Біологічний факультет

Історія біологічного факультету бере свій початок з 1945 року – з часу заснування Ужгородського університету. За період свого існування факультет здійснив більше 60 випусків студентів, підготувавши більш ніж 5000 біологів, які працюють як в Україні, так і за її межами. Понад 100 випускників факультету захистили кандидатські дисертації, а 26 стали докторами наук.

Біологічний факультет проводить підготовку за: 

 

  • Спеціальністю 014.05 – Середня освіта (Біологія).
  • Спеціальність освітньої галузі біологічного профілю надає можливість отримати кваліфікацію вчителя біології загальноосвітнього навчального закладу (БАКАЛАВР),викладача біології вищого навчального закладу(МАГІСТР).
  • Спеціальністю 091 – Біологія.
  • Спеціальність біологічної галузі надає можливість отримати кваліфікацію біолога (БАКАЛАВР),біолога-дослідника (МАГІСТР).
  • Спеціальністю 203 – Садівництво і виноградарство.
  • Спеціальність аграрної галузі надає можливість отримати кваліфікацію технолога з агрономії(БАКАЛАВР), дослідника із плодоовочівництва і виноградарства (МАГІСТР).

Державне замовлення на напрям підготовки «Біологія» складає 40 студентів (денна форма навчання), 20 (заочна); напрям підготовки «Агрономія» – 15 студентів (денна форма навчання), 5 (заочна).

Контингент студентів: понад 600, які навчаються на денній, заочній формах та екстернаті.

Навчання студентів забезпечують п’ять кафедр: ботаніки (завідувач – к.б.н., доц. Колесник О.Б.), генетики, фізіології рослин і мікробіології (завідувач – д.б.н., проф. Ніколайчук В.І.), ентомології та збереження біорізноманіття (завідувач – к.б.н., доц. Рошко В.Г.), зоології (завідувач – д.б.н., проф. Ковальчук А.А.), плодоовочівництва і виноградарства (завідувач – д.с.-г.н., проф. Савіна О.І.).

Високому рівню підготовки біологів сприяють навчально-наукові бази: ботанічний сад, зоологічний музей, віварій, високогірна біобаза «Колочава» (Міжгірський район), науковий гербарій, заповідники, національні парки та провідні агрогосподарства області.

Сучасні наукові дослідження співробітників біологічного факультету підпорядковані меті охорони флори і фауни Карпат, розробці біотехнологічних методів збереження генофонду цінних кормових і лікарських рослин, їх промислового відтворення, підвищенню ефективності вирощування сільськогосподарських культур у Закарпатті.

Навчальний процес забезпечують понад 40 висококваліфікованих викладачів, серед яких 5 докторів наук, професорів, 36 доцентів, кандидатів наук. На факультеті працюють доктор біологічних наук, професор, академік АН ВШ України, заслужений професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», Соросівський професор, Заслужений діяч науки і техніки України Комендар В.І.; доктор біологічних наук, професор, академік АН ВШ України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Почесний академік Угорської академії наук Ніколайчук В.І.; доктор біологічних наук, професор Ковальчук А.А.; доктор сільськогосподарських наук, професор Савіна О.І.; доктор біологічних наук, професор Фельбаба-Клушина Л.М.

Викладачі факультету постійно підвищують свій фаховий рівень, в т.ч. стажуванням за кордоном, зокрема у США, Німеччині, Австрії, Італії, Греції, Чехії, Угорщина, Словаччині, Польщі та ін.

Підготовка кадрів здійснюється через аспірантуру та докторантуру.

Кращі студенти факультету мають змогу навчатись за програмами обміну в вишах Угорщини, Словаччини, Польщі та Чехії, проходити переддипломну та дипломну практики на базі провідних як вітчизняних науково-дослідних інститутів НАНУ, так і зарубіжних. Талановиті студенти залучаються до виконання держбюджетних та госпдоговірних тем, приймають активну участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах.

Свідченням високого рівня професійної підготовки наших студентів є те, що впродовж останніх років, вони займають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з біології, агрономії, прикладної екології тощо.

Студентське життя на біологічному факультеті цікаве та різноманітне. Дозвілля студентів реалізується через організацію та проведення факультетських свят: «Дня першокурсника та Міс біологічного факультету», Дня біолога, «Біо-бограча»; зустрічей з цікавими людьми (освітянами, лікарями, журналістами, керівниками підприємств області, кращими випускниками). Студенти-біологи беруть активну участь в університетських мистецьких та розважальних конкурсах «Студентська осінь», «Брейн-ринг», «Міс УжНУ», КВК та спартакіадах.

Біологічний факультет підтримує плідні контакти з науково-дослідними і виробничими організаціями як України (установи Києва, Львова, Одеси, Херсона, Чернівців, Тернополя та ін.), так і за кордону – Словацький сільськогосподарський університет (Нітра, Словаччина), Карлівський університет (Прага, Чехія), Сегедський науковий університет (Сегед, Угорщина), Сільськогосподарський університет (Варшава, Польща), Технологічний університет Зволена (Банська Ставниця, Словаччина), Сільськогосподарський науково-дослідний інститут Угорської Академії Наук (Мортонвашар, Угорщина), Дрезденський інститут розведення плодових культур (Дрезден, Німеччина), Національний агрономічний інститут (Париж, Франція), Чеський університет сільського господарства (Прага, Чехія), Дослідницький інститут сільськогосподарських культур (Прага, Чехія), Аграрний університет ім. Г. Менделя (Брно, Чехія), Люблянський університет (Словенія), Оксфордський університет та ін.

Випускники біологічного факультету мають змогу працевлаштуватись у найрізноманітніших закладах, установах та організаціях біологічного профілю, діагностичних лабораторіях і центрах, санітарно-епідеміологічних закладах, установах фітосанітарної служби, в санаторно-курортних закладах, установах охорони навколишнього середовища, державних та приватних підприємствах лісогосподарського комплексу, системі зеленого будівництва, пов’язаного з ландшафтним озелененням міських, промислових та рекреаційних територій, установах природно-заповідного фонду, ботанічних садах та зоомузеях, а також викладачами вузів, ліцеїв, гімназій, вчителями загальноосвітніх шкіл тощо.

Наші випускники плідно працюють на навчальній та науковій нивах у таких науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах, як Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, Інститут зоології НАНУ ім. І.І. Шмальгаузена, Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К. Заболотного, Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ, Інститут генетики і фізіології НАНУ, Інститут фізіології НАНУ ім. О.О. Богомольця, Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Київський державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Інститут медичної радіології РАМН (Обнінськ, Росія), Інститут еволюційної морфології та екології тварин ім. О.М. Сєверцова РАН (Москва, Росія), Університет Джорджія (США), Оксфордський університет (Велика Британія) та ін.

ЧЕКАЄМО ВАС НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ДВНЗ «УЖНУ»!

 

Відповідальний за інформацію: Гасинець Ярослава Степанівна
Дата оновлення інформації: 12.07.2017