Біологічний факультет

Перелік спеціальностей, за якими веде підготовку факультет

Нині біологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет» є одним з провідних факультетів головного вищого навчального закладу Закарпаття.

Підготовка студентів здійснюється за напрямами:

 • біологія: бакалавр – кваліфікація «Бакалавр біології. Лаборант (біологічні дослідження)»; спеціаліст – кваліфікація «Викладач біології середніх навчальних закладів»; магістр – кваліфікація «Викладач біології вищого навчального закладу»;
 • агрономія: бакалавр – кваліфікація «Технолог з агрономії»; спеціаліст – кваліфікація «Професіонал з плодоовочівництва і виноградарства»; магістр – кваліфікація «Дослідник з плодоовочівництва і виноградарства».

Біологічний факультет ДВНЗ «УжНУ» забезпечує ступеневу підготовку фахівців: «бакалавр» – термін навчання 4 роки (8 семестрів), «спеціаліст» – термін навчання 1 рік, «магістр» – термін навчання 1 рік на базі ОКР «бакалавр». Водночас студенти, що навчаються за напрямом 6.040102 – «Біологія» поглиблено спеціалізуються по п’яти напрямках за денною формою навчання: ботаніка, зоологія, фізіологія рослин, ентомологія, біоекологія та заочною формою навчання: ботаніка, зоологія, фізіологія рослин, ентомологія, мікробіологія. Розподіл студентів напряму «Біологія» на спеціалізації здійснюється на ІІІ курсі денної форми навчання та IV курсі заочної форми навчання.

 

Перелік курсів, які читаються з кожного напряму

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр»

1 курс
 1. Українська мова (за проф. спрямуванням)
 2. Історія України
 3. Іноземна мова
 4. Ботаніка
 5. Зоологія
 6. Екологія
 7. Основи вищої математики
 8. Фізика
 9. Хімія неорганічна
 10. Хімія аналітична
 11. Хімія органічна
 12. Ґрунтознавство
 13. Вступ до спеціальності
 14. Фізичне виховання
 15. Навчальна практика з ботаніки
 16. Навчальна практика з зоології
2 курс
 1. Українська мова (за проф. спрямуванням)
 2. Іноземна мова
 3. Філософія
 4. Політологія
 5. Ботаніка
 6. Зоологія
 7. Анатомія рослин
 8. Анатомія людини
 9. Загальна цитологія
 10. Гістологія
 11. Заповідна справа
 12. Біохімія
 13. Хімія біоорганічна
 14. Фізика
 15. Основи інформатики
 16. Математичні методи в біології
 17. Безпека життєдіяльності
 18. Фізичне виховання
 19. Навчальна практика з зоології
 20. Навчальна практика з ботаніки
3 курс
 1. Психологія (в тому числі вікова)
 2. Економічна теорія
 3. Педагогіка
 4. Соціологія
 5. Біологія індивідуального розвитку
 6. Основи екології
 7. Генетика
 8. Мікробіологія
 9. Біотехнологія
 10. Фізіологія рослин
 11. Фізіологія людини і тварин
 12. Мікологія
 13. Заповідна справа
 14. Ґрунтознавство
 15. Антропологія
 16. Безпека життєдіяльності
 17. Методика викладання біології
 18. Професійна орієнтація школярів
 19. Основи наукових досліджень
 20. Курсова робота за ДС
 21. Виробнича практика за спеціалізацією
 4 курс
 1. Підготовчий курс з іноземної мови
 2. Політологія
 3. Правознавство
 4. Біофізика
 5. Теорія еволюції
 6. Радіобіологія
 7. Молекулярна біологія
 8. Імунологія
 9. Основи сільськогосподарських рослин
 10. Охорона довкілля
 11. Основи збереження біорізноманіття
 12. Біологічна експертиза
 13. Палеобіологія
 14. Великий практикум
Спеціалізація – ботаніка
 1. Географія рослин
 2. Систематика квіткових рослин
 3. Екологія з основами популяційної біології рослин
Спеціалізація - фізіологія рослин
 1. Мінеральне живлення
 2. Фітогормони
 3. Генетика мікроорганізмів та вірусів
Спеціалізація - зоологія
 1. Гідробіологія
 2. Вибрані розділи з зоології б/х тварин
 3. Комп’ютерна біометрика в зоологічних дослідженнях
Спеціалізація – ентомологія
 1. Загальна ентомологія і фізіологія комах
 2. Екологія комах
 3. Прикладна ентомологія
Спеціалізація - біоекологія
 1. Екологія рослин
 2. Екологія тварин
 3. Екологія мікроорганізмів
 4. Курсова за ДС
 5. Педагогічна практика з біології
 6. Виробнича практика за спеціалізацією
 7. Державна атестація (оглядові лекції)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Спеціаліст»

 1. Цивільний захист
 2. Природоохоронне законодавство та екологічне право
 3. Інтелектуальна власність
 4. Охорона праці в галузі
 5. Адаптогенез у біологічних системах
 6. Механізми онтогенезу
 7. Популяційна біологія
 8. Хронобіологія
 9. Геоботаніка з основами флористики
 10. Сучасні методи селекції з осн. генетичної інженерії
 11. Біоетика та біобезпека
 12. Ділова українська мова
 13. Ділова іноземна мова
 14. Спецпрактикум з біології
 15. Курсова робота
 16. Педагогічна практика
 17. Виконання дипломної роботи з захистом ДЕК

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Магістр»

 1. Цивільний захист
 2. Вища освіта України і Болонський процес
 3. Інтелектуальна власність
 4. Методологія та організація наукових досліджень
 5. Охорона праці в галузі
 6. Адаптогенез в екологічних системах
 7. Механізми онтогенезу
 8. Популяційна біологія
 9. Геоботаніка з основами флористики
 10. Сучасні методи селекції з основами генетичної інженерії
 11. Історичний розвиток біологічних систем
 12. Цитогенетичні основи розвитку організмів
 13. Системний аналіз в біології
 14. Біоетика та біобезпека
 15. Ділова іноземна мова
 16. Спецпрактикум з біології
 17. Курсова робота
 18. Педагогічна практика
 19. Виконання дипломної роботи з захистом ДЕК

Відповідальний за інформацію: Гасинець Ярослава Степанівна
Дата оновлення інформації: 14.06.2017