – «Освіта / Педагогіка» спеціальності 014 – «Середня освіта. Мова і література», спеціалізації «Російська мова і література. Польська мова та література», за якою випускники здобувають кваліфікацію вчителя російської та польської мови, російської та світової літератури;

• у галузі 03 – «Гуманітарні науки» спеціальності 035.03 «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно)», спеціалізації «Російська мова і література. Польська мова та література», за якою випускники здобувають кваліфікацію філолога, дослідника-науковця, перекладача (російська мова, польська мова, інші слов’янські мови).

Поглибленню знань із полоністики сприяють поїздки студентів до Польщі (Академія Поморска, м. Слупськ) за програмою семестрової мобільності. Мовно-ознайомчу, джерелознавчу та педагогічну практики студенти можуть проходити на базах Ужгородського українсько-польського культурного товариства ім.. Гнєви Волосєвич, загальноосвітньої школи № 5 м. Ужгород з поглибленим вивченням польської мови. Дивись сторінку  на  Facebook „Польська мова в УжНУ” !

Мовознавці кафедри володіють значним досвідом у викладанні російської мови як іноземної для студентів та аспірантів УжНУ, громадян інших країн. Доц. Т.І. Суран, ст. викладач М.І. Пілаш, викл. О.І. Бабяк пройшли теоретичну та практичну підготовку та оволоділи Сертифікатами міжнародного центру ECL, які дають право на проведення іспитів з російської мови для громадян України та іноземців на рівні від А2 до С1.

З історією кафедри пов’язані імена досвідчених фахівців-словесників Л.В. Бабіченко, Є.А. Костенко, Н.І. Журбіної, М.М. Іванова, М.С. Антошина, І.Г. Чередниченко, Г.О. Шелюто, М.О. Чернишенко, Г.Ф.Бєлова, В.Ф. Алтайської, М.В. Симулика, С.С. Панька, В.І. Ороса, Г.С. Токаря,  Р.М. Борець, Т.Г. Юрчук, М.О. Мазурок, Е.П.Алєксєєвої, О.П. Пеняк, М.В. Черевко, С.І. Ямалової,  С.В. Макари, Н.В. Касинець, І.І. Лазоришина, І.В. Луцьо, М.І. Капраля, вчених-літературознавців А.М. Куріпка, І.В. Борисова, М.С. Воскресенського, М.П. Козлова, Є.П. Толстова, В.Л. Удалова, Г.І. Пономарьова, Е.П. Кравченка, Т.С. Волкової, В.І. Ариповського, Т.М. Чумак, С.М. Шошури.

Високий науковий, педагогічний, методичний рівень забезпечили доц. Т.І. Суран та доц. І.М. Сенько, які багато років поспіль очолювали кафедру російської мови та кафедру російської літератури.

У науковому доробку колективу – 18 підручників, 22 монографії, десятки навчальних і методичних посібників, сотні статей.

Протягом 18 років (з 1995 р. до 2013 р.) на базі кафедри за дорученням Міністерства освіти та молоді України успішно проводилась Всеукраїнська студентська олімпіада з російської мови та літератури (ІІ-й тур).

Традицією кафедри стало проведення Пушкінського свята,  яке відбувається 6 червня, у день народження поета, біля пам'ятника О. Пушкіну в Ужгороді. Свято стало загальноміським днем поезії, де читаються вірші, звучить пісенна класика, нагороджуються учні – переможці олімпіад та Малої Академії з російської мови, російської та світової  літератури.

Серед випускників відділення – відомі й шановані в наукових колах України й зарубіжжя науковці – завідувач кафедри журналістики УжНУ професор Ю.М. Бідзіля;  завідувач кафедри словацької філології УжНУ професор С.М. Пахомова; декан гуманітарного факультету Мукачівського державного університету доцент А.В. Моргун; проректор з наукової роботи Закарпатської богословської академії, доктор філософії О.В. Шимко та багато інших. Гордістю відділення є  його випускники – знані в краї і за його межами письменники В. Басараб, А. Драгомирецький, Л. Кудрявська, Ю. Маслієв, Л. Маришева (Л. Бородіна), Л. Десятникова, визначні педагоги А. Арсірій, М. Алмашій, Н. Чекрій, Г. Аркадова, О.Шмакова, Т. Чепур, В. Сеник, В. Крижевська, О. Бабунич,  відомі книговидавці Б. Гвардіонов, Б. Кушнір, В. Падяк, діячі культури Л. Луцкер, С. Копинець,  18 науковців, а також десятки знаних у Закарпатті й в Україні журналістів, сотні вчителів-русистів.

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальностей 10.02.02 – «Російська мова» та 10.01.05 – «Порівняльне літературознавство», яка готує молоді наукові кадри.

На кафедрі виконано й захищено 24 кандидатских та 5 докторських дисертацій.

АДРЕСА КАФЕДРИ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

Вул. Університетська, 14

Філологічний факультет

к. 401

Ужгород

88 000

 

        E-mail: kaf-ruslit@uzhnu.edu.ua

                    kaf-ruslang@uzhnu.edu.ua

 

Тел. деканату  (0312) 64-24-64

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Бедзір Наталія Прокопівна
Дата оновлення сторінки: 22.06.2018