Department of Physical and Colloid Chemistry

 

Назва навчальної дисципліни

Назва

спеціальності

Курс

Лектор

Хімічний факультет

1

Фізична хімія

6.014х-середня освіта хімія

3

доц. Голуб Н.П.

2

Фізична хімія

6.102 хімія

3

доц. Голуб Н.П.

3

Фізична хімія

6.014х-середня освіта хімія

3

проф. Гомонай В.І.

4

Фізична хімія

6.102 хімія

3

проф. Гомонай В.І.

5

Фізична хімія

6.040101-хімія -денна

4

проф. Гомонай В.І.

6

Каталіз

8.014х-середня освіта хімія

1 маг.

проф. Гомонай В.І.

7

Каталіз

102 Хімія

1 маг.

проф. Гомонай В.І.

8

Нанокаталіз

8.014х-середня освіта хімія

1 маг.

проф. Гомонай В.І.

9

Нанокаталіз

102 Хімія

1 маг.

проф. Гомонай В.І.

10

Каталіз у промисловості

8.014х-середня освіта хімія

1 маг.

проф. Гомонай В.І.

11

Каталіз у промисловості

102 Хімія

1 маг.

проф. Гомонай В.І.

12

Сучасна медична хімія

8.014х-середня освіта хімія

1 маг.

проф. Гомонай В.І.

13

Сучасна медична хімія

102 Хімія

1 маг.

проф. Гомонай В.І.

14

Фізична хімія довкілля

6.101-екологія-денна

3

доц. Дзямко В.М.

15

Адсорбція та адсорбенти

102 Хімія

1 маг.

доц. Дзямко В.М.

16

Адсорбція та адсорбенти

8.014х-середня освіта хімія

1 маг.

доц. Дзямко В.М.

17

Хімічна термодинаміка

6.040101-хімія-денна

4

доц. Дзямко В.М.

18

Хімічна кінетика

6.040101-хімія-денна

4

доц. Єршов Б.М.

19

Методика викладання екології

6.101-екологія-денна

4

доц. Козьма А.А.

20

Планування експерименту

6.040101-хімія-денна

4

доц. Козьма А.А.

21

Природні сорбенти Закарпаття

102 Хімія

1 маг.

доц. Козьма А.А.

22

Методика викладання хімії

6.040101-хімія-денна

4

доц. Стерчо І.П.

23

Методика застосування навчальних завдань та комп’ютерної техніки під час викладання предметів шкільного курсу

8.014х-середня освіта хімія

1 маг.

доц. Стерчо І.П.

24

Колоїдна хімія

6.101-екологія-денна

3

доц. Стерчо І.П.

25

Сучасні інформаційні технології при розв’язуванні задач з хімії

8.014х-середня освіта хімія

1 маг.

доц. Стерчо І.П.

26

Колоїдна хімія

6.040101-хімія-денна

4

доц. Стерчо І.П.

Медичний факультет

27

Фізична та колоїдна хімія

7.226-фармація-денна

2

доц. Голуб Н.П.

28

Медична хімія

6.223-сестринська справа-денна

1

доц. Голуб Н.П.

29

Медична хімія

7.222-медицина-денна

1

доц. Голуб Н.П.

30

Медична хімія

7.222.спец- медицина-денна

2

доц. Голуб Н.П.

31

Токсикологічна хімія

7.12020101-фармація-денна

4, 5

ст. викл.

Мільович С.С.

Медичний факультет №2

32

Медична хімія

7.222.і-медицина (іноземці)-денна

1

доц. Баренблат І.О.

Біологічний факультет

33

Фізична та колоїдна хімія

203 Садівництво та виноградарство

2

доц. Козьма А.А.

 

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Голуб Неля Петрівна
Дата оновлення сторінки: 26.03.2019р.