Кафедра зоології

 

1 грудня 1945 року на біологічному факультеті Ужгородського університету створюється кафедра зоології і біології або зообіології. Відкриття кафедри було пов’язане з приїздом в Ужгород на викладацьку роботу к.б.н., доцента Івана Герасимовича Рогаля. За наявності на той час у складі біологічного факультету лише кафедри ботаніки, біозоологія повинна була забезпечити читання курсу зоології безхребетних і загальнобіологічних дисциплін для студентів першого кусу біологічного факультету. 

Приїзд в УжДУ к.б.н., доцента С.Ф. Сегеди і формування з 15 вересня 1946 року кафедри зоології безхребетних на біологічному факультеті, призвели до зміни назви кафедри зообіології та її освітніх завдань. Кафедра, очолювана І.Г. Рогалем, отримує назву – кафедра біології і забезпечує читання лише загальнобіологічних дисциплін для студентів біологічного та медичного факультетів. Кафедра зоології була створена у червні 1947 року, коли в Ужгородському університеті починає працювати к.б.н., доцент І.І. Колюшев. Поряд з вже існуючою на біологічному факультеті кафедрою зоології безхребетних, виникла необхідність відкриття ще однієї кафедри зоологічного профілю, яка б забезпечувала читання курсу зоології хребетних та інших дисциплін цього спрямування. Новостворену кафедру доручили організувати і очолити вже досвідченому на той час теріологу, доценту І.І. Колюшеву, проте у вересні 1956 року І.І. Колюшев стає деканом біологічного факультету і об'єднує кафедру зоології безхребетних з кафедрою зоології хребетних.

Крім зоологів-хребетників – доцентів І.І. Колюшева, К.К. Власової і асистента І.І. Турянина, в педагогічному колективі цього періоду працюють зоологи-безхребетники – доценти К.К. Фасулаті, А.А. Гіріц, старші викладачі А.Т. Тверітіна, Г.М. Рошко, асистент І.М. Ликович. На початку 60-х років ХХ ст. до штату кафедри зараховують випускників-зоологів УжДУ І.І. Бокотея, О.Р. Довганя, Ю.І. Крочка. За майже сім десятиліть існування факультету викладачі кафедри зоології працювали в різних напрямках, зокрема: в напрямку іхтіології – Власова К.К., Довгань О.Р., теріології – Колюшев І.І., Турянін І.І., Крочко Ю.І., Корчинський О.В., Куруц Н.В., орнітології – Гвоздак А.А., Потіш Л.А., Станкевич-Волосянчук О. І., герпетології – Щербань М.І., Куртяк Ф.Ф., ентомології  – А.А. Гіріц, Фасулаті К.К., Ликович І.М., Рошко Г.М., Фаринець С.І., гідробіології – Ковальчук А.А., Ковальчук Н. Є., акарології – Добош І. Г., Дудинський Т.Т., Дудинська А.Т.

На сьогодні кафедра зоології Ужгородського національного університету має потужний науковий потенціал, учених різних профілів, що дозволяє якісно забезпечувати навчальний процес. На кафедрі вісім кандидатів біологічних наук, проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації, виконується наукова тематика.

Основним напрямком наукових досліджень кафедри є традиційний: “Комплексне вивчення різноманіття тваринного світу Українських Карпат”.

Однак, сучасні виклики науки та практичні потреби зумовили розвиток ще кількох, серед яких «Розробка геномних підходів для встановлення генетичного різноманіття рідкісних та ендемічних видів рослин і тварин», що виконується на базі новоствореної лабораторії геномних досліджень кафедри. Поряд з цим, кафедра тісно співпрацює з центрами репродуктивної медицини, що зумовлює виконання наукових робіт у напрямку клінічної ембріології.Викладачі кафедри забезпечують читання різних дисциплін для студентів напряму підготовки «Біологія» («Зоологія», «Анатомія людини» «Загальна гістологія», «Фізіологія людини і тварин», «Біологія індивідуального розвитку», «Методика викладання біології», «Паразитологія») та напряму підготовки «Агрономія» («Тваринництво», окремий розділ з предмету «Сільськогосподарська ентомологія», «Основи бджільництва»).

Відповідальний за інформацію: завідувач кафедри - Куртяк Федір Федорович
Дата оновлення інформації: 26.02.2019