Department of Physical and Colloid Chemistry

 

Професорсько-викладацький склад

 1. Голуб Неля Петрівна - завідувач кафедри, к.х.н., доцент, академік Української Технологічної Академії, «Відмінник освіти України», заступник декана хімічного факультету з навчальної роботи
 2. Гомонай Василь Іванович - д.х.н., професор, Заслужений професор ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
 3. Єршов Борис Михайлович - к.х.н., доцент
 4. Дзямко Віталій Михайлович - к.х.н., доцент
 5. Баренблат Ігор Олександрович - к.х.н., доцент
 6. Стерчо Іванна Петрівна - к.х.н., доцент
 7. Козьма Антон Антонович – к.х.н., доцент
 8. Мільович Степан Степанович - старший викладач

 

 Допоміжний персонал

 1. Чухра Іван Михайлович - завідувач лабораторіями
 2. Асталош Ольга Михайлівна - інженер 1 категорії
 3. Бобук Світлана Василівна - інженер 1 категорії
 4. Робащук Антоніна Віталіївна - інженер
 5. Кабаненко Леся Ярославівна - інженер
 6. Фаринюк Богдан Юрійович – склодув

 

ідповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Голуб Неля Петрівна
Дата оновлення сторінки: 26.03.2019р.