Кафедра плодоовочівництва і виноградарства

На кафедрі виконується Комплексна наукова тема: «ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ»

Основні напрямки:

  1. Застосування апоміксису у селекції тютюну.
  2. Дослідження  особливостей розвитку шкідливих для сільськогосподарських рослин організмів та їх шкодочинності на сільськогосподарських культурах.
  3. Впровадження у виробництво нових столових сортів винограду.
  4. Вивчення впливу окремих елементів технологій вирощування овочевих культур на їх урожайність.
  5. Вплив біологічно активних речовин на ріст і розвиток овочевих культур та вкорінення живців ягідних і декоративних культур.
  6. Картопляна нематода розповсюдження та її вплив на продуктивність картоплі в умовах Закарпаття.
  7. Вивчення впливу окремих елементів технології вирощування ягідних культур на їх продуктивність і урожайність.

Отримано 15 свідоцтв на цінні зразки тютюну та 8 авторських свідоцтв на сорти тютюну внесених до Реєстру сортів рослин України: Соболчський 33, Жовтолистий 36, Вірджинія 27, СВ-13, ВМС-24, Бравий 200, Спектр, Символ. Розроблено методики обліку селекційного матеріалу на розкриття потенційної можливості сортів, кодифікаторів для введення морфологічної та біометричної оцінки в базу даних при розробці оптимальних моделей сорту, методики дегустаційної оцінки сировини кращих сортів, методики кластерного аналізу колекційних зразків, методики визначення посухостійкості селекційного матеріалу. Для вивчення жіночого гаметофіта тютюну і класифікації елементів апоміксису розроблений спрощений метод диференційованого забарвлення для цитоембріологічних досліджень N. tabacum.

Розроблено стандарти на тютюнову сировину та насіння: ДСТУ „Тютюн – листя свіжозібране. Вимоги до збирання та післязбиральної обробки.”, ДСТУ „Тютюн. Терміни та визначення», ДСТУ ”Тютюн. Вирощування листя сигарного. Технічні умови”, ДСТУ “Тютюн. Промислове переробляння листя сигарного.  Технічні умови”, ДСТУ” Тютюн – сировина типу Берлей . Вимоги до вирощування та переробки”,ДСТУ” Тютюн – листя висушене. Технічні умови”, ДСТУ” Тютюн – сировина ферментована. Технічні умови”, ГСТУ «Насіння тютюну. Вимоги до вирощування та зберігання»

Проведені дослідження по встановленню можливості розповсюдження комахами, що населяють грушеві насадження збудників бактеріального опіку та некрозу кори плодових (Erwinia amylovora Burrill (Winslow) et al; Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall). Досліджено здатність виживання збудника бактеріального опіку плодових в тілі деяких шкідників груші. Виявлено спектр комах-фітофагів, які можуть бути імовірними переносниками збудників бактеріального опіку та некрозу кори плодових.

Разом зі співробітниками Закарпатського територіального відділу карантину рослин та Державної прикордонної інспекції з карантину рослин по Закарпатській області та відділу карантину рослин Інституту захисту рослин УААН проводиться моніторинг західного кукурудзяного жука в Закарпатті. Проведені дослідження зі встановлення спектру культур, придатних для живлення імаго західного кукурудзяного жука.

Проводиться робота в напрямку прогнозування розвитку деяких збудників захворювань плодових та овочевих культур, вивчення ступеня ризику появи та поширення потенційно небезпечних фітопатогенних організмів, які входять до переліків карантинних організмів України, у розробках нормативних документів щодо фітосанітарних обстежень,  виявлення та обмеження поширення регульованих шкідливих організмів в Україні.

Приймається участь у проведенні державних польових випробувань хімічних засобів захисту на сільськогосподарських культурах для можливості їх реєстрації в «Переліку пестицидів, дозволених до використання в Україні».

Проведені дослідження з вивчення впливу окремих елементів технологій вирощування на урожайність капусти білоголової, капусти брюссельської та плодових овочевих культур родини Пасльонових у низинній і передгірній природно-кліматичних зонах Закарпаття. Вивчено вплив способів вирощування розсади окремих овочевих культур на їх урожайність. Досліджено стійкість коренеплодів моркви до ураження хворобами під час тривалого зберігання. Проводяться роботи з вивчення фітофторостійкості сортів помідора та формування статевої стадії збудника в природо-кліматичних умовах Закарпаття.

Педагогічним колективом підготовлено та опубліковано 16 навчальних посібників: “Історія виникнення і розвитку теорій еволюції” (П.І. Голінка, 1994), “Виноградарство” (В.О. Ходак, 1998): “Практикум з фітопатології” в трьох частинах (Н.П. Куртин, Г.М. Петак, 1998); Практикум з технології зберігання і переробки плодів і овочів” (Г.М. Петак, 1998); “Математичні методи в агрономічних наукових дослідженнях” (Е.Р. Ермантраут , Г.М. Петак, Н.П. Куртин, 2001); “Основи наукових досліджень” (Н.П. Куртин, Г.М. Петак, 2001), “Ампелографія” (В.О. Ходак, 2003); “Лекції з виноградарства” (П.І. Голінка, 2003), “Грунтознавство” (В.І. Ніколайчук, О.Г. Матвієць, П.П. Білик, К.М. Кишко, 2004), “Лекції з фітопатології” (Садовська Н.П., Петак Г.М., 2007), “Виноград і виноградарство” (Ходак В.О., Шашков І.Г., Козар І.М., Скрильник М.П., Гусинка М.М., Луців О.Д., 2007), “Практикум з селекції і насінництва польових культур ” (Савіна О.І., Ковалюк О.М., Шейдик К.А., Ловас В.П., 2009), “ Практикум з плодівництва ” (Савіна О.І., Матієга В.Й., Гамор А.Ф., Симочко В.В., 2011), “Овочівництво закритого ґрунту” (Садовська Н. П., Маргітай Л. Г., Симочко В. В., Попович Г. Б., 2011), “Практикум з основ наукових досліджень” (Савіна О.І., 2012), “Агробізнес і маркетинг” (Савіна О.І., 2012).

Видано цілий ряд методичних розробок до лабораторних робіт з “Механізації та автоматизації сільського господарства” (Д.Ю. Сойма), Ампелографії (В.О. Ходак), “Плодівництва” (В.А. Заяць), “Декоративного садівництва і квітництва” В.А. Заяць), “Агрометеорологія” (П.І. Голінка, Г.М. Петак, І.Г. Попович),  Методичні вказівки до лабораторних робіт з «Методики дослідної справи за спеціальністю» (Маргітай Л.Г.), методичні вказівки до лабораторних робіт з Агрохімії (Маргітай Л.Г.), рекомендації до виконання програми з курсу «Імунітет рослин» (Маргітай Л.Г.), Маргітай Л.Г., Кобилецька М.С., Гамор А.Ф., Садовська Н.П., Симочко В.В., Савіна О.І. Рекомендації до виконання програми з курсу «Методика дослідної справи за спеціальністю» (Маргітай Л.Г., Кобилецька М.С., Гамор А.Ф., Садовська Н.П., Симочко В.В., Савіна О.І.), робоча навчальна програма зі спецкурсу «Біохімія рослин» для студентів біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. (Кобилецька М. С., Маргітай Л. Г.), «Лабораторний практикум з фітопатології» (Садовська Н.П., Маргітай Л.Г., Шарга Б.М.), «Практикум з помології» (Савіна О.І., Залізняк О.Л.),  «Методичний посібник з курсу Екологія за фаховим спрямуванням» (Симочко Л.Ю., Симочко В.В., Мірутенко В.В., Демчинська М.І.), «Плодівництво. Методичні рекомендації по вивченню дисципліни і завдання для контрольної роботи» (Гамор А.Ф.), «Рослинництво. Методичні рекомендації по вивченню дисципліни і завдання для контрольної роботи» (Гамор А.Ф.), «Лабораторний практикум з овочівництва закритого грунту» (Попович Г. Б., Садовська Н. П., Симочко В.В.), «Основні вимоги до структури й оформлення дипломних робіт  для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальінстю «Агрономія» (Савіна О.І.), «Методичні вказівки для написання курсових робіт для студентів напряму 6.090101 – Агрономія» (Савіна О.І., Симочко В.В., Садовська Н.П., Гамор А.Ф., Ходак В.О., Ковалюк О.М.).

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Симочко Віталій Вікторович
Дата оновлення сторінки: 26.02.2019