Кафедра ентомології та збереження біорізноманіття

Науковий доробок викладачів і співробітників кафедри в цьому напрямку, який належно оцінений провідними науковими зоологічними установами Києва, Москви, Санкт-Петербурга, -  захищені дисертації і завершені дослідження видового складу, біології та екологічних особливостей членистоногих Українських Карпат: ряди Тарганові, Прямокрилі, Богомолові, Шкірястокрилі вивчав І. М. Ликович; підряд Попелиці (ряд Рівнокрилі)  В. О. Чумак; ряд Напівтвердокрилі  Г. М. Рошко; родина Довгоносики (ряд Твердокрилі)  Т. А. Тверітіна; родина Листоїди (ряд Твердокрилі)  В. Ф. Палій, А. А. Зубенко; родина Короїди (ряд Твердокрилі)  Й. М. Погоріляк; родина Вусачі (ряд Твердокрилі)  К. К. Фасулаті; родина Кокцинеліди (ряд Твердокрилі)  В. Ю. Крочко; родина Пластинчатовусі жуки (ряд Твердокрилі)  В. Г. Рошко; родина М’якотілки (ряд Твердокрилі) - Е.В.Турис; родини Малахіти і Дасітіди (ряд Твердокрилі) - В.В.Мірутенко; родина Стафілініди (ряд Твердокрилі)  Ю. Ю. Богданов; родини Галіпліди, Плавунчики, Плавунці, Товстовуси, Вертячки, Водобродки, Водолюби (ряд Твердокрилі)  М. Ф. Мателешко, О. Ю. Мателешко; родина Листовійки (ряд Лускокрилі)  В. О. Добей; підряд Сімфіти (ряд Перетинчастокрилі)  І. І. Бокотей; надродина Бджолині (ряд Перетинчастокрилі)  О.М.Бокотей; родина Тахіни (ряд Двокрилі) - С. І. Фаринець; родина Сірфіди (ряд Двокрилі)  З. Л. Анікіна; комахи-ентомофаги (ряди Перетинчастокрилі, Двокрилі) ялинових короїдів Українських Карпат - А. А. Гіріц; комахи-ентомофаги (ряди Перетинчастокрилі, Двокрилі) листогризучих шкідників саду  Ж. Г. Меліка; американський білий метелик, біологічні і екологічні особливості (ряд Лускокрилі) - О. А. Сікура; ряд Павуки  М. В. Леготай.

У площині дослідження фауністичного різноманіття Українських Карпат співробітники кафедри вивчають видовий склад, екологічні особливості та господарське значення різних груп комах і хребетних тварин. Незаперечним їх внеском є виявлення у складі фауни Українських Карпат понад 7 тисяч видів наземних членистоногих, 294 види птахів і 81 вид ссавців для фауни Українських Карпат і Закарпаття. Крім того, в рамках вказаного напрямку здійснювались: порівняння фауністичного різноманіття безхребетних тварин лісів різних типів, вивчення фауністичного різноманіття територій природо-заповідного фонду, вивчення структури фауністичного різноманіття пралісових екосистем, порівняння фауністичного різноманіття артропод лісових екосистем Українських Карпат та Швейцарських Альп. За час досліджень вивчено видове багатство домінуючих груп наземних безхребетних тварин Карпатського біосферного заповідника, Карпатського національного природного парку та інших установ природно-заповідного фонду Українських Карпат. Загальна кількість інвентаризованих видів складає понад 1,5 тисячі. Окрім того,  в унікальних пралісових екосистемах був проведений фоновий мікробіологічний моніторинг ґрунтів та досліджено функціональне біорізноманіття ґрунтової мікробіоти.

За проблематикою вивчення наслідків антропічного впливу на біорізноманіття природних та антропізованих екосистем Українських Карпат, здійснюються дослідження в галузі прикладної екології та енвайронментальної мікробіології - дія електромагнітного поля ліній електропередач високої напруги та автотранспортного забруднення на угруповання ґрунтових мікроартропод, ґрунтових мікроорганізмів, комах, наземних молюсків і дрібних ссавців. Досліджено особливості міграції та акумуляції важких металів у ґрунтах, рослинних і тваринних об’єктах їх вплив на угруповання ґрунтових мікроорганізмів у примагістральних екосистемах та агробіогеоценозах.

Загальний науковий доробок співробітників кафедри Ентомології та збереження біорізноманіття - це понад 1600 публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях. В активі колективу кафедри - 27 монографій (14 з них опубліковані в період 1990-2010 років).

Серед них: “Вредители и болезни сахарной свеклы“, “Фауна вредных земляных блошек СССР” (В.Ф.Палій), ”Шкідники садів Закарпаття”, “Стовбурні шкідники лісу” (К.К.Фасулаті), “Короїди та біологічні основи боротьби з ними” (Й.М.Погоріляк), “Нематоды растений”, “Защита картофеля от вредителей и болезней” (І.Я.Понін), „Почвенные членистоногие Украинских Карпат”, "Історія біологічного факультету Ужгородського університету" (В.Г.Рошко), „Природно-заповідний фонд Закарпатської області” (В.О.Чумак), “Blattlause der Ukrainischen Karpaten” (В.О.Чумак), „Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника” (І.В.Загороднюк, В.О.Чумак), „Энтомофаги вредителей яблони юго-запада СССР”, "Parasitic Wasps: Evolution, Systematics, Biodiversity and Biological Control" (Ж.Г.Меліка), "Теріофауна Карпатського біосферного заповідника", "Каталог типовых экземпляров зоологического музея ННПМ НАН Украины", "Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень" (І.В.Загороднюк), "Птахи Закарпатської області" та "Ссавці Закарпатської області" (Л.А.Потіш), "Водні твердокрилі Українських Карпат" (О.Ю.Мателешко), "Карпатський природний національний парк" (В.О.Чумак, О.Ю.Мателешко) та ін.

З 2001 року започатковано проведення щорічної регіональної наукової ентомологічної конференції “Ужгородські ентомологічні читання”, яка високо оцінена провідними вченими-ентомологами України і вже набула статусу міжнародної.

"Ужгородські ентомологічні читання" – традиційний форум ентомологів Карпатоукраїнського регіону. Це щорічна наукова конференція з проблем загальної та прикладної ентомології і охорони природи Карпат, що проводиться кафедрою ентомології та збереження біорізноманіття Ужгородського національного університету та Закарпатським відділенням Українського ентомологічного товариства.

 

Ентомологічні читання

 Ентомологічні традиції у Закарпатті мають свої глибокі корені. Ще з другої половини ХІХ до першої половини ХХ століття тут працювали австрійські, німецькі, угорські, чеські, польські і місцеві дослідники: Я.Фрівалдський, Д.Куті, Л.Міллер, Ш.Мочарі, Е.Рейтер, Я.Вейзе, Я.Роубал, В.Махулка, Ф.Грегор, Я.Обенбергер, З.Тесар, А.Флейшер, Д.Яцентковський, А.Вавра, А.Грабар, Л.Бачинський та багато інших.

Планомірні і фундаментальні дослідження комах Закарпаття розпочалися з другої половини ХХ століття з відкриттям Ужгородського університету і біологічного факультету при ньому. За 67 років тут сформувалася наукова ентомологічна школа, фундаторами якої були К.К. Фасулаті, С.Ф. Сегеда і В.Ф. Палій.

"Ужгородські ентомологічні читання" — це щорічне звітування про наукові здобутки ентомологів і екологів  України та сусідніх держав. Координація планів досліджень та міжнародної співпраці. Ініціатива кафедри ентомології та збереження біорізноманіття Ужгородського національного університету у проведенні ентомологічної конференції активно підтримана широким колом науковців, які представляють науково-дослідні, науково-педагогічні та науково-виробничі заклади  України та Європи.

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Рошко Володимир Гаврилович
Дата оновлення інформації: 14.06.2017