Кафедра плодоовочівництва і виноградарства

В історичному розрізі кафедра плодоовочівництва і виноградарства є наймолодшою на біологічному факультеті.

З метою підготовки агрономів для потреб сільськогосподарського виробництва Закарпатської області у 1996 році кафедра була створена при біологічному факультеті УжНУ. Вона є наймолодшою на факультеті. Її відкриття було обумовлено в першу чергу, відсутністю в нашому краї сільськогосподарського вищого навчального закладу, а в другу – специфікою ґрунтово-кліматичних і географічних умов та специфічними традиціями в галузі рослинництва на Закарпатті. Далекоглядна та перспективна політика керівництва факультету дозволили успішно реалізувати відкриття нової спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство». З вересня 1993 року підготовка студентів за спеціальністю «Плодоовочівництво і виноградарство» здійснювалось при кафедрі фізіології рослин і біотехнології, а з 1996 року вже була створена  самостійна кафедра сільськогосподарського профілю – кафедра плодоовочівництва і виноградарства. До її штату увійшли викладачі біологічного факультету з досвідом виробничої, наукової і педагогічної роботи в галузі виноградарства, плодівництва і рослинництва: кандидати біологічних наук, доценти П.І. Голінка, В.О. Ходак і     Н.П. Куртин, кандидат сільськогосподарських наук, доцент В.А. Заяць. Першим завідувачем кафедри був призначений доцент Павло Іванович Голінка – фахівець в галузі фізіології винограду, один із провідних фізіологів рослин західноукраїнського регіону. Процес організації та становлення кафедри плодоовочівництва і виноградарства вимагав надзвичайних зусиль – починаючи від підготовки навчальних аудиторій, придбання навчально-виробничого обладнання та реманенту, закладки дослідних ділянок і закінчуючи переорієнтацією викладачів на нові науково-дослідні пріоритети. З перших днів кафедру розмістили в приміщенні адміністративного корпусу ботанічного саду університету. Тут обладнали навчальні аудиторії. Місцем для практичних занять студентів-агрономів стали оранжерея, теплиці, відкритий ґрунт ботсаду. Незабаром на основі укладених двосторонніх угод, практичні заняття та різні види практик стали проводитись на базі сільськогосподарських угідь радгосп-заводів “Ужгородський”, “Великолазівський” і колгоспу ім. Горького (нині СФГ “Коник”, с. Сторожниця). 

У 1997 році у зв‘язку з розпорядженням Міністерства освіти і науки України про реорганізацію малочисельних кафедр, кафедру плодоовочівництва і виноградарства було приєднано до кафедри ентомології. Нова кафедра дістала назву «Ентомології та агрономії», завідувачем її став доцент В.Г. Рошко. В цей час на викладацьку посаду обирається за конкурсом кандидат біологічних наук Г.М. Петак, залучаються до педагогічної роботи за сумісництвом директор ботанічного саду УжНУ Д.Ю. Сойма, доктор сільськогосподарських наук професор, завідувач кафедри землеробства Київського національного аграрного університету І.Д. Примак, кандидат економічних наук, начальник Закарпатського обласного управління водного господарства і меліорації О.М. Іваницький.

В 2002 році рішенням Вченої ради УжНУ трансформували в дві окремі – кафедру плодоовочівництва і виноградарства та кафедру ентомології.  В цьому ж році доцент В.А. Заяць успішно захистив докторську дисертацію і був призначений на посаду завідувача кафедри плодоовочівництва і виноградарства.

Протягом існування кафедри її очолювали: к.б.н., доц. Голінка П.І., к.б.н., доц. Рошко В.Г., д.с.-г.н., проф. Заєць В.А., к.б.н., доц. Ходак В.О., д.с.-г.н., проф. Савіна О.І. Упродовж всіх років на кафедрі працювало 4 доктори наук, професори та 40 кандидатів наук, доцентів. Кожен завідувач згуртовував навколо себе колектив однодумців, які спільними зусиллями внесли свій значний вклад у розбудову та розвиток вищої аграрної освіти в Закарпатті, підготовку фахівців сільськогосподарського профілю, які стали затребуваними на ринку праці не лише нашої області, а й далеко за її межами. 

Кафедра проводить підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 203 "Садівництво та виноградарство".

Сьогодні колектив кафедри нараховує 12 чоловік: завідувач, к.б.н., доц. В.В. Симочко; д.с-г.н., проф. О.І. Савіна; к.б.н., доц. Н.П. Садовська; к.б.н., доц. Л.Г. Маргітай; к.б.н., доц. А.Ф. Гамор; к.б.н., доц. Г.Б. Попович; к.с-г.н., доц. К.А. Шейдик, к.с-г.н., викл. О.М. Ковалюк; ст. викл. Д.Ю. Сойма, ст. викл. та зав. лабораторії С.С. Зозуля; пров. спеціаліст Е.О.Попович; пров. інженер О.П. Ткач.

Кафедра співпрацює з багатьма державними установами та приватними підприємствами Закарпаття та України в рамках науково-технічної співпраці та творчого співробітництв, це і Український інститут експертизи сортів рослин, Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України, Державна інспекція сільського господарства в Закарпатській області, дослідне господарство агрофірми «Еліта», Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України, ДУ «Закарпатська обласна фітосанітарна лабораторія», ТОВ «Шардоне», спілка приватних виноградарів та виноробів Закарпаття та ін.

Різні види практик проводяться на базах: ТОВ «СТОВ «Континент», ПНВП «Флора», ДУ «Закарпатська обласна фітосанітарна лабораторія», ПП «Долина квітів», ТОВ «Захід-Агро МХП» (м. Львів), ФГ «Ранет»,  ДП «Голланд Плант України», ФГ «Коник», ботанічний сад УжНУ, ФГ «Урожай-4»; Закарпатською регіональною державною лабораторією ветеринарної медицини; ФГ «Коник»; ТОВ «КАРПАТ-ВИН-ЕТАЛОН»; Закарпатським обласним  державним центром експертизи сортів; Ужгородською прикордонно-державною токсикологічною лабораторією; ФГ «Надія Сад»; АТП «Бобовище» Мукачівського району; ТОВ «Іза-Б.А.Т.Е.», з якими підписані договори про співпрацю.

У 2014 році кафедра успішно пройшла повторну державну акредитацію за четвертим рівнем. Викладацький склад кафедри за час навчання забезпечує опанування студентами сучасними технологіями вирощування плодоовочевої та виноградної продукції на рівні європейських стандартів, ознайомлення зі світовими досягненнями в галузі плодоовочівництва тощо. 

Наукова діяльність співробітників кафедри здійснюється в рамках загальної кафедральної тематики «Підвищеня продуктивності культурних рослин на Закарпатті».

Основними напрямками якої є:

–  Застосування апоміксису в селекції тютюну.

– Дослідження особливостей розвитку шкідливих для сільськогосподарських рослин організмів та шляхів обмеження їх шкодочинності в агроекосистемах.

– Вивчення впливу окремих елементів технологій вирощування овочевих та плодових культур на їх урожайність.

– Вплив біологічно активних речовин на ріст і розвиток овочевих та вкорінення плодових і декоративних рослин.

–  Впровадження біологічного землеробства.

– Інтродукція нових видів та сортів сільськогосподарських культур, перспективних для вирощування на Закарпатті.

У розрізі наукової тематики кафедри студенти виконують курсові і дипломні роботи. При кафедрі працює студентський науковий гурток «Садівництво та виноградарство», керівником якого є доцент Л.Г. Маргітай. Кращі студенти гуртківці щороку мають змогу публікувати результати своїх досліджень у факультетському збірнику студентських наукових праць.

У 2017 р. на базі кафедри плодоовочівництва і виноградарства створено навчально-науково-виробничий центр “Деренівка”, на базі якого наразі здійснюється:

  • Закладання навчального виноградника технічних сортів токайської групи з метою опанування студентами повного циклу вирощування винограду;
  • Закладання колекції столових та технічних сортів винограду різних географічних зон з метою вивчення їх біології в умовах низинної частини Закарпаття;
  • Наукові дослідження впливу нових агротехнологічних прийомів на урожайність винограду та його якісні показники;
  • Створення власної лабораторії виноробства та визначення якості продукції на всіх етапах циклу виробництва вина.

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Симочко Віталій Вікторович
Дата оновлення сторінки: 26.02.2019