Кафедра ентомології та збереження біорізноманіття

Датою народження кафедри слід вважати 15 вересня 1946 року, коли з приходом на біологічний факультет ентомолога, фахівця в галузі захисту рослин, кандидата сільськогосподарських наук, доцента С. Ф. Сегеди була утворена кафедра зоології безхребетних. Він став першим її завідувачем і організатором. Степан Федорович започаткував і визначив стрижень освітньої та наукової орієнтації новоствореного підрозділу біологічного факультету, як ентомологічний. Станом на травень 1956 року кафедра зоології безхребетних була найчисельнішою на біологічному факультеті. За штатним розписом на ній працювали: завідувач кафедри, доцент К. К. Фасулаті, старші викладачі Т. А. Тверітіна, Г. М. Рошко, асистенти І. М. Ликович, А. А. Гіріц, старший лаборант І. І. Бокотей, старший препаратор Е. Н. Гашак, препаратор В. Г. Софін. Восени 1956 року кафедра зоології безхребетних була об'єднана з кафедрою зоології хребетних. Новостворена кафедра зоології у такому вигляді проіснувала десять років. Проте освітньо-науковий напрям зоології безхребетних на біологічному факультеті не елімінувався, не втратив свого обличчя і потенціалу. Незважаючи на формальне об’єднання, упродовж всіх цих років на кафедрі зоології здійснювалась спеціалізація із зоології безхребетних у повному обсязі. У вересні 1966 року від кафедри зоології відділяється правонаступниця кафедри зоології безхребетних, в старій, звичній якості, але з новою, більш відповідною назвою – кафедра ентомології. Завідувачем її став доктор біологічних наук, професор В. Ф. Палій, який щойно переїхав до Ужгорода з міста Фрунзе, де завідував лабораторією ентомології Інституту біології Киргизької Академії наук. Кафедра ентомології, як одна з перших кафедр біологічного факультету Ужгородського університету заслужено відзначається усталеними традиціями класичного академізму в своїй діяльності. Підвалини цих хороших традицій були закладені завідувачами кафедри: С. Ф. Сегедою, В. Ф. Палійом, К. К. Фасулаті, Й. М. Погоріляком, І. І. Бокотейом, І. Я. Поніном. А в ролі реалізаторів кафедральних освітніх та наукових завдань з найкращого боку проявили себе педагоги-викладачі, які тут працювали: І. І. Заблоцький, Т. А. Тверітіна, Г. М. Рошко, А. А. Гіріц, І. М. Ликович, А. А. Зубенко, З. Л. Анікіна, В. О. Добей, М. Ф. Мателешко, Ж. Г. Меліка, В. Ю. Крочко, І. В. Загороднюк.

Із 2006 року кафедра стала називатись – кафедра ентомології та збереження біорізноманіття. Зараз на кафедрі працюють доценти В. Г. Рошко (завідувач кафедри), В. О. Чумак, О. Ю. Мателешко, Л. Ю. Симочко, М. І. Демчинська, П. С. Ловас, В. В. Мірутенко і лаборанти М. М. Матьковський,  Т.Ю. Підгородська, М.В. Чумак, Є.І. Павлич. Дружний педагогічний колектив кафедри ентомології та збереження біорізноманіття відзначається високим професіоналізмом викладачів, котрі володіють як теоретичними, так і практичними знаннями в галузі ентомології, загальної біології, загальної та прикладної екології, енвайронментальної мікробіології, фітопатології.

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Рошко Володимир Гаврилович
Дата оновлення інформації: 26.02.2019