Біологічний факультет

Історія біологічного факультету бере початок з 1945 року – з часу заснування Ужгородського університету. За період свого існування факультет здійснив більше 60 випусків студентів, підготувавши більш ніж 5000 біологів, які працюють як в Україні, так і за її межами. Понад 100 випускників факультету захистили кандидатські дисертації, а 27 стали докторами наук.

Біологічний факультет проводить підготовку за: 

  • Спеціальністю 014.05 – Середня освіта (Біологія та здоров‘я людини).
  • Спеціальністю 014 – Середня освіта (Біологія). 
  • Спеціальності освітньої галузі біологічного профілю надають можливість отримати кваліфікацію вчителя біології загальноосвітнього навчального закладу (БАКАЛАВР), викладача біології вищого навчального закладу (МАГІСТР).
  • Спеціальністю 091 – Біологія.
  • Спеціальність біологічної галузі надає можливість отримати кваліфікацію біолога (БАКАЛАВР), магістра біології  (МАГІСТР).
  • Спеціальністю 203 – Садівництво та виноградарство.
  • Спеціальність аграрної галузі надає можливість отримати кваліфікацію технолога з агрономії(БАКАЛАВР), магістра садівництва та виноградарства, дослідника (МАГІСТР).

Контингент студентів: понад 600, які навчаються на денній та заочній формах навчання.

Навчання студентів забезпечують п’ять кафедр: ботаніки (завідувач – д.б.н., проф. Фельбаба – Клушина Л.М.), генетики, фізіології рослин і мікробіології (завідувач – к.б.н., доц. Вакерич М.М.), ентомології та збереження біорізноманіття (завідувач – к.б.н., доц. Рошко В.Г.), зоології (завідувач – к.б.н., доц. Куртяк Ф.Ф.), плодоовочівництва і виноградарства (завідувач – к.б.н., доц. Симочко В.В.).

 Високому рівню підготовки біологів сприяють навчально-наукові бази: ботанічний сад, зоологічний музей, віварій, високогірна біобаза «Колочава» (Міжгірський район), науковий гербарій, заповідники, національні парки та провідні агрогосподарства області, навчально-науково-виробничий центр «Деренівка».

 Сучасні наукові дослідження співробітників біологічного факультету підпорядковані меті охорони флори і фауни Карпат, розробці біотехнологічних методів збереження генофонду цінних кормових і лікарських рослин, їх промислового відтворення, підвищенню ефективності вирощування сільськогосподарських культур на Закарпатті.

 Навчальний процес забезпечують понад 40 висококваліфікованих викладачів, серед яких 3 докторів наук, професорів, 34 доценти, кандидати наук. На факультеті працюють доктор біологічних наук, професор Фельбаба-Клушина Л.М.; професор Оклендського університету (Рочестер, штат Мічиган, США), професор Університету Пуерто-Рико – Маягуез (США), директор Карибського геномного центру Університету Пуерто-Рико – Маягуез (США), професор Олексик Т.Х.; доктор сільськогосподарських наук, професор Савіна О.І.

 Викладачі факультету постійно підвищують свій фаховий рівень, в т.ч. стажуванням за кордоном, зокрема у США, Німеччині, Австрії, Італії, Греції, Чехії, Угорщині, Словаччині, Польщі, Румунії та ін.

Підготовка кадрів здійснюється через аспірантуру та докторантуру.

 Кращі студенти факультету мають змогу навчатись за програмами обміну в вишах Угорщини, Словаччини, Польщі та Чехії, проходити переддипломну та дипломну практики на базі провідних як вітчизняних науково-дослідних інститутів НАНУ, так і зарубіжних. Талановиті студенти залучаються до виконання держбюджетних та госпдоговірних тем, приймають активну участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах.

 Свідченням високого рівня професійної підготовки наших студентів є те, що впродовж останніх років, вони займають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з біології, агрономії, прикладної екології тощо.

Студентське життя на біологічному факультеті цікаве та різноманітне. Дозвілля студентів реалізується через організацію та проведення факультетських свят: «Дня першокурсника та Міс біологічного факультету», Дня біолога, «Біо-бограча»; зустрічей з цікавими людьми (освітянами, лікарями, журналістами, керівниками підприємств області, кращими випускниками). Студенти-біологи беруть активну участь в університетських мистецьких та розважальних конкурсах «Студентська осінь», «Брейн-ринг», «Міс УжНУ», КВК та спартакіадах.

Біологічний факультет підтримує плідні контакти з науково-дослідними і виробничими організаціями як України (установи Києва, Львова, Одеси, Херсона, Чернівців, Тернополя та ін.), так і за кордону – Словацький сільськогосподарський університет (Нітра, Словаччина), Карлівський університет (Прага, Чехія), Сегедський науковий університет (Сегед, Угорщина), Сільськогосподарський університет (Варшава, Польща), Технологічний університет Зволена (Банська Ставниця, Словаччина), Сільськогосподарський науково-дослідний інститут Угорської Академії Наук (Мортонвашар, Угорщина), Дрезденський інститут розведення плодових культур (Дрезден, Німеччина), Національний агрономічний інститут (Париж, Франція), Чеський університет сільського господарства (Прага, Чехія), Дослідницький інститут сільськогосподарських культур (Прага, Чехія), Аграрний університет ім. Г. Менделя (Брно, Чехія), Люблянський університет (Словенія), Оксфордський університет та ін.

Випускники біологічного факультету мають змогу працевлаштуватись у найрізноманітніших закладах, установах та організаціях біологічного профілю, діагностичних лабораторіях і центрах, санітарно-епідеміологічних закладах, установах фітосанітарної служби, в санаторно-курортних закладах, установах охорони навколишнього середовища, державних та приватних підприємствах лісогосподарського комплексу, системі зеленого будівництва, пов’язаного з ландшафтним озелененням міських, промислових та рекреаційних територій, установах природно-заповідного фонду, ботанічних садах та зоомузеях, а також викладачами вузів, ліцеїв, гімназій, вчителями загальноосвітніх шкіл тощо.

Наші випускники плідно працюють на навчальній та науковій нивах у таких науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах, як Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, Інститут зоології НАНУ ім. І.І. Шмальгаузена, Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К. Заболотного, Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ, Інститут генетики і фізіології НАНУ, Інститут фізіології НАНУ ім. О.О. Богомольця, Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Київський державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Інститут медичної радіології РАМН (Обнінськ, Росія), Інститут еволюційної морфології та екології тварин ім. О.М. Сєверцова РАН (Москва, Росія), Університет Джорджія (США), Оксфордський університет (Велика Британія) та ін.

 

ЧЕКАЄМО ВАС НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ДВНЗ «УЖНУ»!

 

Відповідальний за інформацію: Гасинець Ярослава Степанівна
Дата оновлення інформації: 26.02.2019