Кафедра плодоовочівництва і виноградарства

Кафедра проводить підготовку фахівців за напрямом "Агрономія", спеціальністю "Плодоовочівництво і виноградарство" ОКР "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр". З метою підготовки агрономів для потреб сільськогосподарського виробництва Закарпатської області у 1996 році кафедра була створена при біологічному факультеті УжНУ. Вона є наймолодшою на факультеті. Її відкриття було обумовлено в першу чергу, відсутністю в нашому краї сільськогосподарського вищого навчального закладу, а в другу – специфікою грунтово-кліматичних і географічних умов та специфічними традиціями в галузі рослинництва на Закарпатті. Далекоглядна та перспективна політика керівництва факультету дозволили успішно реалізувати відкриття нової спеціальності “Плодоовочівництво і виноградарство”. З вересня 1993 року підготовка студентів за спеціальністю “Плодоовочівництво і виноградарство” здійснювалось при кафедрі фізіології рослин і біотехнології, а з 1996 року вже була створена  самостійна кафедра сільськогосподарського профілю – кафедра плодоовочівництва і виноградарства. До її штату увійшли викладачі біологічного факультету з досвідом виробничої, наукової і педагогічної роботи в галузі виноградарства, плодівництва і рослинництва: кандидати біологічних наук, доценти П.І.Голінка, В.О.Ходак і Н.П. Куртин, кандидат сільськогосподарських наук, доцент В.А. Заяць. Першим завідувачем кафедри був призначений доцент Павло Іванович Голінка – фахівець в галузі фізіології винограду, один з провідних фізіологів рослин західноукраїнського регіону. Процес організації та становлення кафедри плодоовочівництва і виноградарства вимагав надзвичайних зусиль – починаючи від підготовки навчальних аудиторій, придбання навчально-виробничого обладнання та реманенту, закладки дослідних ділянок і закінчуючи переорієнтацією викладачів на нові науково – дослідні пріоритети. З перших днів кафедру розмістили в приміщенні адміністративного корпусу ботанічного саду університету. Тут обладнали навчальні аудиторії. Місцем для практичних занять студентів – агрономів стали оранжерея, теплиці, відкритий грунт ботсаду. Незабаром на основі укладених двосторонніх угод, практичні заняття та різні види практик стали проводитись на базі сільськогосподарських угідь радгосп-заводів “Ужгородський”, “Великолазівський” і колгоспу ім. Горького (нині СФГ “Коник”, с. Сторожниця).

У 1997 році у зв‘язку з розпорядженням Міністерства освіти і науки України про реорганізацію малочисельних кафедр, кафедру плодоовочівництва і виноградарства було приєднано до кафедри ентомології. Нова кафедра дістала назву “Ентомології та агрономії”, завідувачем її став доцент В.Г. Рошко. В цей час на викладацьку посаду обирається за конкурсом кандидат біологічних наук Г.М. Петак, залучаються до педагогічної роботи за сумісництвом директор ботанічного саду УжНУ Д.Ю. Сойма, доктор сільськогосподарських наук професор, завідувач кафедри землеробства Київського національного аграрного університету І.Д. Примак, кандидат економічних наук, начальник Закарпатського обласного управління водного господарства і меліорації О.М. Іваницький.

Щоденна наполеглива робота колективу кафедри поступово примножує здобутки. Облаштовані спеціальні аудиторії з механізації сільського господарства, виноградарства, овочівництва. Розроблені і видані методичні посібники з основних навчальних дисциплін. В 2002 році рішенням Вченої ради УжНУ трансформували в дві окремі – кафедру плодоовочівництва і виноградарства та ентомології.

В цьому ж році доцент В.А. Заяць успішно захистив докторську дисертацію і був призначений на посаду завідувача кафедри плодоовочівництва і виноградарства. У грудні 2004 року, на конкурсній основі, на посаду завідувача кафедри був обраний кандидат біологічних наук О.І. Попович.

Визначальним здобутком колективу кафедри став перший випуск спеціалістів – агрономів – вихованців Ужгородського університету з 20 студентів, які були зараховані в 1993 році на перший курс, у червні 1998 року – 12 отримали диплом про вищу освіту. А всього за короткий період існування, станом на 2012 рік кафедрою було здійснено 15 випусків спеціалістів та магістрів.

склад кафедри

Сьогодні колектив кафедри нараховує 14 чоловік: завідувач, доктор сільськогосподарських наук О.І. Савіна, кандидат біологічних наук, доцент В.В.Симочко, кандидат біологічних наук, доцент Н.П. Садовська (Куртин), кандидат біологічних наук, доцент Л.Г.Маргітай, кандидат біологічних наук, доцент В.О.Ходак, кандидат біологічних наук, доцент А.Ф. Гамор, кандидат сільськогосподарських наук, викладач К.А. Шейдик, доцент Д.Ю. Сойма, старший викладач І.І.Юрик, викладача Ковач О.І., завідувач лабораторії С.С. Зозуля, провідний спеціаліст Е.О.Попович, старші лаборанти О.І. Волошин та О.М.Ковалюк.

Викладачами кафедри забезпечується читання всіх дисциплін фахового спрямування: ботаніка, загальне землеробство, рослинництво, виноградарство, плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство з основами геології, механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва, агрохімія, фітофармакологія, сільськогосподарська фітопатологія, стандартизація і управління якістю продукції рослинництва, кормовиробництво, програмування урожаю, помологія, ампелографія, селекція плодових і овочевих культур, овочівництво закритого ґрунту, технологія переробки та зберігання продукції рослинництва, комп’ютерні технології у садівництві, овочівництві та виноградарстві, виноробство, біохімія плодів, овочів та винограду, прикладна генетика з основами цитології, біотехнологія, агробізнес і маркетинг і у садівництві, овочівництві та виноградарстві, меліорація, агрометеорологія, декоративне садівництво, ОНД в агрономії.

Різні види практик проводяться на базі радгосп-заводів “Ужгородський”, “Великолазівський” АПФ “Леанка”, Закарпатський ІАПВ, СФГ “Коник”, «Кантрі», ФГ «Тера», ПП «Флора», ботанічний сад УжНУ, якими підписані договори про співпрацю. Також, кафедра має укладені Угоди з плодовим інститутом м. Ледніце-на-Мораві (Чехія), Словацьким сільськогосподарським університетом, м. Нітра, також  укладені договори з державною інспекцією захисту рослин в Закарпатській області, Державною інспекцією з карантину рослин по Закарпатській області, гідрогеологічною режимно-експлуатаційною станцією, Закарпатським територіальним центром карантину рослин НААН України.

Підготовлений і в процесі підписання договір про співробітництво між кафедрою плодоовочівництва і виноградарства УжНУ і Спілкою приватних виноградарів та виноробів Закарпаття. 

У 2004 році кафедра успішно пройшла державну акредитацію за четвертим рівнем по спеціальності “Плодоовочівництво і виноградарство”. Викладацький склад кафедри за час навчання забезпечує опанування студентами сучасними технологіями вирощування плодоовочевої та виноградної продукції на рівні європейських стандартів, ознайомлення з світовими досягненнями в галузі плодоовочівництва тощо.

Співробітники кафедри беруть активну участь у виконанні кафедральної наукової теми: – “Підвищення продуктивності культурних рослин у Закарпатті”.

У розрізі наукової тематики кафедри студенти виконують курсові і дипломні роботи. При кафедрі працює студентський науковий гурток “Плодоовочівник виноградарство”, керівником якого є доцент Л.Г.Маргітай. Кращі студенти гуртківці щороку мають змогу публікувати результати своїх досліджень у факультетському збірнику студентських наукових праць.

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Савіна Олена Іванівна
Дата оновлення сторінки: 23.06.2017